Články autora: Michal Pešata

Určování stáří a pohlaví evropských pěvců

20091115a   Nedávno se mi dostala do rukou nová kniha „Určování stáří a pohlaví evropských pěvců“ autorů Raffaela Winklera a Lukase Jenniho. Knížku vydala na podzim tohoto roku Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice NM a jedná se  v češtině vydaný překlad německého originálu „Alters – und Geshlechtsbestimmung europaisher Singvögel“.

   Jako začínající kroužkovatel mohu všem, kdo se o vydání této knihy zasloužili, jen poděkovat, neboť podobných klíčů k určování stáří a pohlaví pěvců  není mnoho a k dostání v češtině není snad žádný takto komplexní.

   Kniha je malého kapesního formátu asi 18 x 12 cm a má 219 stran. Začátek je tvořen „obecnou částí“, kde jsou shrnuty obecné poznatky a teoretická průprava k určování stáří a pohlaví ptáků. Následuje druhová část, kde je každému druhu věnována jedna nebo dvě stránky. U každého druhu je uveden časový průběh pelichání (jak dospělých, tak i mladých ptáků) na časové ose. Dále je text rozdělen na podkapitoly „Určování stáří na podzim“ a „Určování stáří na jaře“, kde jsou uvedeny znaky dané pro tato období. Na závěr jsou u každého druhu (u kterého to na základě opeření lze určit) uvedeny charakteristické znaky pro určení pohlaví.

   Samozřejmě mi to nedalo a knihu jsem hned otestoval na ptácích, chycených na zahradě. Sice ne na složitých druzích (sýkora modřinka, koňadra, červenka, střízlík), ale přesto musím říct, že s ní pracuje dobře.

   Nás Východočechy navíc může hřát, že knihu přeložil a její vydání inicioval člen a bývalý dlouholetý předseda naší pobočky Pavel Žďárek.

Michal Pešata

20091115b20091115c

Čáp bílý (Ciconia ciconia) a

a    "Balabán" = umělá imitace

    Bítovany – Dne 30. 6. 2009 jsme měli možnost pozorovat zajímavé chování jednoho dospělého jedince čápa bílého (Ciconia ciconia). Při kontrole PP Farář (u obce Bítovany, okr. Chrudim) jsme u hráze na blízkém umělém rybníčku byli zvyklí vídat skupinku umělých čápů ("balabánů"). Jeden "čáp" je větší (asi ¾ velikosti živého ptáka) a dva jsou ještě menší. Takže na první pohled si člověk skoro nevšiml, že je jich dnes o jednoho víc… Teprve když se ten čtvrtý největší pohnul, bylo zřejmé, že tento jedinec je skutečně živý.

    Čáp nevykazoval známky neobvyklého chování či velké „nervozity “ , pouze neustále přecházel v blízkosti svých „umělých soukmenovců“. Když jsem čápa občas vyrušil fotografováním – poodcházel, ale vždy se stále vracel zpět k balabánům. Podotýkám, že vzdálenost mezi námi a chodícím čápem byla cca 20-40m bez překážky ve výhledu a bez maskování. Celkem naši přítomnost na místě vydržel asi 15 minut a teprve potom se rozhodl nás opustit. I potom však ještě 5 minut kroužil nad rybníčkem, než se rozhodl lokalitu úplně opustit. Při dalších pochůzkách jsem ho zde již vícekrát nezastihl.

    Při hledání jakékoliv další informace o „normalitě“ tohoto chování jsem narazil na obchod s vábničkami (jak s balabány všech možných druhů jako je straka obecná, volavka popelavá, výr velký, krkavec velký, kachna divoká a také čáp bílý, tak také s klasickými zvukovými vábničkami). Mimo „ochranářsky“ laděného článku o krkavcovitých ptácích a jejich lovu je u balabána čápa uvedeno to, že čápi na balabány reagují spolehlivě a usedají v jejich blízkosti. O tom, že se balabáni s úspěchem využívají při fotografování např. volavek jsem věděl již nějaký čas, avšak u čápů bílých jsem reakci na imitaci zaznamenal poprvé. 

    Otázkou je, jak často můžeme takovéto chování (přílet k imitaci, omezená plachost apod.) pozorovat v naší krajině, kde jsou tyto imitace rozmístěné relativně často na zahrádkách u „rybníčků“. A hlavně jak se na to tváří samotní čápi, kteří se s těmito umělými jedinci svého druhu (různé kvality provedení a velikosti) musí setkávat 🙂
Michal Pešata

bcde

{mxc}

On line publikace na internetu pomáhají s identifikací ptáků

p
   Z internetu – Je mnoho webových stránek, které nám umožní najít a určit námi viděný druh ptáka (někdy nejen druh, ale i stáří a pohlaví). Dovolil jsem si připravit velmi stručný “přehled” několika webů s určovací tématikou. České stránky schválně vynechávám, neb o nich toho bylo napsáno již dost a většina milovníků ptáků se s nimi již dříve seznámila. Pro ty, co neznají cizí jazyky mohu podotknout jen to, že není čeho se bát, většinou stačí znát pouze latinský nebo anglický název (slovník je na www.cso.cz) zbytek již dneska přeloží překladače webových stránek.

   Začnu pro mě asi nejzajímavějším internetovým projektem:

http://www.ibercajalav.net/actividades.php?codopcion=2251&codopcion2=2502

Pro hledání v této databázi je potřeba znát alespoň latinsky druh ptáka. Mužeme zde najít výbornými fotkami doplněný klíč pro určení druhu, věku a pohlaví některých ptáků (žijících v Aragonu). Informace zde jsou velmi pěkně zpracované a jistě se zde “novinky” dozvědí i kroužkovatelé. Výhodou je, že si z této stránky můžeme pdf stáhnout a zálohovat u sebe v počítači, popřípadě přímo informace s fotkami vytisknout.

   Dalším je http://www.oiseaux.net/birds/europa.html

Je to asi nejrozsáhlejší (mně známý) fotografický atlas ptáků, kde si člověk může třídit ptáky podle místa výskytu (dle kontinentu, u Evropy i podle států). Jsou zde fotografie většiny druhů, se kterými se můžeme setkat jak při toulkách po českých zemích, tak při výletech do ciziny. Dále zde nalezneme mapy rozšíření druhů (Geographic range). Pro francouštináře je zde i stručný popis druhů.

   A poslední z mnou představovaných stránek je

http://www.tarsiger.com/gallery/index.php?sp=search〈=eng

Na této stránce si můžeme ověřit naše určení (druhu, věku a pohlaví) ptáka na velkém množství fotografií (v popisku je většinou uveden druh – latinsky, pohlaví a stáří ptáka) Na závěr je třeba podotknout, že žádná ze stránek není komerční a proto informace nemusí být vždy přesné nebo pravdivé. Zdrojem těchto informací jsou milovníci přírody, amatérští i profesionální ornitologové a proto informace mohou mít různou informační hodnotu. Přesto si myslím, že tyto stránky jsou kvalitně připravené a je možné z nich načerpat spoustu nových poznatků a informací. Všechny však vycházejí z toho, že druh ptáka alespoň trochu přesněji určíme.

   Pro ty, co si nejsou jisti určením a tápou v širší škále než je možné prohledat – či prostě netuší, zda viděli druh ptáka ještě se vyskytující na zemi a nebo už na Marsu 🙂 mohu doporučit ještě

http://www.birdforum.net/forumdisplay.php?f=114

(celosvětově asi nejnavštěvovanější “ptačí fórum”), kde je možné založit téma a prostě se dotázat (nejlépe na základě fotografie, popř popisu). Vždy se tu našlo dostatek ochotných lidí, kteří vědí a rádi s určením pomohou – napíší rovnou druh a také poukáží na znaky, podle nichž druh určili. Dále v tématu OPUS je možné shlédnout neustále se rozšiřující databázi poznatků o všech druzích ptáků. Jedinou nevýhodou je, že zakládat témata, tázat se na informace a plně prohlížet zdejší galerii fotografií (přispívají sem fotografiemi i profesionálové) je možné pouze po registraci a přihlášení (jde se přihlásit i trvale). Z vlastní zkušenosti mohu napsat, že toto přihlášení nemá za následek obtěžování uživatele “spamem” pocházejícím od tohoto webu.

   Závěrem bych jen rád podotknul, že internet je dobrá věc, ale kniha je prostě kniha 🙂
Michal Pešata  

===========================================================

HANDBOOK OF THE BIRDS

   V srpnu loňského roku jsme se konečně mohli dočkat v pořadí již 13. pokračování knihy HANDBOOK OF THE BIRDS OF THE WORLD, vycházející v nakladatelství Lynx. V knize s podtitulem “Od moudivláčků k ťuhýkům” je popsáno tentokráte 16 pěvčích čeledí. Handbook ptáků světa je unikátním projektem, který spojuje dohromady všechny znalosti o ptačích druzích, které byly dosud publikovány. První díl vyšel již v roce 1992 a od té doby vycházely jednotlivé knihy s ročním až dvouletým odstupem. Každý handbook obsahuje sourhná fakta o jednotlivých ptačích řádech, čeledích i samotných druzích a je doplněn přehlednými určovacími tabulemi. Pořizovací cena je poměrně vysoká – 265 USD za jeden díl.

   V březnu letošního roku by měl vyjít první díl HANDBOOK OF THE MAMMALS OF THE WORLD, obsahující soupis žijících šelem. Více informací o této literatuře včetně kvalitní rozvíjející se interaktivní online ptačí kolekce najdete na adrese http://www.hbw.com:80/
Petr Suvorov

s

Neobvyklá pozorování ptáků ve Slatiňanech

h   Slatiňany – K napsání této zprávy, které jsem již dlouho odkládal, mě „přinutil“ pěkný článek „Ornitologie z okna bytu, aneb krásy městské avifauny“, na který bych rád volně navázal. Již proto, že mě po přistěhování sem do východních Čech (Slatiňany) přivítal právě kalous ušatý (Asio otus), vysedávající na stříbrném smrku přímo před oknem našeho bytu.

Celý článek →

Břehule říční – nová kolonie

Kolonie břehulí - pískovna Turov. Foto - Romana Žaloudková

Kolonie břehulí – pískovna Turov. Foto – Romana Žaloudková


Turov (Uhersko)
– Dne 5.6.2008 jsem se dozvěděl od paní Gutzerové o pravděpodobně nové hnízdní kolonii břehule říční ve Východních Čechách. Nachází se na pískovně nedaleko obce Turov – JZ od železniční stanice Uhersko. Kolonie byla zkontrolována dne 10.6.2008 a na lokalitě byly nalezeny 3 obsazené stěny.

Celý článek →