Nová podložka pro čápy v Roztokách u Jilemnice

V červenci roku 2020 začali obyvatelé Roztok upozorňovat na nešťastně umístěné hnízdo čápů bílých na sloupu el. vedení. Hnízdo bylo využíváno střídavě až třemi jedinci k nocování, ke hnízdění však nedošlo. Důvodů může být hned několik, že se jedná o mladé jedince nebo o proměnlivé složení lichých jedinců z jiných lokalit apod… Shodou okolností tento rok začala firma JH comercial, s.r.o. ve svém areálu, kde sídlí Nelly s.ro., upravovat komín. Došlo k jeho snížení a zastřešení. Byla to tedy příhodná situace oslovit majitele, zda by se na střechu komína mohla umístit i hnízdní podložka pro čápy a původní nebezpečné hnízdo zlikvidovat a sloup zabezpečit.

Pan Hloušek s umístěním hnízda neměl žádný problém a rád poskytl komín čápům. Následovala jednání se společnostmi Cetin a T-mobile, kvůli umístěným vysílačům. Technici z obou společností, díky zkušenostem z jiných komínů s čápy, hnízdní podložku povolili a domluvili jsme se i na přesunutí pravidelných servisních intervalů na podzimní čas, aby nedocházelo k jejich případnému rušení. Protože čáp bílý patří mezi ohrožené druhy chráněné zákonem, konzultovali jsme i provoz u hnízda s Odborem životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje.

Umístěná stříška s hnízdní podložkou. Foto: T. Mysliveček

Realizace úprav komína se zhostil pan Mysliveček z firmy VisSan – demolice komínů a práce ve výškách. Váha starého hnízda, které každý rok čápi dostavují může narůst až na 1 tunu, a tak jsme konstrukci konzultovali s ing. Kosáčkem z firmy Alkion service, s.r.o.. Firma VisSan následně upravila konstrukci zastřešení s roštem, na který se připevnila hnízdní podložka. Konstrukce je z oceli ošetřené žárovým zinkováním, kterou provedla firma WIEGEL Hradec Králové žárové zinkování s.r.o. a pro čápy udělali zinkování konstrukce s výraznou slevou.

9.12. pan Mysliveček umístil s pomocí jeřábu stříšku s podložkou na komín. Po instalaci jsme ještě udělali drobné úpravy v podobě vystlání hnízda drny trávy díky ornitologům Petrovi Kafkovi a Lukášovi Bálkovi. Roztočtí čápi tak dostávají vánoční dárek v podobě bezpečnější alternativy ke hnízdění. Se společností ČEZ se nyní jedná o shození starého hnízda ze sloupu el. vedení a jeho zabezpečení. Pokud se čápům hnízdo zalíbí a zahnízdí zde, bude i možnost čápy okroužkovat a případně i zjistit více o jejich životě, kam létají na zimu, kolika let se dožívají, nebo zda se vrací na hnízdo ti stejní. Migrace čápů se neustále mění, a tak je stále co zkoumat a poznávat. Někteří čápi létají na zimu do Španělska či Jižní Francie, další do Libanonu, Izraele, Egypta a někteří dál do střední či jižní Afriky. Přejme tedy čápům ať se jim v Roztokách líbí a místní obyvatelé mohou pozorovat, jak se čápům daří.

Finální hnízdní podložka včetně drnu. Foto: L. Bálek

Mgr. Luděk Petrilák

One Thought on “Nová podložka pro čápy v Roztokách u Jilemnice

  1. Jana on 27.4.2022 at 15:25 píše:

    Dnes 27. dubna 2022 přistáli přibližně kolem 15. hodiny na tomto nově zbudovaném hnízdě dva čápi. Přejme jim dobré a stálé zabydlení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation