Pozvánka na brigádu spojenou s pozorováním ptactva na Rozkoši

Z úklidové akce na Rozkoši v roce 2014Dne 11.dubna 2015 proběhne na Rozkoši tradiční jarní akce, zaměřená na úklid odpadků na březích přehrady. Jedná se o akci organizovanou každoročně s.p. Povodí Labe, které se účastní různé organizace s vazbami na tuto lokalitu. Protože je do této akce zapojena i naše Východočeská pobočka ČSO, zveme všechny členy (i nečleny), aby se zapojili a přispěli tak k vytvoření příjemnějšího prostředí na této atraktivní přírodní lokalitě.

Celý článek →

Pozvánka na jarní členskou schůzi VČP ČSO

Foto Mark Stensaas Srdečně Vás zveme na jarní členskou schůzi VČP ČSO, která se bude konat v sobotu 14. března 2015  od 9:00 v přednáškovém sále Východočeského muzea v Pardubicích na hlavním (velkém) zámeckém nádvoří v přízemí budovy č. 2.

Téma: Fotografie a film ve službách ornitologie II.

Celý článek →

Jak jsme se prošli po dně Bohdanečského rybníka

Jeřábi popelaví v NPR Bohdanečský rybník. foto L. Kadava

Jeřábi popelaví v NPR Bohdanečský rybník. foto L. Kadava

Projít se po obnaženém dně NPR Bohdanečský rybník se hned tak nepoštěstí. Vidět známou východočeskou rezervaci z míst, kam se běžný návštěvník nedostane – navíc s odborným výkladem Vlastimila Peřiny a Milana Růžičky z AOPK Pardubice a Adolfa Vondrky z místního rybářského podniku. To byla hlavní lákadla „Procházky po dně“ NPR Bohdanečského rybníka, kterou pro VČP ČSO připravila pardubická Agentura ochrany přírody a krajiny v sobotu 14. února 2015. A zajímaví ptáci samozřejmě byli také k vidění!

Celý článek →

Skrytá hrozba chronické infekce a stresu

rakosnik_Tomas Dettlaff

rákosník velký foto: T. Dettlaff

Nedávno publikovaná studie švédských vědců ukázala, že někteří rákosníci velcí (Acrocephalus arundinaceus) jsou nakažení ptačí malárií. S tímto parazitem (prvokem) se dostávají do kontaktu na svém zimovišti v Africe. Malárie je těžkým soupeřem pro člověka, ovšem ptáci se s tímto onemocněním dokázali vyrovnat nebo se na nich onemocnění zřetelně neprojevuje – infikovaní i zdraví jedinci hnízdí a úspěšně vychovávají mláďata. Tento jev byl doposud hádankou pro ornitology i evoluční biology. Protože onemocnění běžně mívá nějaký vliv na zdatnost jedince. Důkladnou analýzou vzorků krve vědci zjistili, že infekce má dvě fáze. První fáze je akutní stádium s typickými vnějšími symptomy, které se projeví krátce po nakažení. Druhá je trvalá chronická fáze, kdy nejsou symptomy rozpoznatelné.

Celý článek →

ČSO hledá programátora

birds

Česká společnost ornitologická hledá programátora pro vývoj webových aplikací (Birds.cz). Veškeré podrobnosti v inzerátu ZDE

Co vede ptáky k létání ve V – formaci?

Ibis skalní. Foto M. Unsold

Ibis skalní. Foto M. Unsold

Je to práce, kterou by asi nikdo nechtěl. Být ve vedení letové formace, mít tu největší dřinu s větrnými proudy, zatímco se ostatní „vezou“. Asi většina lidí tuto formaci do „V“ zná a ví, že ten první ve formaci rozráží vzduch a dalším za ním se letí snadněji. Setkáme se s ní u řady ptačích druhů, nejznámější jsou u nás asi husy. Co ale vede ptáky k tomu takto létat ve formaci? Z evolučního hlediska má smysl se „obětovat“ pro své příbuzné a tedy nějak podpořit své geny. V ptačím hejnu jsou ale i ptáci nepříbuzní. Co je tedy vede k této vzájemné kooperaci a šetření energie?

Celý článek →

Změny v redakci časopisu Panurus

panurus_obrazek

Po vydání Panuru č. 23/2014 ukončil roli vedoucího redaktora po osmi redigovaných číslech Martin Paclík. Za příkladnou péči o vysokou odbornou i technickou kvalitu našeho ornitologického časopisu si zaslouží upřímné poděkování. Od letošního čísla po něm přebírá pozici vedoucího redaktora Libor Praus. Příspěvky do letošního čísla zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu libor.praus@gmail.com a nebo ve výjimečných případech poštou na adresu Východočeské pobočky ČSO při VČM v Pardubicích, Zámek 2, 530 03 Pardubice.

Bude zimovaní jeřába popelavého ve východních Čechách pravidelností?

Jeřábi popelaví v cidlinské nivě v lednu 2015. foto L. Vaněk

Jeřábi popelaví v cidlinské nivě v lednu 2015. foto L. Vaněk

V roce 2007 byl publikován v Panuru příspěvek o prvním úspěšném zimování jeřába popelavého (Grus grus) ve východních Čechách na Jičínsku (a potažmo v celé České republice) v sezóně 2004/2005. Autoři mimo jiné vyslovují tezi, že s přibýváním klimaticky mírnějších zim bude přibývat i případů zimních zástihů jeřábů popelavých. Zatím je zimní období 2014 /2015 na zimní výskyt jeřábů ve východních Čechách velmi bohatý.

Celý článek →

Podzim 2013 na přehradě Rozkoš – část. 1 (bahňáci)

Mladý jespák malý. Foto J. Vaněk

Mladý jespák malý. Foto J. Vaněk

Čas podzimního tahu ptactva patří na Rozkoši k ornitologicky  nejatraktivnějším obdobím roku. Množství ptáků táhnoucích na svá zimoviště nachází v podzimním období na Rozkoši vhodné podmínky pro svoji tahovou zastávku. Kromě řady jiných faktorů přispívá k těmto dobrým podmínkám pravidelné snižování hladiny v podzimních měsících a s tím spojené obnažování bahnitých ploch na kterých ptáci hledají potravu.

(Pozn. red.: Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2013 byly na pobočkovém webu technické problémy, vracíme se k doplnění chybějících faunistických údajů z Rozkoše tak, jak jste byli zvyklí. Další příspěvky nás čekají podle toho, co nabídne nadcházející sezóna. Díky za pochopení!)

Celý článek →

Chráněná území v Evropě zmírňují dopad klimatických změn na distribuci ptáků

Samci morčáka bílého (Mergellus albellus) Foto: Milosz Kowalewski

Morčák bílý (Mergellus albellus) Foto: Milosz Kowalewski

Globální oteplování způsobuje změny v rozšíření mnohých druhů ptáků. Jedním z nich je morčák bílý (Mergellus albellus), vzácný a celoevropsky chráněný druh kachny, jehož zimující populace se v důsledku zmírnění klimatických podmínek posunula v posledních 25 letech do severovýchodní Evropy. Nejnovější studie v časopisu „Diversity and Distributions” devatenácti vědců z šestnácti evropských zemí, založená na výsledcích Mezinárodního sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census), dokazuje, že Ptačí oblasti, (Special Protected Areas – SPA), které byly vyhlášeny na základě Směrnice o volně žijících ptácích, přispěly k uvedeným změnám v rozšíření tohoto  zajímavého druhu.

Celý článek →