Články autora: Dušan Vodnárek

Pomozte krkonošským ornitologům mapovat hnízda jiřiček v Krkonoších.

Jiřička obecná. Foto Jiří Bartoš / http://bartosphoto.cz/Jiřičku obecnou zvolila Česká společnost ornitologická Ptákem roku 2020. Budeme rádi za všechna data o jiřičkách v Krkonoších, zejména o počtu obsazených hnízd. Ta jsou z hlíny, jsou kulovitá a přilepená na vnější fasádě budov (na rozdíl od miskovitých hnízd vlaštovek uvnitř lidských sídel). Pro ty, kdo máte Facebookový účet, pošlete žádost o členství ve FCB skupině Jiřičky v Krkonoších a tam vkládejte svá pozorování – město (obec), číslo popisné + počet aktivních hnízd. Cenné budou informace i o obcích nebo horských boudách, kde jiřičky nejsou. Soutěžíme také o fotografii kuriózního umístění hnízda jiřiček. Od června do srpna 2020 mapujeme oblast Krkonoš od Žacléře po Harrachov a Podkrkonoší v linii obcí Vysoké n.J. – Jilemnice – Hostinné – Trutnov – Královec.

Informace uvítáme i na mailu vcpcso@centrum.cz

Dušan Vodnárek

Ornitologická sekce při Správě KRNAP

prunella1Téměř 40 let působí na ornitologické a občanské scéně Ornitologická sekce při Správě KRNAP. Založil ji 23. ledna 1975 RNDr. Petr Miles a spolu s třicítkou lidí tak položil základy terénní činnosti při pozorování a ochraně ptáků na území národního parku i přilehlého podhůří. V témže roce vyšlo také první číslo zpravodaje Prunella, který byl pojmenován podle významného zástupce krkonošské alpinské avifauny – pěvušky podhorní (Prunella collaris). Dnes má sekce 43 členů a její činnost koordinuje sedmičlenný výbor, který také tvoří redakční radu Prunelly. Ta vychází za podpory Správy KRNAP jednou ročně. Jsou v ní publikovány odborné články s regionálním zaměřením, zajímavá ornitologická pozorování z širší oblasti Krkonoš a přehled ptáků, okroužkovaných v zájmové oblasti. Zajímavým zpestřením je přehled a pozorování zajímavých krkonošských obratlovců.

Celý článek →