Obsah rubriky: Novinky V Ornitologii

Jak bezpečný je odchyt ptáků do nárazových sítí?

20110905cOdchyt ptáků do nárazových sítí za účelem kroužkování je jednou z nejpoužívanějších výzkumných metod v ornitologii. Dosud však nebyla vypracována studie, která by ve větším měřítku ukázala jak bezpečná je to metoda. Výzkumníci v Kalifornii použili data od 22 kroužkovacích stanic, z toho v sedmi stanicích poskytli kontinuální data za více než 10 let a ve 4 stanicích data za více než 20 let. Celý objem dat zahrnoval 345 752 chycených ptáků ve 188 druzích v 31 čeledích. Do vyhodnocení byly zahrnuty i faktory, které by mohly ovlivnit pravděpodobnost zranění či úmrtí jako velikost ptáka, věk, frekvence odchytu a roli predátorů.

Celý článek →

Bekasina větší, dosud nejrychlejší zaznamenaný migrující pták

20110624eMigrující ptáci na svých dlouhých cestách překonávají spoustu překážek, nástrah a velké množství různých biotopů – lesy, moře, pouště apod. Na dlouhé cestě se zastavují na migračních zastávkách na vhodných místech, aby si odpočinuli a doplnili zásoby energie na další cestu. Poslední výzkum pomocí geolokátorů u bekasin větších (Galinago media) však ukázal velmi překvapivé výsledky.

Celý článek →

Ptačí migrace a magnetismus

20110203b

Ptačí migrace je poměrně známým pojmem, který je zkoumán již mnoho let. Jedním z aspektů, který chtěl člověk vždy poznat a na který se stále ptá, je jak se ti ptáci orientují a trefí po dlouhé cestě na zimoviště a zpět. Je známé, že se ptáci řídí podle orientačních bodů v krajině, podle polohy slunce, polarizovaného světla, polohy hvězd a také magnetického pole. Kombinací těchto podnětů se ptáci orientují na svých cestách i v nepřízni počasí, kdy je obloha zatažená.

Celý článek →

Tah pěnice černohlavé na různá zimoviště může být základem pro rozdělení populací

20100227aNěmečtí vědci zjistili, že německé subpopulace pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) vykazují rozdíly v době příletu na hnízdiště. To vedlo ke vzniku sympatricky (na stejném území) hnízdících ptáků, kteří táhnou na odlišná zimoviště. Během posledních padesáti let tato nová migrační strategie způsobila narůst počtu ptáků zimujících v Británii, místo tradičního zimoviště ve Středomoří. Původ této mikropolulace je dáván do souvislostí s rozdílnou dobou příchodu jara do těchto oblastí. Rozdílná doba příletu umožňuje vznik asortativního (výběrového) párování. Kromě toho ptáci zimující v Británii mohou být zvýhodněni lepšími podmínkami pro přezimování.

Celý článek →