Co přinesla sezóna 2016 na Proudnickém rybníku?

IMG_2887

Krajina v okolí Proudnického rybníka. Foto L. Kadava

Od roku 2012 každoročně si na těchto stránkách můžete přečíst, co nejzajímavějšího přinesla právě uplynulá sezóna na Proudnickém rybníku u Žiželic (okres Kolín). Nejinak je tomu i letos, kdy se ohlédneme za rokem 2016. Rybník leží zemědělské krajině v blízkosti cidlinské nivy, z jižní strany je dominantní hradba převážně listnatého lesa, ze severu je dominantou těleso dálnice D11 a intravilán obce Žiželice.

P084988_780x520

Tradičními hosty na jarním tahu jsou zrzohlávky rudozobé (Netta rufina). Hnízdění se v roce 2016 nepodařilo prokázat. Foto M. Došlý

Jarní a předjarní období je tradičně dobou severských husí. V roce 2016 byla maxima dosažena u husy polní/tundrové (Anser fabalis/rossicus) již v poslední únorové dekádě, kdy bylo 26.2. pozorováno 4100 ex (ssp. rossicus). Poslední husy tundrové byly pozorovány 24.3. (celkem 280 ex.). Za zmínku stojí pozorování 20 ex. husy polní (A.fabalis fabalis) ze dne 19.2. 2016. Zdeněk Souček uvádí ze dne 7.2. dokonce 160 ex.! Husa běločelá (Anser albifrons) byla zjištěna v maximálním počtu 200 ex. 27. 2. a 3.3., poslední pozorovaná husa běločelá byla zjištěna ještě 6.4. 2016. V hejnu severských husí byla ve dnech 27. a 28.2. pozorována i 1 berneška bělolící (Branta leucopsis).

Berneška bělolící u Proudnického rybníka v únoru 2016. Foto Z. Souček

Husy velké hnízdily na rybníku opět v min. 4 párech. Litorální porosty a podmáčené louky v jižní části lokality byly hnízdištěm cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides), slavíka modráčka středoevrospkého (Luscinia svecica cyanecula) a bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata), zaznamenán zde byl hlas křepelky polní (Coturnix coturnix), motáci pochopi (Circus aeroginosus) hnízdily ve dvou párech, přičemž min. 1 hnízdění bylo úspěšné.

V blízkosti rybníka vyhnízdil pár krkavců velkých (Corvus corax), doposud velkou neznámou je lokace předpokládaného hnízdiště orla mořského (Halliaeetus albicilla), který pravidelně v hnízdní době zalétal na rybník za potravou. Trvanaté plochy okolo rybníka (vč. ruderální vegetací zarůstajícího polního mokřadu) hostily min. 5 párů konipase lučního (Motacilla flava) a v polích hnízdily nejm. 4 páry kulíka říčního (Charadrius dubius).

Rozptýlená zeleň a drobné křoviny v okolí rybníka jsou důležitým stanovištěm zejm. pro strnady luční či ťuhýka obecného. Foto L. Kadava

Během hnízdní sezóny se nepodařilo zaznamenat zástupce chřástalů (vyjma chřástala vodního, Rallus aquaticus), ani bukáčka malého (Ixobrychus minutus), přestože byly tyto druhy cíleně vyhledávány.V pohnízdní době byl v rákosinách zjištěn doposud nejvyšší počet nocujících špačků obecných (Sturnus vulgaris), dne 8.6. celkem 49500 ptáků.

V období migrace (kterou lze hodnotit spíše jako slabší), byla pozorována např. linduška horská (Anthus spinoletta), morčák prostřední (Mergus serrator), morčák bílý (Mergus albellus), koliha velká (Numenuis arquata) či bukač velký (Botaurus stellaris).

Lukáš Kadava

IMG_5889

Typický předjarní obrázek u Proudnice. Severské husy. Foto L. Kadava

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation