Col de Jaman

Ornitologická stanice v Col de Jaman. Foto - Jan Bartoníček

Ornitologická stanice v Col de Jaman. Foto – Jan Bartoníček

Švýcarsko, Col de Jaman – Přenesme se alespoň na chvíli z východních Čech do zahraničí, do místa zvaného Col de Jaman.

Hlavním lákadlem je zde ale ornitologická stanice v tom „pravém švýcarském stylu“, tzn. se špičkovým vybavením a kvalitním zázemím, ale i s příjemnou a pohostinnou společností, jak jsem se přesvědčil na vlastní kůži. Zpátky ale ke stanici a k její pracovní náplni.

Celý článek →

Kroužkování na Bohdanečském rybníku

s

Rákosník obecný v síti. Foto – Světlana Vránová.

   Dolany – Kroužkování v rákosinách Dolanské zátoky Bohdanečského rybníka je další v řadě letošních akcí, jejímž cílem bylo zachytit ptáky, protahující přes rybníky východních Čech. V polovině 90. let probíhaly v NPR Bohdanečský rybník po několik let celoprázdninové odchyty. Ta doba již je ale minulostí a v současné době se zde kroužkuje především ve hnízdním období. Týdenní kroužkování „na lávkách“ tak bylo jakousi vzpomínkou na někdejší časy.

Celý článek →

Zajímavé pozorování husy velké na Rzech

husa velká

Husa velká s krčním límcem O42, 30.08.2008, lokalita Rzy – foto: F. Kopecký


Rzy
– Včera se ve faunistice našeho webu objevilo pozorování p. Františka Kopeckého, který dne 30. srpna nafotografoval na lokalitě Rzy na Ústeckoorlicku husu velkou s červeným krčním límcem s alfanumerickým kódem O42. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zajímavé pozorování, požádali jsme p. Michala Podhrazského ze severočeské Kadaně o bližší údaje kroužkování a původu této husy. Během dnešního odpoledne jsme obdrželi bleskovou informaci, ze kterou děkujeme a uvádíme.

Celý článek →

Silně ohrožený čáp černý zahynul při dosednutí na sloup VN

detail odbočovacího sloupu

Detail odbočovacího sloupu smrti u Plasnice – foto: ing. R.Remeš

   Deštné v Orlických h. – V pátek 15. srpna byl Správě CHKO Orlické hory ohlášen nález uhynulého exempláře čápa černého v oblasti Plasnice u Deštného v O.h. Při podvečerní návštěvě byl na udaném místě na nedávno pokosené louce nalezen kadaver čápa uhynulého před několika dny. Na těle nebyly nalezeny žádné viditelné stopy vnějšího poranění ani nemoci. Za vysoce pravděpodobnou příčinu úhynu tak lze považovat zásah proudem z vedení vysokého napětí pod jehož odbočovacím stožárem došlo ke smutnému nálezu.

Celý článek →

Akce „Zrcadlo 2008“

odchyt, rybník Zrcadlo

Z odchytu na ryb. Zrcadlo – foto: J.Šoltys

  Mlýnec – V termínu od 9. do 16.8.2008 proběhl již devátý ročník odchytové a kroužkovací akce v rákosinách rybníka Zrcadlo. Letošnímu ročníku nepřálo příliš vrtkavé počasí. Tropická vedra se střídala s přívalovými dešti, nárazovým větrem a bouřemi s deštěm. Ani zemědělci nebyli našim snahám nakloněni, jejich hnojové vozy nás oblažovaly svou nevítanou společností celé dva dny. Přesto se dá letošní ročník označit jako velmi úspěšný.

Celý článek →

Odečet slavičího kroužku z fotografie

Turnov – Případy odečtů kroužků velkých druhů ptáků pomocí dalekohledu nebo fotoaparátu nejsou zas tak výjimečné. Fotografové dokázali v poslední době pomocí silného objektivu „zkontrolovat“ kroužek na noze několika velkým opeřencům. Kód byl na snímcích vždy natolik zřetelný, že výsledky mohly být uznány. Odečítání kroužků u malých ptáků na dálku však bezesporu patří k raritám.

Celý článek →

Volavkovití na rybníku Buben

Bukáček malý z rybníku Buben. Foto - Jan Bartoníček.

Bukáček malý z rybníku Buben. Foto – Jan Bartoníček.


Červená Třemešná, rybník Buben
– V nejjižnější části krkonošského podhůří se nachází malý a nenápadný rybník Buben, který však oplývá pro ptáky velmi atraktivním rákosovým a orobincovým porostem. Mimo jiné zde hnízdí všechy čtyři druhy našich rákosníků, cvrčilka slavíková, moudivláček lužní, ale také chřástal vodní a kropenatý a pravidelně 2-3 páry motáka pochopa.

Celý článek →

19. ročník letní odchytové akce na Žehuňském rybníku

bukáček malý

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) chycený na Žehuňském rybníku – foto: L.Urbánek


Žehuň –
Ve dnech 2. až 9.8.2008 proběhl 19. ročník letní odchytové akce v národní přírodní rezervaci Žehuňský rybník. Akce byla letos poněkud omezena (pouze 2 kroužkovatelé a 2 stanoviště nenatažena, nechytáni dravci, pro nepříznivé počasí 3 půldny nechytáno), ale přesto je ji možno považovat za úspěšnou. Celkem bylo odchyceno 993 ptáků, 934 nově okroužkováno. Nejvíce se chytilo rákosníků obecných (256), rákosníků proužkovaných (152) a břehulí (140). Na sedmém místě co do početnosti byla cvrčilka slavíková (28 ex.), potěšitelný byl i počet moudivláčků (21).

Z druhů, pro které je vyhlášena ptačí oblast Žehuňský rybník byly odchyceny 3 kusy bukáčka malého a 2 chřástali kropenatí. Proti minulým létům byl zaznamenán pozoruhodný pokles konipasů lučních a strnadů lučních, což může souviset s faktem, že louky nebyly již dva roky koseny. Potěšitelný je opětovný růst populace sýkořic vousatých a stabilní počty modráčků.
Lubor Urbánek

Tragický konec života čápa na lince vysokého napětí

čáp bílý

Čáp bílý zabitý na lince VN 110 kV u Dlouhé Vsi


Rychnov nad Kněžnou
– O tom, jak jsou linky vysokého napětí nebezpečné pro velké druhy ptáků, svědčí další nález zabitého čápa bílého, jehož kadaver byl nalezen dne 10. srpna 2008 u obce Dlouhá Ves na Rychnovsku. V době nálezu již několik dnů mrtvý pták ležel na strništi přímo pod vodiči linky VN, která probíhá podél obce do nedaleké rozvodny. Další čáp tak přišel o život nedlouho před odletem do zimovišť. Nález byl fotograficky zdokumentován.

Královédvorský čáp zahynul v Broumově

čáp bílý

Usmrcený čáp bílý (Ciconia ciconia) – foto: J.Vrána

   Broumov – Minulé úterý ráno zahynul na trafostanici čistírny odpadních vod v Broumově mladý čáp bílý, který nesl na levé noze kroužek Národního muzea Praha s kódem Bx 14419. Dosedající pták byl podle externího ohledání zasažen elektrickým proudem, který průchodem přes tělo mezi křídlem a jednou z končetin zvíře usmrtil. Dle údajů pražské kroužkovací centrály byl tento čáp označen koncem měsíce června jako mládě na jednom z hnízd ve Dvoře Králové nad Labem.
Podle informací ornitologa Kamila Čiháka byl usmrcený čáp odchován na hnízdě, které se nachází na rotundě jednoho ze vstupů do dvorské zoologické zahrady. Zdejší čapí pár měl v letošním roce tři mláďata, která však zatím mají krutý osud. První z nich se zamotalo do lanka na konstrukci rotundy a po pádu na zem patrně někde v křoví uhynulo. Druhé z mláďat ukončilo svoji pouť právě v Broumově, když od místa zrození ulétlo pouhých 40 km. Bohužel, takovýto konec života je u mladých a nezkušených čápů poměrně častý, neboť linky VN většinou nemají žádné ochranné prvky, které by usmrcení dosedajících velkých druhů ptáků zamezily.