Loučení s ptáky na Bohdanči

louceniV úterý 28. října se od 9. do 12. hodin na Polákově poloostrově v NPR Bohdanečský rybník bude konat již tradiční akce – Loučení s ptáky. Hlavním organizátorem této akce je Správa CHKO Železné hory a KS Pardubice, na pořadatelství se však podílí i členové Východočeské pobočky.

Samotné Loučení s ptáky se bude dít na dvou místech. Na začátku Polákova poloostrova bude postaven stan s tabulemi informujícími o činnosti SCHKO Železné hory a KS Pardubice a s fotografiemi místních ptáků. U stanu bude ukázka jedné z metod výzkumu ptačího společenstva – odchytu do nárazových sítí. Druhé stanoviště bude zřízeno u rozhledny na špici Polákova poloostrova, kde budou návštěvníci moci třemi stativovými dalekohledy sledovat ptáky odpočívající na dně vypuštěného rybníka .

Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.

Za pořadatele Vlastimil Peřina a Milan Růžička

Mezinárodní sčítání protahujících kulíků zlatých 11.–12. 10. 2014 – přidejte se!

141007a

foto 1: Kulíci zlatí (Pluvialis apricaria) na poli u obce Rasošky na Náchodsku 25.2. 2014. Foto Radko Waldhauser

O víkendu 11.–12. 10. 2014 proběhne napříč celou Evropou monitoring podzimního průtahu kulíků zlatých (Pluvialis apricaria), stejně jako v letech 2008 a 2003 pod koordinací mezinárodní skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků (International Wader Study Group). Společně s kulíkem zlatým je propagováno také sčítání čejek chocholatých (Vanellus vanellus).

Již v roce 2008 sčítání protahujících kulíků zlatých v ČR organizovala Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB, http://svob.czweb.org/) a tak tomu je i letos. Pomozte nám shromáždit reprezentativní údaje o protahujících kulících zlatých na našem území!

Celý článek →

Mimořádná pozorování poštolek rudonohých (Falco vespertinus) v roce 2014 nejen ve východních Čechách

foto_1

Jedna ze dvou mladých poštolek rudonohých na lokalitě Kamenná Horka na Svitavsku 8.9.2014. Foto: L. Novák

Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) se během jarní a podzimní migrace objevuje v České republice každoročně. V posledních několika letech však má nejen počet pozorování, ale i počet pozorovaných jedinců stoupající trend. Z celkem 4 záznamů v databázi Birds.cz v roce 2010 stoupl počet záznamů na celkem 92 v roce 2013. V roce 2014 byly zjištěny i vysoké počty, s dosavadním maximem 58 ex. na nocovišti u Klenovic na Hané (K. Poprach, Birds.cz). Ve východních Čechách se doposud jedná o vzácný druh, přestože taktéž v našem regionu je zmíněný nárůst patrný. Doposud nejzajímavějším byl rok 2012, kdy byla poštolka rudonohá zjištěna na celkem 5 lokalitách (viz seznam pozorování níže), z čehož jedna se však nachází na rozhraní Královehradeckého a Středočeského kraje (obě pozorování z Žehuňského rybníka byla lokalizována již na Kolínsku).

Celý článek →

Výzva členům Východočeské pobočky ČSO

Mezi cíle, které si vytyčil nově zvolený výbor Východočeské pobočky ČSO, patří aktualizace členského seznamu (adresáře) naší pobočky. Z tohoto důvodu vyzývá výbor členy pobočky, u kterých proti současnému seznamu došlo k jakýmkoliv změnám, aby tyto změny v pokud možno nejkratší době nahlásili na e-mailovou adresu pobočky vcpcso@centrum.cz. Současně žádáme členy, kteří dosud pro účely zasílání pošty nesdělili svoji e-mailou adresu, aby tak rovněž učinili, neboť zasílání zásilek prostřednictvím České pošty bude v dohledné době z důvodu neustále rostoucích nákladů na tyto služby  redukováno jen na mimořádné případy.

Celý článek →

VVT Podorličí 2014 (29.5. až 1.6.) – chladná rána v krajině krásných stromů

20140506aa
Ve čtvrtek v pozdním odpoledni vyjíždíme s manželkou za deště, větru a teploty vzduchu odpovídající konci listopadu z Olešnice u Červeného Kostelce. Cestou zastavujeme jen u vlakového nádraží v Rychnově nad Kněžnou, abychom naložili Martina Fejfara, a pak už bez dalšího zdržení dojíždíme po úzkých silničkách lemovaných po obou stranách zdravými jasany, kleny nebo mléči k penzionu u Šimánků v Kunčině Vsi. Jako první nás mnohoslibně vítá přeletující čáp černý a hned po něm pan Šimánek, mile nás zvoucí dovnitř hlavně příslibem vytopení prochladlých prostor penzionu. V kamnech zapraská, jazyky plamenů olíznou sklo dvířek a za chvilku už je milo usednout k projednání na počasí závislých programových variant akce.

Celý článek →

Nový cestopis z Dánského ostrova Sjaelland

Po třech únorových výjezdech za zimujícím ptactvem na mořské pobřeží severního Polska a Holandska jsem přemýšlel, kam se vydat v letošním roce ve stejném čase. Společně s Milanem Janouškem nás vcelku synchronně napadlo podívat se do Dánska. Tradičně v období Vánoc jsem tedy začal intenzivně sledovat dánský web, kde se denně objevují tisíce jednotlivých pozorování. Zaměřil jsem se na ta raritnější, a pak už bylo poměrně jasné, že cílem naší cesty bude buď pobřeží severu Jutského poloostrova nebo ostrov Sjaelland.

Celý článek →

Čejkování na Hradecku v roce 2014

Letošní čejkování na Hradecku proběhlo od 28.-30. března na území o rozloze cca 60 km² západně od Hradce Králové. Nejseverněji položené sledované hnízdiště se nacházelo mezi Lodínem a Petrovicemi, jižní hranicí byla obec Dobřenice. Samotnému „čejkování“ předcházelo několik kontrol zájmového území, které pomohly upřesnit si letošní hnízdní výskyt čejek.

Celkem byly čejky nalezeny na 13 lokalitách, která byla zadaná do speciálního online dotazníku při faunistické databázi ČSO na www.birdlife.cz/cejka.html. Nejčastěji se jednalo o pole s jařinami, která byla v letošním roce naštěstí kromě kukuřice a řepy už zasetá, několik hnízdišť bylo v ozimé pšenici a bylo zjištěno také hnízdění na dvou loukách.

Samotné hledání hnízd začalo v pátek odpoledne u Lubna. Pracovní tým tvořili V. Štorek, M.E. Šálek a V. Zámečník. První hnízdo na sebe nenechalo dlouho čekat – s pomocí proslulé ruské „dvacítky“ a díky svým bohatým zkušenostem ho přibližně 0,5 km od pozorovacího bodu objevil prof. M.E. Šálek. Do večera se za krásného počasí podařilo najít 5 hnízd, což nás příjemně naladilo na zbylé dny. Nezbytné vyhodnocení prvního dne proběhlo v restauraci U Šimlů v Nechanicích, kde k dobré náladě přispěly čepované Svijany a výborný utopenec. V sobotu se po ranním oparu opět vyčasilo a s velkou pomocí V. Kozy a za stálého zpěvu skřivanů počet hnízd postupně narůstal. K vysněné dvacitce nám nakonec chybělo jen jediné hnízdo. Příjemným zpestřením dne bylo pozorování 6 čápů bílých, čápa černého nebo deseti bekasin otavních. Večerní program opět zajistila hospůdka U Šimlů. V neděli jsme opustili oblast Nechanicka a přesunuli jsme se jižněji na hnízdiště v okolí obce Kratonohy. Zde na nás čekala dosud největší tohoroční kolonie s přibližně 20 hnízdními páry. Bohužel nám dohledávání hnízd přerušil jestřáb lesní, který v nejméně vhodný okamžik vyplašil celou kolonii. Přesto se nám zde podařilo najít 9 hnízd a celkový celkový účet hnízd se tak zastavil na čísle 37.

Vyhodnocení nasazenosti vajec naznačuje, že v jižní části sledovaného území čejky začaly hnízdit o něco rychleji – na vejcích seděly v průměru týden. Na severnějších hnízdištích byla větší časová variabilita v nasazenosti a na spoustě míst ptáci teprve začínali snášet. Mapování také potvrdilo, že některé lokality jsou pro čejky obzvláště atraktivní a rozhodně si zaslouží zvýšenou ochranou např. zařazením do speciálního agroenvironmentálního opatření na ochranu hnízdišť čejek na orné půdě. Pozitivní je ochota obou zemědělských podniků se osobně dohodnout na možnostech ochrany nalezených hnízd.

Věříme, že jste příznivé počasí také využili a vyrazili jste za ptáky do polí a luk. Pokud ne, tak se za čejkami vydejte co nedříve – čas je teď ideální. Na vaše pozorování čejek zadaná do čejčího formuláře při faunistické databázi ČSO se těšíme.


Václav Zámečník

Brigáda na rybníku Brodský – úprava litorálu

071DSCN5158V sobotu dne 8.3.2014 provedli členové VČP ČSO Tomáš Diviš a Petr Kafka malý managementový zásah na jedné z významných ornitologických lokalit Královéhradeckého kraje, rybníku Brodském u Červeného Kostelce.

Do porostů rákosu, orobince a ostřic se totiž šíří olše rostoucí na hranici mezi rákosinami a loukou a vytváří skupiny, které se postupně zapojují a rákosiny pod sebou potlačují. Při plánovaném a majitelem i nájemcem lokality odsouhlaseném zásahu bylo vyřezáno několik desítek jedinců olše lepkavé o výšce cca 2 až 6 metrů. Zásah byl proveden před návratem ve zdejších rákosinách hnízdících druhů ptáků, jmenovitě labutě velké, kachny divoké, potápky roháče, motáka pochopa, lysky černé, chřástala vodního, rákosníka proužkovaného, rákosníka obecného, rákosníka velkého a strnada rákosního.

Pokud si to v následujících letech situace vynutí, bude odstranění dřevin z rákosin znovu provedeno. Včasný managementový zásah není časově, fyzicky ani technicky náročný a je konkrétním příspěvkem k ochraně druhů se specifickými nároky na prostředí.

T. Diviš a P. Kafka

 

DSCN5160   DSCN5163

Úklid na Rozkoši v roce 2014

20150315Stejně jako v roce 2013 se i letos uskuteční jarní brigáda na přehradě Rozkoš, zaměřená na úklid odpadků, které zanechali nepořádní návštěvníci na březích a nejbližším okolí.Letos se brigáda uskuteční o trochu dříve, a to 5.4.2014.

Celá akce se koná pod záštitou Povodí Labe s.p. a kromě Východočeské pobočky ČSO se jí účastní i další spolky a organizace, které na přehradě vyvíjejí svoji činnost.

Dne 10.2.2014 se uskutečnila koordinační schůzka na které byly dohodnuty podrobnosti celé akce a hlavně byly mezi účastníky rozděleny úseky na kterých jednotlivé skupiny budou úklid provádět. Stejně jako v loňském roce naší pobočce připadl úsek, který zahrnuje zejména  oblast VKP (Významný krajinný prvek).

Sraz účastníků brigády bude v 8,00 hod. v Domkovské zátoce. Až na místo srazu se dá dojet autem, přes obce Kleny, Šeřeč a dále směrem na Provodov. Místo srazu i oblast našeho působení je vyznačena na mapce.

Je nezbytné, aby každý z účastníků byl vybaven pracovními rukavicemi, vhodným oblečením a zejména obuví do terénu, nejlépe holínkami, neboť nás čeká i bažinatý terén. Občerstvení na akci bude zajištěno v podobě uzeniny na opékání, včetně pečiva a nápojů.

Pokud máte zájem se brigády zúčastnit a ještě jste se nepřihlásili, můžete tak učinit na e-mailovou adresu jednoho z organizátorů : jaroslavvanek(zavináč)centrum.cz.

Účastníků také doporučujeme, aby se vybavili pozorovací technikou, neboť i při práci se dají pozorovat ptáci a předpokládáme, že v této činnosti budeme pokračoval i po brigádě.

Za Východočeskou pobočku ČSO se na setkání těší

Jaroslav Vaněk

Třetí ročník monitoringu čejky chocholaté.

20140314aJistě jste v minulých dvou letech zaznamenali projekt monitoringu čejky chocholaté (Vanellus vanellus), který organizuje ČSO (resp. Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků) ve spolupráci s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity pod vedením prof. M. Šálka, a který si klade za cíl aktivně přispět k ochraně tohoto kdysi velmi rozšířeného a hojného druhu bahňáka. Loňský ročník přinesl mj. výstupy v podobě vymezení nejvhodnějších lokalit, které by mohly být zařazeny do nového agro-environmentálního opatření, které už od roku 2015 umožní efektivnější ochranu těch nejvýznamnějších hnízdišť čejek na orné půdě.

Letos tedy probíhá již třetí ročník mapování hnízdišť čejky chocholaté. Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že svoje poslání už projekt naplnil tím, že přispěl k vymezení vhodných hnízdišť, praktických výstupů z databáze je daleko víc. Patří mezi ně např. sledování změn početnosti čejek na tradičních hnízdištích na orné půdě v souvislosti s pěstovanou plodinou, vliv počasí na průběh hnízdění nebo reakce ptáků na výskyt nových vhodných lokalit, mezi které patří i Ptačí park Josefovské louky. Údaje o vývoji početnosti poté budou obzvláště cenné u hnízdišť, u nichž se zemědělci v příštím roce rozhodnou vstoupit do agro-environmentálního opatření. Zajímat nás budou nejen údaje o početnosti z daného hnízdiště, ale i jeho srovnání s jeho okolím. Otázek je celá řada – zvyšuje se počet čejek na plochách, na kterých probíhá opatření? Přispívá opatření k nárůstu početnosti čejek v sousedství chráněného hnízdiště? Nefungují tyto plochy spíše jako ekologická past?

Nutno poznamenat, že východní Čechy jsou jednou z hlavních oblastí, v níž se intenzivně sbírají data pro tyto vědecké účely, v rámci tzv. „Čejkování“. Výzkum probíhal nejčastěji v oblasti PO Komárov, v oblasti jižně od Hradce Králové, v povodí říčky Bystřice východně od Chlumce nad Cidlinou a v širším okolí Nechanic.

Obracíme se na vás s prosbou, abyste i letos svoji pozornost čejce věnovali. Čejky již začínají na některých místech tokat a vypadá to opět na extrémní (tentokrát urychlenou a suchou) sezónu. Proto již nyní vyrážejte do terénu a zadávejte své veškeré záznamy včetně nehnízdících čejek do čejčí databáze, abychom co nejlépe podchytili letošní zajímavý začátek čejčí hnízdní sezóny.

Vstup do databáze i podrobnější metodiku mapování naleznete na stránkách:

www.cso.cz/cejka.html

Václav Zámečník, Lukáš Kadava

20140314b20140314c20140314d20140314e