Pozvánka na jarní členskou schůzi VČPČSO

Rádi bychom Vás pozvali na jarní volební členskou schůzi Východočeské pobočky České společnosti ornitologické, která se uskuteční v sobotu 18. března 2023 v přednáškovém sále Východočeského muzea na zámku v Pardubicích. Konkrétně se sejdeme v přízemí budovy č. p. 2 na hlavním nádvoří.

PROGRAM SCHŮZE:

Zahájení – 9:00

1. Zprávy z pobočky

VVT 2023 – Orlické Záhoří

Vystoupení zástupce ČSO

Volba pobočkového výboru

Přestávka

2. Tematická část: Ptáci v urbánním prostředí

L. Peške: Předběžné výsledky telemetrie havranů polních

J. Vrána: Hnízdění rorýse obecného ve Svitavách

R. Hellinger: Havrani polní v Chrudimi

Přestávka

3. Film

M. Polák: Jeseníky – království horské divočiny

Předpokládané ukončení schůze v cca 13:00.

Volby pobočkového výboru:

Specifikem letošní schůze budou volby do výboru naší pobočky na období 2023– 2026. Ty proběhnou aklamací na konci první části schůze. Nyní je pak na místě vyjádřit velký dík všem končícím „výborníkům“ (Roman Hellinger, Lukáš Kadava, Petr Kafka, Jan Krejčík, Jaroslav Vaněk) za jejich dobrou práci a krátce představit současné kandidáty:

Jan Hajzler

Jsem studentem, který se ornitologii věnuje převážně na Lanškrounsku. Vedle klasického pozorování mě do budoucna zajímá také praktická ochrana ptáků a přírody. Pobočce mohu hlavně nabídnout aktivitu v okrese Ústí nad Orlicí.

Břeněk Michálek

Mým hlavním zaměřením je péče o Ptačí park Josefovské louky, kam také směřuje drtivá většina mých ornitologických i dalších odborných aktivit. Ve výboru bych rád dál pokračoval v propojení této lokality a pobočky. Zároveň zajišťuji uložení našich publikací a pobočkovou knihovnu.

Karolina Mikslová

Bydlím ve Vrchlabí, kde jsem nedávno nastoupila jako zoolog KRNAPu. V minulosti jsem cestovala a zajímala se o ochranu přírody v zahraničí, teď se zaměřuji na Krkonoše a ráda bych se podílela na ochraně a výzkumu ptáků v celém širším okolí. Práce ČSO a jejích poboček si velmi vážím, a i z toho důvodu bych ráda byla aktivním členem výboru VČP ČSO.

Luděk Petrilák

Ve výboru jsem hlavně jako zástupce aktivit v Orlickém Záhoří, kde pořádáme ornitologické kurzy, provádíme dlouhodobý monitoring chřástala polního a pravidelné odchyty ptáků. Zároveň jsem zástupce Ornitologické sekce při KRNAP.

Libor Praus

Působím na Pardubicku a Královéhradecku, pracuji jako zoolog ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Jsem šéfredaktor pobočkového časopisu Panurus. Pravidelně pořádám popularizační ornitologické akce a vycházky pro veřejnost. Odborně se zabývám zejména ptačími druhy otevřené krajiny.

Michal Staněk

Ornitologii se aktivně věnuji od roku 2015, kdy jsem se zároveň stal i členem pobočky. Od roku 2018 pracuji jako chovatel exotických ptáků v Safari parku Dvůr Králové a v roce 2021 jsem získal kroužkovací licenci. Oblast mého působení je především na Trutnovsku a Náchodsku.

Jakub Vrána

Pracuji jako biolog ve svitavském muzeu. V tomto regionu pak probíhá většina mých aktivit. Ve výboru bych dál pokračoval s prací na grantech pro Panurus a další projekty. Též se rád zapojím do nových aktivit zaměřených hlavně na popularizaci, ochranu a monitoring.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation