Jarní odchytová akce v NPP Žehuňský rybník

Strnadů lučních v PO Žehuňský rybník-obora Kněžičky utěšeně přibývá. Foto L. Urbánek

Letošní, již dvacátá, jarní odchytová akce na Žehuňském rybníku, proběhla ve dnech 30.dubna až 7. května 2016. Jako v minulém roce, tak i letos jsme se museli potýkat s nedostatkem personálu (Jirka Vyskočil musel z pracovních důvodů v polovině pobytu odjet), takže celý odchyt absolvovali pouze dva kroužkovatelé. Nepřízeň počasí nás pronásledovala pouze jeden celý den.  Celkem bylo trvale nataženo 229 metrů sítí s oky  6 mm.

I přesto, že se tah ptáků uprostřed týdne skoro zastavil, se podařilo odchytit 494 ptáků ve 38 druzích. V porovnání s minulými léty je to jeden z nejlepších výsledků. Z počátku akce byli kroužkováni ptáci převážně místní, teprve po přechodu fronty 4.5. nastal alespoň u některých druhů výraznější tah. To se týkalo především rákosníků velkých, přibývalo i rákosníků obecných. Z cizích kroužkovanců nebyl letos zastižen žádný. Za největší úspěch lze považovat odchyt dvou rákosníků ostřicových. Po dlouhých letech byla také znovu odchycena protahující cvrčilka říční.

První ze dvou odchycených rákosníků ostřicových. Foto L. Urbánek

Letošní rok protahovali častěji racci malí, nejvíce 44 ex. 6.5., častější byli rybáci černí a jednou byl pozorován na přeletu i rybák velkozobý (2.5). Poslední den bylo pozorováno smíšené hejno 27 rybáků černých, 13 rybáků obecných a 1 racka malého. Pravidelně jsme mohli pozorovat 3 racky bělohlavé, objevili se pisíci, vodouši bahenní a šedí. Dvakrát jsme mohli pozorovat přelety nehnízdících jeřábů popelavých a pravidelně se objevovali staří orli mořští, krahujci, 2 páry pochopů, na přeletu se objevil luňák červený a jednou se podařilo zastihnout lovícího samce jestřába u obory. V noci lovil okolo tábořiště kalous ušatý. Trochu brzo se podařilo prokázat hnízdění jednoho z nejméně 5 párů sýkořic vousatých. Již 1.5. bylo chyceno jedno mládě, celkem pak byli odchyceni 1 sameček a 2 samičky. Přibývá strnadů lučních, v lukách Severní zátoky tentokrát 5 zpívajících samců. V aleji hnízdí pár strakapoudů malých a tradičně 3-4 slavíci obecní.

Úlovek mladé samičky sýkořice vousaté. Foto L. Urbánek

Přestože akce nebyla záměrně propagována, dostavila se řada přátel a spřízněných duší, takže nebylo dne bez návštěv. Důležitým momentem letošního jarního pobytu u Žehuňského rybníka bylo konzultování plánovaného odbahnění rybníka a kosení luk se zástupcem CHKO Blaník, panem Ing. Mgr. Martinem Klaudysem. Se zástupkyní CHKO Kokořínsko, RNDr. Irenou Formanovou, byl konzultován plán péče pro Kopičácky rybník.

Celkové výsledky přináší tabulka ZDE

Lubor Urbánek

Konipasi luční hnízdí letos na okrajích řepkových polí. Foto L. Urbánek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation