Vzácní slavíci od staré Metuje

Samec slavíka tmavého při zpěvu. Foto – Mikalaj Gulinski (www.birdwatch.by).

Obě sponky, kterými je sešito jednadvacáté číslo zpravodaje východočeské pobočky, jsou rezavé. Ale text, ohlížející se za 4. VVT v Dolním Pometují od Milana Černého (originál ZDE) mne ani dnes nenechává v klidu, pro tuzemskou ornitologii tam byl vůbec prvně zdokladován smíšený slavičí pár! Hnízdění doloženo nálezem hnízda se snůškou, ze které dvě vylíhnutá mláďata byla v pozdějším čase Tomášem Divišem v optimálním věku okroužkována a vyfocena.

Celý článek →

Pozvánka na členskou chůzi VČP ČSO

Srdečně zveme na podzimní členskou schůzi VČP ČSO, která se bude
konat v sobotu 28. listopadu 2015 v přednáškovém sále Východočeského
muzea na hlavním (velkém) zámeckém nádvoří v přízemí budovy čp. 2.

Obzvlášť srdečně zveme Vás, zakládající členy pobočky a pamětníky
z dob jejích začátků. Vaší účastí budeme potěšeni a poctěni.

PROGRAM SCHŮZE:

Zahájení – 9.00

Informace výboru pobočky
Informace výboru a kanceláře ČSO
Zpráva o konferenci Metody a výsledky výzkumů ptačích populací VI. (Lukáš Kadava)
Předání jmenovacích listin čestným členům pobočky
Osobní vzpomínky na začátky organizované ornitologie ve východních Čechách (ing. J. Svoboda)
Přestávka
Za dravci Náchodska (Tomáš Diviš)
Vzácná a zajímavá pozorování 2015 (Jakub Vrána)

Předpokládané zakončení schůze do 13:00

Vránová o vránách

Rozhovor s odbornicí na krkavcovité ptáky a také členkou VČP ČSO Světlanou Vránovou na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové na její oblíbené téma:

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3509773

Příjemný poslech!

Stručné vyhodnocení hnízdní podpory dutinových dravců a sov v Orlických horách za r. 2014 (část II.)

Portrét kulíška nejmenšího. Foto Jari Peltomäki

Portrét kulíška nejmenšího. Foto Jari Peltomäki

Další zvýšení početnosti populací usazovaných dutinových dravců a sov v osmé, troficky podprůměrné sezoně hnízdní podpory o dalších 13 % ukazuje na přetrvávající nenaplněnou nosnou kapacitu prostředí. Podle nápadného přesunu hnízdících párů se volné potravní zdroje nacházejí v minulosti málo využívaných hnízdních teritoriích . Nejvyšších hustota usazovaných druhů byla potvrzena na rozhraní komplexu lesních porostů a přilehlých luk v oblasti Olešnice v O. h. a Polomu. Také ale v severní části Orlického Záhoří a Trčkova, i v níže položených lokalitách mezi Říčkami, Rokytnicí a Bartošovicemi.

Celý článek →

VI. konference „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací“ je již minulostí

Publikum během přednášky zahraničních účastníků. Foto L. Kadava

Vážení přátelé, ve dnech 16. – 18. října t.r. proběhla v krásných kulisách pardubického zámku již šestá celostátní ornitologická konference „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací“, jíž byla Východočeská pobočka ČSO pořadatelem (ve spolupráci s Východočeským muzeem a pardubickou AOPK – střediskem východní Čechy). Pobočkové konference začaly před 30 lety v prostorech kluboven zahrádkářů v České Skalici, avšak teprve v roce 2010 získala konference opravdu reprezentativní tvář umístěním do malebné krajiny v KC Emmanuel na pomezí Chrudimska a Vysočiny. Za letošní rok si dovolím tvrdit, že prostor pardubického zámku jen podtrhl fakt, že od konferenčních začátků pobočka již urazila kus cesty.

Celý článek →

Fotografie z ornitologické konference v Pardubicích

Fotografie z VI. ornitologické konference „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací“ 16. – 18.10.2015 v Pardubicích naleznete ZDE

Fotografie z nedělní pokonferenční exkurze do NPR Bohdanečský rybník objektivem Tomáše Bělky ZDE

Konference objektivem zahraniční účastnice Iryny Samusenky ZDE

Ornitologové ze čtyř zemí budou diskutovat v Pardubicích

Východočeská pobočka České společnosti ornitologické se stává jednou za pět let organizátorem celostátní ornitologické konference s mezinárodní účastí „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací“. Letos tomu tak bude již po šesté! Konference proběhne ve dnech 16. – 18. října 2015 v krásných prostorech pardubického zámku.

Celý článek →

Hrozí hnízdišti racka chechtavého na štítské pískovně u Chlumce nad Cidlinou zánik?

Racci chechtaví patří k naší krajině. Foto J. Rohlena

Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) vždy patřil k neodmyslitelnému koloritu tradiční rybniční (ale i zemědělské) krajiny kdekoli v Čechách či na Moravě. V posledních desetiletích (zhruba od počátku 90. let minulého století) dochází v České republice k prudkému poklesu početnosti, která se projevuje zejm. zánikem tradičních hnízdišť na řadě lokalit. Tato situace se projevuje plně i v regionu východních Čech, kde po roce 2000 došlo k zániku drtivé většiny kolonií. V Královehradeckém kraji jsou v současné době obsazovány pouze dvě: kolonie na přehradě Rozkoš na Náchodsku a kolonie na pískovně Štít na Královehradecku. Té však reálně hrozí zánik!

Celý článek →

Nový hnízdní atlas ptáků Krkonoš

150929a

V posledních dnech vyšel již druhý atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš, který navazuje na první mapování, které probíhalo mezi roky 1991 – 1994. Mimořádně zdařilé dílo ukazuje stav avifauny Krkonoš během let 2012 – 2014 na české a polské straně hor. Autory publikace jsou podobně jako u minulého atlasu Jiří Flousek, Bożena Gramsz a Tomáš Telenský. Na celkovém sběru dat se podílelo dalších 36 ornitologů z celé České republiky a Polska.

Celý článek →

Stručné vyhodnocení hnízdní podpory dutinových dravců a sov v Orlických horách za r. 2014 (část I.)

Mladí puštíci obecní. Foto M. Dusík

Mladí puštíci obecní. Foto M. Dusík

Základním cílem zavedení systému plošné hnízdní podpory dutinových dravců a sov na území na území CHKO Orlické hory je obnova jejich populací a zvýšení podílu na tlumení početnosti drobných zemních hlodavců v lesním prostředí. Předpokladem ke snížení hustot lesních druhů drobných hlodavců v období gradačního maxima je usazení stabilizovaného společenstva jejich přirozených nepřátel a trvalý soustředěný odběr jedinců v průběhu celého roku. Doplnění stávajícího společenstva myšilovných predátorů o nové páry dutinových dravců a sov je vzhledem k předchozímu nedostatku hnízdních možností nejsnadnější cestou. Usazování do hnízdních budek je zaměřeno především na poštolku obecnou (Falco tinnunculus), puštíka obecného (Strix aluco) a sýce rousného (Aegolius funereus).

Celý článek →