Jaká bude letošní sezóna čápů bílých ve východních Čechách?

čápiV loňském roce se ve východních Čechách čápům dařilo. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji bylo zaznamenáno více než 140 obsazených čapích hnízd. Byl to v porovnání s předchozími roky dosud nejvyšší zjištěný počet. Nejvíce párů sídlilo v okrese Ústí nad Orlicí (32 párů), nejméně naopak v okrese Pardubice (9 párů). Tyto počty podporují známý trend, kdy čápi mizí z nížinných oblastí a přibývá jich ve vyšších nadmořských výškách. Největší vliv na tento přesun má zřejmě způsob obhospodařování zemědělské krajiny. Čápům totiž nejvíce vyhovuje pestrá krajina s dostatkem luk a pastvin, kde nachází dostatek potravy. Loňský rok byl i úspěšný počtem odchovaných mláďat. Celkem jich z hnízd vylétlo více než 250.

Celý článek →

Pozvánka na 22. ročník VVT – Jičínsko 2015

Jičínsko je krásné ve všech ročních podobách - tím spíše ve vrcholícím jaru. Foto V. Šoltys

Jičínsko je krásné ve všech ročních podobách – tím spíše ve vrcholícím jaru. Foto V. Šoltys

Také v letošním roce navážeme na tradici Víkendových výzkumných táborů (VVT), organizovaných Východočeskou pobočkou ČSO. Ve dnech 29. – 31.5.2015  se uskuteční již 22. ročník této oblíbené akce. Rozhodli jsme se, že počínaje letošním rokem,  budou následující ročníky VVT zaměřeny na získávání dat v rámci probíhajícího mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR. Z tohoto důvodu bude každý rok, až do ukončení mapování, vytipován v rámci východních Čech jeden neobsazený kvadrát ve kterém budeme v rámci VVT shromažďovat data pro mapování.

Celý článek →

Podaří se zastavit úbytek břehouše černoocasého v Evropě?

: Břehouš černoocasý byl opět opakovaně zjištěn v bystřické nivě i v roce 2014, nicméně bez náznaků hnízdění. Na snímku jedinec, zastiženy v poli u Bystřice 15. května 2014. Foto V. Štorek

Břehouš černoocasý v bystřické nivě na Královehradecku v květnu 2014. Foto V. Štorek

Břehouš černoocasý (Limosa limosa) je již řadu let výrazně ubývajícím druhem nejen v České republice, ale v celé řadě evropských zemí.  Polovina populace tohoto bahňáka doposud hnízdí v Nizozemsku, avšak i zde jde o druh výrazně ubývající. Organiazce Birdlife International je již od počátku devadesátých let upozorňována, aby byl druh zařazen mezi celosvětově ohrožené. Mimo zdokumentovaný úbytek evropské populace pak zejména z důvodu nedostatečně známého populačního trendu poddruhu L.limosa melanuroides v Asii. Pouze u evropského poddruhu L. limosa islandica bylo zaznamenáno zvýšení početnosti lokální islandské populace.

Celý článek →

Ukliďme svět! Ukliďme Josefovské louky

V kampani Ukliďme svět! (v originále Clean Up the World!) jde především o to přispět ke zlepšení společného životního prostředí, tím, že jej zbavíme odpadků. Mezinárodní kampaň je založená na dobrovolné práci a pomoci nejrůznějších spolků, skupin, škol, obcí, podniků, rodin i jedinců, kteří se do úklidů světa (zejména ve svém okolí) aktivně zapojují. Jako jeden z největších komunitních projektů na světě současnosti je Ukliďme svět! od svých počátků v roce 1989 podporován UNEP (United Nations Environmental Programme).

ČSOP ve spolupráci s ČSO připravují každoročně úklid Ornitologického parku Josefovské louky. Letošní akce proběhne 28. března 2015.

Podrobnosti k akci ZDE

40 let Oblastní ornitologické sekce při Správě KRNAP ve Vrchlabí

zakládající člen krkonošské ornitologické sekce, vrchlabský kroužkovatel spojený zejména s okolím rybníka ve Vejsplaších.

Pan Kolář – zakládající člen krkonošské ornitologické sekce, vrchlabský kroužkovatel spojený zejména s okolím rybníka ve Vejsplaších.

Některá místa naší vlasti odedávna vzbuzovala v místních obyvatelích neobyčejný zájem o ptáky. Patří mezi ně i Krkonoše, jak se o tom zmiňují již dávní autoři historických příspěvků o ptačí fauně nejvyššího českého pohoří. Je sice pravda, že se tehdy jednalo spíše o zájem divoké ptáky kuchyňsky upravovat, případně drobné zpěvné ptactvo po odchycení chovat doma nebo jinému chovateli prodat na trhu. Je ale jisté, že již tehdejší ptáčníci měli ke svým svěřencům neobyčejně vřelý vztah a nejenže ptáky ze zištných důvodů chytali, ale také je v zimě hojně krmili a rádi pozorovali. Dost možná právě tato vášeň pro ptáky se zvolna během staletí přetavila ve všemožné zkoumání a pozorování ptáků i jejich životních projevů, jakému jsme svědky v dnešní době a vyústila v moderní organizovanou a koordinovanou činnost regionálních ptáčníků. Píli a obětavosti našich předchůdců i mnohých současníků, kterým se nejrůznější ptáčkaření stalo takřka životním stylem, totiž vděčíme za to, že si letos připomínáme již 40. výročí vzniku Oblastní ornitologické sekce při Správě KRNAP ve Vrchlabí. Celý článek →

Mapování rozšíření a populační hustoty sýčka obecného v České republice v letech 2015-2016

Sýček obecný na hnízdišti na Královehradecku. Foto L. KadavaSýček obecný (Anthene noctua) patří k druhům, jejichž počty se výrazně snižují ve velké části hnízdního areálu. Také v České republice jde o druh, jehož početnost klesla v minulých letech na kritickou mez. Zdali se nalezne cesta k ochraně této sovičky, napoví již čtvrtý program celorepublikového sčítání sýčka obecného, který organizuje Česká společnost ornitologická ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Ve východních Čechách patří sýček v řadě oblastí k nezvěstným druhům. Přesto není vyloučeno, že existují lokality, kde sýčci přežívají a unikají pozornosti.

Celý článek →

Druhé pololetí roku 2013 na přehradě Rozkoš – část 2.

Mladá potápka rudokrká se na Rozkoši zdržovala téměř tři měsíce. Foto je z prvního dne jejího pobytu. Foto J. Vaněk

Mladá potápka rudokrká se na Rozkoši zdržovala téměř tři měsíce. Foto je z prvního dne jejího pobytu. Foto J. Vaněk

S určitým zpožděním, způsobeným výpadkem pobočkových webových stránek přináším souhrn nejzajímavějších ornitologických pozorování z přehrady Rozkoš za druhou polovinu roku 2013. V předchozím příspěvku jsem se zaměřil na přehled pozorování nejpečlivěji sledované skupiny ptactva na lokalitě – na bahňáky. Tento příspěvek přináší přehled zajímavých pozorování ostatních skupin ptactva.

Celý článek →

Pozvánka na brigádu spojenou s pozorováním ptactva na Rozkoši

Z úklidové akce na Rozkoši v roce 2014Dne 11.dubna 2015 proběhne na Rozkoši tradiční jarní akce, zaměřená na úklid odpadků na březích přehrady. Jedná se o akci organizovanou každoročně s.p. Povodí Labe, které se účastní různé organizace s vazbami na tuto lokalitu. Protože je do této akce zapojena i naše Východočeská pobočka ČSO, zveme všechny členy (i nečleny), aby se zapojili a přispěli tak k vytvoření příjemnějšího prostředí na této atraktivní přírodní lokalitě.

Celý článek →

Pozvánka na jarní členskou schůzi VČP ČSO

Foto Mark Stensaas Srdečně Vás zveme na jarní členskou schůzi VČP ČSO, která se bude konat v sobotu 14. března 2015  od 9:00 v přednáškovém sále Východočeského muzea v Pardubicích na hlavním (velkém) zámeckém nádvoří v přízemí budovy č. 2.

Téma: Fotografie a film ve službách ornitologie II.

Celý článek →

Jak jsme se prošli po dně Bohdanečského rybníka

Jeřábi popelaví v NPR Bohdanečský rybník. foto L. Kadava

Jeřábi popelaví v NPR Bohdanečský rybník. foto L. Kadava

Projít se po obnaženém dně NPR Bohdanečský rybník se hned tak nepoštěstí. Vidět známou východočeskou rezervaci z míst, kam se běžný návštěvník nedostane – navíc s odborným výkladem Vlastimila Peřiny a Milana Růžičky z AOPK Pardubice a Adolfa Vondrky z místního rybářského podniku. To byla hlavní lákadla „Procházky po dně“ NPR Bohdanečského rybníka, kterou pro VČP ČSO připravila pardubická Agentura ochrany přírody a krajiny v sobotu 14. února 2015. A zajímaví ptáci samozřejmě byli také k vidění!

Celý článek →