Data z pobočkové Faunistiky nebudou ztracena!

Ve faunistické databázi Východočeské pobočky ČSO, která fungovala zhruba v letech 2008 – 2013, bylo shromážděno více než 20 tisíc dat od řady pobočkových členů. Z rozhodnutí tehdejšího výboru nebyla v roce 2013 Faunistika podpořena a následkem toho redakční platforma pobočkového webu, který v té době patřil díky své aktuálnosti a formě zpravodajského serveru mezi špičku ornitologických webových stránek nejen v ČR, ale troufnu si říci, že i ve střední Evropě, zanikla.

Přestože se od roku 2014 nepodařilo obnovit redakční systém webu, hledal současný výbor možnost, jak údaje, shromážděné v pobočkové faunistice, obnovit a zpřístupnit pro další využití. Prakticky jedinou a smysluplnou možností byl převod sady dat do současné databáze Birds.cz/avif, která výše uvedené cíle umožňuje.

Příchodem Honzy Krejčíka do pobočkového výboru jsme konečně měli k dispozici člověka, který má odpovídající technické znalosti, které jsou nutné k úpravě kompatibility dat tak, aby mohla být pobočková Faunistika vložena do Birds. Dne 16. listopadu 2019 byla data importována do databáze pod hlavičkou ČSO, kde svá pozorování naleznete pod svým jménem.

Právě Honza Krejčík má, společně se Zdeňkem Vermouzkem a Kubou Macháněm, lví podíl na tom, že vaše data, která jste před lety do Faunistiky vložili, mohou další uživatelé využívat k výzkumu i ochraně ptáků. Zmíněným kolegům za celý výbor VČP ČSO vřele děkuji, tehdejším vkladatelům dat do Faunistiky děkuji za trpělivost a věřím, že tímto krokem pobočka alespoň částečně splatila svůj dluh vůči pobočkovým členům, kteří své údaje pobočce věnovali. Nezbývá než vás poprosit, vkládejte své pozorování do Birds, protože stále platí, že „co není napsáno, neexistuje“ a bez znalostí o výskytu ptáků v regionu je zkrátka nemůžeme znát, tím méně účinně chránit!

Lukáš Kadava

Náhled údaje, importovaného z Faunistiky do databáze Birds.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation