Ornitologické zajímavosti Svitavska v roce 2015

 

Linduška rudokrká (Anthus cervinus) v polích u Hradce nad Svitavou. Foto J.Mach.

Linduška rudokrká (Anthus cervinus) v polích u Hradce nad Svitavou. Foto J.Mach.

Při ohlédnutí za uplynulým rokem můžeme z pohledu zájmu o výskyt ptáků v terénu znovu konstatovat, že i tato sezóna přinesla z východu Čech některá netradiční a zajímavá pozorování. Hodnocení se tentokrát bude týkat celého okresu Svitavy.

První zajímavější pozorování patří strakapoudovi prostřednímu (Dendrocopos medius), se kterým se ve většině oblasti setkáme jen výjimečně. Nyní šlo o leden a únor, kdy se ve Svitavách a Moravské Chrastové vyskytoval jeden jedinec i opakovaně. V počátku března obsadilo tradiční migrační zastávku v polích u Pohodlí a Dolního Újezdu přibližně 400 kulíků zlatých (Pluvialis apricaria). V tu dobu se na svitavském Dolním rybníku pohybovala husice liščí (Tadorna tadorna). Druhou lokalitou výskytu tohoto druhu, ovšem již v době hnízdění (31.5.), se staly Višňáry u Litomyšle. V druhé polovině března proletěl ve Svitavách racek černohlavý (Larus melanocephalus) nad Lánským rybníkem a na hladině rybníka Hvězda u Opatova se zdržovala potápka rudokrká (Podiceps grisegena). O den později se zde zastavila dvojice potáplic severních (Gavia arctica). Začátkem dubna se podařilo stejný druh potáplice pozorovat ve svatebním šatu na rybníku Velký Košíř u Litomyšle.

Kulíci zlatí (Pluvialis apricaria) u Dolního Újezdu. Foto F.Jetmar.

Kulíci zlatí (Pluvialis apricaria) u Dolního Újezdu. Foto F.Jetmar.

Hnízdo čejky chocholaté (Vanelus vanelus) v polích u Hradce nad Svitavou. Foto J.Mach.

Hnízdo čejky chocholaté (Vanelus vanelus) v polích u Hradce nad Svitavou. Foto J.Mach.

Tradičně velmi zajímavé období měsíce dubna opět patřilo především migrantům, kteří hnízdí v severnějších zeměpisných šířkách. Lákadlem k jejich zastávce byly i vodní plochy. Na Dolním svitavském rybníku odpočívala například dvojice racků žlutonohých (Larus fuscus). V rákosinách rybníka Velký Košíř u Litomyšle byla pozorována i kroužkována sýkořice vousatá (Panurus biarmicus). Na několik dní si oblíbila prostor rybníků u Třebařova labuť zpěvná (Cygnus cygnus). Na dně vypuštěného Lánského rybníka ve Svitavách jsme pozorovali větší hejna konipasů lučních (Motacilla flava), dále slavíka modráčka (Luscinia svecica), chřástala kropenatého (Porzana porzana) nebo lindušku horskou (Anthus spinoletta). Po desítkách let se v této oblasti podařilo doložit výskyt lindušky rudokrké (Anthus cervinus). Kromě Lánského rybníka byla sledována i v nedalekých polích u Hradce nad Svitavou. Jistě nejzajímavější pozorování z doby jarního tahu patří pak dvěma bahňákům. Potvrzení zastižení jespáka skvrnitého (Calidris melanotos) u Svitav musí ještě projít schvalovacím procesem Faunistické komise ČSO. Druhá rarita je pozorování tří vodoušů štíhlých (Tringa stagnatilis) na břehu Nového rybníka u Opatova.

Lesní kolonie volavek popelavých (Ardea cinerea) u Pěčíkova. Foto J.Mach.

Lesní kolonie volavek popelavých (Ardea cinerea) u Pěčíkova. Foto J.Mach.

V konci měsíce dubna je již zájem i o hnízdící druhy, a proto kontrolujeme největší kolonii volavek popelavých (Ardea cinerea) v oblasti. U Pěčíkova odhadujeme až 45 obsazených hnízd v tamní lesní kolonii.

Květnový průtah ptáků pak přináší výskyt jespáků malých (Calidris minuta) a jespáků šedých (Calidris temminckii) na rybnících u Svitav a Opatova. Skladbu dlouhokřídlých zde doplňují například kulík písečný (Charadrius hiaticula), šest rybáků bahenních (Chlidonias hybridus)  nebo rybáci černí (Chlidonias niger). V samém závěru května všechny udivuje dokumentovaný zpěv horského budníčka zeleného (Phylloscopus trochiloides) v lesích mezi Litomyšlí a Svitavami. I z pohledu celostátního jde o mimořádný záznam druhu v nehnízdní oblasti, který bude též schvalovat FK ČSO.

Zpěv samce hýla rudého (Carpodacus erythrinus) počátkem června u opatovských rybníků nás už naopak nepřekvapuje, ale přesto potěší. Za nejzajímavější červnový nález považujeme hlášení ze záchranné stanice ve Vendolí, kam byli dovezeni od Svitav dva bukáčci malí (Ixobrychus minutus) po útoku kočkou. Jeden byl z Hradce nad Svitavou a druhý z Opatovce. Počátek léta doprovází hned několik zastižení motáka lužního (Circus pygargus), především z oblasti Litomyšle a Svitav, kde možná někde v polích tento druh snad i hnízdí.

 Vodouš šedý (Tringa nebularia), Nový rybník, Opatov. Foto F.Jetmar

Vodouš šedý (Tringa nebularia), Nový rybník, Opatov. Foto F.Jetmar

I zdánlivě klidné období letních prázdnin přináší ve Svitavách pozorování mladé volavky červené (Ardea purpurea), kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) nebo tří mladých rybáků bělokřídlých (Chlidonias leucopterus). Na rybníky u Litomyšle zase zavítali čtyři jespáci malí (Calidris minuta) a mladý racek malý (Hydrocoloeus minutus). V Opatově se ukazuje polák malý (Aythya nyroca) nebo potápka rudokrká (Podiceps grisegena). Největší letní raritou je zde na rybnících Nový a Hvězda ale bezesporu několikadenní výskyt pěti kormoránů malých (Phalacrocorax pygmeus), kteří se zde zdržují až do poloviny září. Toto pozorování je ceněno i v rámci celorepublikového významu.

Slučka malá (Lymnocrytes minimus), u Nového rybníka, Opatov. Foto J.Mach.

Slučka malá (Lymnocrytes minimus), u Nového rybníka, Opatov. Foto J.Mach.

Průběh měsíce září osvěžuje pomalu v tuto dobu tradiční sledování poštolek rudonohých (Falco vespertinus) na polích u Svitav. Z dalších zajímavostí lze uvést výskyt bukače velkého (Botauris stellaris) ve Svitavách, poláka malého (Aythya nyroca) v Třebařově, strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) v Jevíčku, ale zejména pak káně bělochvosté (Buteo rufinus) ve Svitavách a Linharticích (schvaluje FK ČSO). Podzimní tah zpestřují u Svitav luňáci červení (Milvus milvus), potáplice malá (Gavia stellata) nebo hejno 150 lindušek lučních (Anthus pratensis). Za poměrně pozdní zastižení můžeme považovat záznam jespáka šedého (Calidris temminckii) v Jedlové na Poličsku (12.10.), orlovce říčního (Pandion haliaetus) ve Svitavách (28.10.) nebo lindušky horské (Anthus spinoletta) v Opatově (16.11.). V listopadu se daří dokumentovat větší hejna pěvců na Svitavsku, kde se objevuje u Dlouhé Loučky 119 dlasků tlustozobých (Coccothraustes Coccothraustes) a u Rohozné na 460 strnadů obecných (Emberiza citrinella). V prosinci, který díky teplotám zimu vůbec nepřipomínal, je pak mimořádné pozorování sovy pálené (Tyto alba) u Litomyšle.

Hnízdo skorce vodního (Cinclus cinclus) pod mostem nad Bílým potokem u Sádku. Foto J.Mach.

Hnízdo skorce vodního (Cinclus cinclus) pod mostem nad Bílým potokem u Sádku. Foto J.Mach.

Závěrem je dobré připomenout, že nejen nevšední až mimořádná ornitologická pozorování doprovázela řadu nadšených pozorovatelů ptáků v území okresu Svitavy. Ať už jde o výsledky nahodilých nebo systematických návštěv v terénu, podařilo se i v tomto roce udržet naši oblast v rámci východních Čech v pozornosti a zájmu nejen birdwatcherů, ale i odborníků v ornitologii, což je pro nás odměnou  za časově (a často i fyzicky) náročnou práci nás všech v plenéru.

Jiří Mach

 

V příspěvku byla použita ornitologická pozorování a údaje těchto autorů: P. Adamík, P. Bergmann, P. Brandl, M. Janoušek, F. Jetmar, V. Klejch, J. Koleček, J. Mach, P. Moutelík, L. Novák, K. Sopoušek, L. Urbánek, M. Zemánek a J. Zelený

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation