Pozvánka na Víkendový výzkumný tábor 2016

Krajina u Včelákova. Foto V. Kadlec

V letošním roce se uskuteční již 23. ročník Víkendového výzkumného tábora (VVT) – akce, kterou pořádá Východočeská pobočka ČSO již od roku 1994.

Tak jako v loňském roce, i letos bude tradiční Výzkumný víkendový tábor zaměřen na podporu a doplnění  mapovacích dat do Hnízdního mapování ptáků v ČR. VVT 2016 nás zavede na Skutečsko do mapovacího kvadrátu 6161.

Celý článek →

V rámci živé přírody tvoří ptáci asi nejoblíbenější fotografické náměty. Provedení bývá různé: ptáci zpívající, na hnízdě, v letu, sedící na větvi, plující na hladině, samci dvořící se svým vyvoleným, ptáci lovící, ptáci jednotliví i celá hejna. Tvořivého člověka ptáci vždy zajímali, a to nejen pro svoji krásu a schopnost letu, ale i proto, že jsou nositelem metafor, že evokují a symbolizují nálady. Díky vzácnosti nebo skrytému způsobu života je velmi obtížné některé ptačí druhy vůbec spatřit, natož kvalitně vyfotografovat. Některé druhy ptáků přes naše území jen protahují nebo k nám někdy jen náhodně zaletí. A to je nejen pro ornitology, ale i pro fotografy vždy ohromná výzva.

Východní filozofie často vnímají letícího ptáka jako symbol blížící se naděje či úspěchu. Hledejte tedy v ptácích nejen krásu a poučení, ale i symbol naděje, že se svými snímky uspějete ve třináctém ročníku naší tradiční a oblíbené fotosoutěže. Prostudujte si podmínky soutěže a přihlaste se.

Celý článek →

Pozvánka na společnou vycházku při příležitosti Světového dne mokřadů 2016

Pravá zimní nálada na Rozkoši. Foto J. Vaněk

Dne 2. února si připomínáme Světový den mokřadů. Při této příležitosti organizuje každoročně Česká společnost ornitologická  vycházky k vodním plochám v rámci celé republiky.  Termín vycházek není striktně směřován k uvedenému datu, ale jsou rozloženy do širšího časového rozpětí v průběhu měsíců ledna a února. V tomto roce se k uvedené akci rozhodla připojit i Východočeská pobočka ČSO.

Termín vycházky ke Světovému dni mokřadů byl stanoven na neděli 14.2.2016 a jejím cílem bude jedna z nejvýznamnějších lokalit východních Čech – přehrada Rozkoš u České Skalice. Sraz bude na malém parkovišti v obci Šeřeč (souřadnice GPS : 50.3846900N, 16.0890647E) v 8,00 hodin.

Celý článek →

Ornitologická sezóna 2015 na Proudnickém rybníku

Husy polní a běločelé na Proudnici. Foto L. Kadava

Již potřetí se na pobočkovém webu obracíme za uplynulou sezónou na zajímavé lokalitě, jíž je Proudnický rybník u Žiželic na Kolínsku, jen pár stovek metrů za hranicí Královehradeckého kraje. Rybník, ležící v blízkosti cidlinské nivy, na cestě mezi Žehuňským rybníkem a rybníky Bohdanečska, je součástí ptačího migračního koridoru, který výrazně ovlivňuje skladbu ptačích druhů i jejich početnost. Co přinesla sezóna 2015?

Celý článek →

Páté setkání skupiny na ochranu chřástala polního v roce 2015

Chřástal polní. Foto M. Mecnarowski

Skupina na ochranu chřástala polního spadající pod organizaci BirdLife International uspořádala své páté setkání ve dnech 7. – 9. října 2015 v Plzni. Konference se zúčastnilo 57 odborníků z 16 zemí. Cílem setkání bylo představení současných znalostí o velikosti hnízdních populací chřástala polního v Evropě, změnách jeho početnosti a (stávajících způsobech ochrany tohoto druhu včetně vyhodnocení jejich přínosů. Následující prohlášení jsou společně schválenými výstupy jednání.

Celý článek →

Výsledky Pobočkového ptáka roku 2015 aneb co víme o volavce popelavé ve východních Čechách?

Volavka popelavá. Foto J. Bartoš

V roce 2015 vyhlásila VČP ČSO pobočkovým ptákem roku volavku popelavou (Ardea cinerea). Akce si neklade za cíl jakkoli konkurovat Ptáku roku ČSO, základní snahou je doplnění znalostí o druzích, které jsou doposud regionálně útržkovité a lze jich popř. dále využít v ochraně přírody. Důvod výběru volavky je tedy nasnadě. Hlavní je fakt, že volavka je konfliktní druh mezi ochranou přírody a zejm. rybáři, kteří prosazují její regulaci. Je pravdou, že podle dostupných informací dochází v ČR k mírnému zvyšování početního stavu (dle Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v ČR, 2006). Hlavním cílem projektu pobočkového ptáka roku tedy bylo shromáždění co největšího množství dat a poznatků, které by nám blíže nastínily skutečnou situaci druhu v regionu a které by zároveň posloužily jako základní argument v konkrétních správních řízeních.

Celý článek →

Vyšel PANURUS 24/2015

Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích vydala s podporou společnosti Lesy České republiky, s. p. 24. číslo ornitologického časopisu Panurus.

Panurus 24 (2015) má rozsah 108 stran textu formátu A5 a vydán byl nákladem 300 výtisků. Obsahuje 12 odborných příspěvků o výskytu a biologii ptáků převážně ve východočeském regionu. Příspěvky byly jako již tradičně zpracovány zejména amatérskými ornitology, většinou členy Východočeské pobočky České společnosti ornitologické. Odborníkům i laické veřejnosti nabízí Panurus 24 řadu aktuálních informací, týkajících se zejména regionální faunistiky a střednědobých trendů početnosti ptáků (viz níže uvedený seznam příspěvků). Díky plnobarevnému tisku mohly být otištěny i cenné dokumentační fotografie z regionu.

Celý článek →

Ornitologické zajímavosti Svitavska v roce 2015

 

Linduška rudokrká (Anthus cervinus) v polích u Hradce nad Svitavou. Foto J.Mach.

Linduška rudokrká (Anthus cervinus) v polích u Hradce nad Svitavou. Foto J.Mach.

Při ohlédnutí za uplynulým rokem můžeme z pohledu zájmu o výskyt ptáků v terénu znovu konstatovat, že i tato sezóna přinesla z východu Čech některá netradiční a zajímavá pozorování. Hodnocení se tentokrát bude týkat celého okresu Svitavy.

Celý článek →

Vážení přátelé,

za sebe a za celý výbor naší pobočky vám přeji příjemné a klidné Vánoce a v roce 2016 pevné zdraví, hodně osobních a profesních úspěchů a nespočet krásných ornitologických zážitků.

Tomáš Diviš, předseda VČP ČSO

 

Druhý rok atlasového mapování ve východních Čechách

 

Prokázání hnízdění je třešní na dortu během sběru dat pro nový hnízdní atlas. Foto J. Šolc

Skončená hnízdní sezóna 2015 znamená přesně polovinu práce na mapování pro nově vznikající Atlas hnízdního rozšíření ptáků České republiky, potažmo i pro nový evropský Atlas (blíže viz ZDE). VČP ČSO aktivně přispívá sběrem dat nejen v rámci aktivit svých členů, ale i některé tradiční pobočkové akce se přednostně věnují sběru údajů z kvadrátů, které doposud mapovateli obsazeny nejsou, nebo je z nich zveřejněno pouze minimum dat (viz ZDE). Co tedy alespoň stručně přinesla hnízdní sezóna 2015 v našem regionu?

Celý článek →