Jarní odchytová akce v NPP Žehuňský rybník

Modráčci a bramborníčci hnědí patřili k nejhezčím úlovkům.Foto L. Urbánek

Modráčci a bramborníčci hnědí patřili k nejhezčím úlovkům.Foto L. Urbánek

Letošní, již osmnáctá, jarní odchytová akce na Žehuňském rybníku, proběhla ve dnech 1. až 8. května 2015 v poněkud obtížnějších podmínkách, než v předchozích letech. Nebylo to jen počasí, které tradičně nejvíce ovlivňuje odchyt, ale tentokrát nás zastihla celková rekonstrukce železniční trati v úseku Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou.

Celý článek →

Pozvánka na 22. ročník VVT – Jičínsko 2015

Jičínsko je krásné ve všech ročních podobách - tím spíše ve vrcholícím jaru. Foto V. Šoltys

Jičínsko je krásné ve všech ročních podobách – tím spíše ve vrcholícím jaru. Foto V. Šoltys

Také v letošním roce navážeme na tradici Víkendových výzkumných táborů (VVT), organizovaných Východočeskou pobočkou ČSO. Ve dnech 29. – 31.5.2015  se uskuteční již 22. ročník této oblíbené akce. Rozhodli jsme se, že počínaje letošním rokem,  budou následující ročníky VVT zaměřeny na získávání dat v rámci probíhajícího mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR. Z tohoto důvodu bude každý rok, až do ukončení mapování, vytipován v rámci východních Čech jeden neobsazený kvadrát ve kterém budeme v rámci VVT shromažďovat data pro mapování.

Celý článek →

Publikujte v časopise Panurus

Ornitologický časopis Východočeské pobočky ČSO při Východočeském muzeum v Pardubicích (VČP ČSO) patří mezi nejkvalitnější tuzemské odborné ornitologické tiskoviny. V letošním roce došlo ke změně šéfredaktora, odstupujícího Martina Paclíka nahradil Libor Praus.
Personální změny v redakci časopisu by se neměly nijak projevit  v zaběhlém způsobu chodu redakce. Nicméně kvalita časopisu bude i nadále závislá především na publikační aktivitě členů VČP ČSO
a dalších českých ornitologů.

Rukopisy do letošního čísla je možné posílat až do počátku července na e-mail libor.praus@gmail.com. Pokud se nechystáte psát dlouhý, např. faunistický článek, je tu také možnost zaslat až do poloviny srpna krátké sdělení nebo nějakou stručnou zajímavost z terénu. Inspirovat se můžete články v předchozích číslech. Všem přispěvatelům předem děkuji. Pokud váháte nebo si s něčím nevíte rady, neváhejte mě kontaktovat s žádostí o pomoc. Vaše data jsou cenná a jsou potřeba – podělte se o ně!

S pozdravem a nadějí na budoucí spolupráci Libor Praus

Pojďte vítat ptačí zpěv!

Rehek zahradní. Jeden z předních ptačích zpěváků. Foto Jiří Bartoš

Rehek zahradní. Jeden z předních ptačích zpěváků. Foto Jiří Bartoš

Vítání ptačího zpěvu (International Dawn Chorus Day) je celosvětová oslava každoročního zázraku probouzení nového života v přírodě. Slaví se většinou o prvním víkendu v květnu, ale není to podmínkou. Vypráví se, že akce Dawn Chorus Day započala svoji existenci v roce 1980, kdy ekolog Chris Baines požádal přátele, aby se zúčastnili jeho narozeninové oslavy již ve 4 hodiny ráno, aby s ním mohli vychutnat ranní chór. Od té doby se Vítání ptačího zpěvu  rozrostlo z původně malé akce v Birminghamu ve Velké Británii v každoroční  mezinárodní oslavu na řadě akcích v tak vzdálených místech, jako v Karibiku či dokonce v Antarktidě. Dále jsou uvedeny jednotlivé letošní vycházky v regionu východních Čech!

Celý článek →

První pololetí roku 2014 na přehradě Rozkoš

Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) – pravidelný zimní host na přehradě. Foto J. Vaněk

Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) – pravidelný zimní host na přehradě. Foto J. Vaněk

V tomto ohlédnutí za ornitologickým děním na přehradě Rozkoš se vrátím do první poloviny roku 2014. Vzhledem k velkému množství dat z této lokality se jedná jen o výběr některých pozorováním, jejichž zajímavost je dána buďto atraktivitou samotného ptačího druhu, mimořádným počtem pozorovaných jedinců, nebo neobvyklou dobou  pozorování. Pro lepší přehlednost jsem použil členění podle jednotlivých řádů.

Celý článek →

Kurz ornitologie Orlické Záhoří 2015

ornitologický kurz 2015I v letošním roce pořádáme na Orlickém Záhoří ornitologický kurz.

Proběhne v podobném duchu jako minulý rok. Zaměřený bude především na ty, jež s ornitologií začínají a rádi by se více zorientovali. Objeví se zde témata jako je určování ptáků podle vzhledu, hlasu nebo chování. Určování stáří a pohlaví ptáků chytaných na odchytové akci typu CES. Metody používané při výzkumu, ale i souvislosti krajiny a ochrany ptáků.

Přihlášení naleznete na adrese orlickezahori.blogspot.cz

Celý článek →

Úspěšné orlí anabáze

Portrét vypouštěné orlice na Žehuňském rybníku. Foto L. Kadava

Portrét vypouštěné orlice na Žehuňském rybníku. Foto L. Kadava

I na tak velké ptáky, jako je orel mořský (Halliaeetus albicilla) číhá v přírodě řada nástrah. Nejznámější jsou bohužel zejm. v souvislosti s cílením pokládáním otrávených návnad, kterých jsou orli mořští často obětí. Pokud se však události obrátí správným směrem ke zdárnému konci, je to vždy potěšující příběh. Tím spíše, že v jedné ze dvou níže popsaných událostí hrají důležitou roli lesníci či myslivci.

Celý článek →

Jaká bude letošní sezóna čápů bílých ve východních Čechách?

čápiV loňském roce se ve východních Čechách čápům dařilo. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji bylo zaznamenáno více než 140 obsazených čapích hnízd. Byl to v porovnání s předchozími roky dosud nejvyšší zjištěný počet. Nejvíce párů sídlilo v okrese Ústí nad Orlicí (32 párů), nejméně naopak v okrese Pardubice (9 párů). Tyto počty podporují známý trend, kdy čápi mizí z nížinných oblastí a přibývá jich ve vyšších nadmořských výškách. Největší vliv na tento přesun má zřejmě způsob obhospodařování zemědělské krajiny. Čápům totiž nejvíce vyhovuje pestrá krajina s dostatkem luk a pastvin, kde nachází dostatek potravy. Loňský rok byl i úspěšný počtem odchovaných mláďat. Celkem jich z hnízd vylétlo více než 250.

Celý článek →

Podaří se zastavit úbytek břehouše černoocasého v Evropě?

: Břehouš černoocasý byl opět opakovaně zjištěn v bystřické nivě i v roce 2014, nicméně bez náznaků hnízdění. Na snímku jedinec, zastiženy v poli u Bystřice 15. května 2014. Foto V. Štorek

Břehouš černoocasý v bystřické nivě na Královehradecku v květnu 2014. Foto V. Štorek

Břehouš černoocasý (Limosa limosa) je již řadu let výrazně ubývajícím druhem nejen v České republice, ale v celé řadě evropských zemí.  Polovina populace tohoto bahňáka doposud hnízdí v Nizozemsku, avšak i zde jde o druh výrazně ubývající. Organiazce Birdlife International je již od počátku devadesátých let upozorňována, aby byl druh zařazen mezi celosvětově ohrožené. Mimo zdokumentovaný úbytek evropské populace pak zejména z důvodu nedostatečně známého populačního trendu poddruhu L.limosa melanuroides v Asii. Pouze u evropského poddruhu L. limosa islandica bylo zaznamenáno zvýšení početnosti lokální islandské populace.

Celý článek →

40 let Oblastní ornitologické sekce při Správě KRNAP ve Vrchlabí

zakládající člen krkonošské ornitologické sekce, vrchlabský kroužkovatel spojený zejména s okolím rybníka ve Vejsplaších.

Pan Kolář – zakládající člen krkonošské ornitologické sekce, vrchlabský kroužkovatel spojený zejména s okolím rybníka ve Vejsplaších.

Některá místa naší vlasti odedávna vzbuzovala v místních obyvatelích neobyčejný zájem o ptáky. Patří mezi ně i Krkonoše, jak se o tom zmiňují již dávní autoři historických příspěvků o ptačí fauně nejvyššího českého pohoří. Je sice pravda, že se tehdy jednalo spíše o zájem divoké ptáky kuchyňsky upravovat, případně drobné zpěvné ptactvo po odchycení chovat doma nebo jinému chovateli prodat na trhu. Je ale jisté, že již tehdejší ptáčníci měli ke svým svěřencům neobyčejně vřelý vztah a nejenže ptáky ze zištných důvodů chytali, ale také je v zimě hojně krmili a rádi pozorovali. Dost možná právě tato vášeň pro ptáky se zvolna během staletí přetavila ve všemožné zkoumání a pozorování ptáků i jejich životních projevů, jakému jsme svědky v dnešní době a vyústila v moderní organizovanou a koordinovanou činnost regionálních ptáčníků. Píli a obětavosti našich předchůdců i mnohých současníků, kterým se nejrůznější ptáčkaření stalo takřka životním stylem, totiž vděčíme za to, že si letos připomínáme již 40. výročí vzniku Oblastní ornitologické sekce při Správě KRNAP ve Vrchlabí. Celý článek →