Rorýsi odhalují svá tajemství

20121004d

Rorýs obecný. Foto L. Petrilák

Rorýsi obecní jsou úžasní letci, tráví většinu svého života ve vzduchu a jsou tak zahaleni mnohými tajemstvími svého života. Nyní, za pomoci nových technologií, můžeme nějaké záhady pomalu rozkrývat, například o jejich migraci. V poslední době se staly trendem tzv. geolokátory. Jsou to zařízení o hmotnosti 0,6 g, která do sebe ukládají data o slunečním svitu. Jejich přesnost je menší (+/- 100km), ale jejich hlavní výhodou je malá hmotnost a velikost.

20121004c

migrační trasa rorýse z Británie, žlutě je znázorněno zimoviště s velkými přesuny

Nyní se objevily první výsledky z Británie a ze Švédska. V Británii se podařilo zpětně odchytit 9 rorýsů nesoucích geolokátory z Anglie do Afriky a zpět. Po vyhodnocení dat v počítači vědci našli hned 3 nové poznatky o tahu rorýsů: rorýsi tráví zimu nad celou velkou oblastí zimoviště v Africe, která byla objevena během desítek let pomocí kroužkování; podzimní migrace probíhá v Severní Africe podél pobřeží Atlantiku; a na jarním tahu je důležitá zastávka nad Libérií pro doplnění zásob. Rorýsi se zřejmě vyskytují ve velkých počtech na místech s vyšším výskytem potravy a na tato místa urazí na zimovišti velké vzdálenosti.

Do Švédska se vrátilo 6 z 8 rorýsů s geolokátory. Cesty 4 rorýsů byly obdobné těm z Anglie, ale 2 měli cestu přímější na jih. Stejně jako britští rorýsi se na jarní cestě zastavili na pár dní nad Libérií krom jednoho, který letěl přímější cestou domů přes Saharu. Data také ukázala, že na jarní migraci na hnízdiště mohou rorýsi urazit až 300 km/den, což je větší vzdálenost než u stejně velkých pěvců.

I naši čeští rorýsi a další byli vybaveni geolokátory a tak se můžeme těšit, jaká nová tajemství budou odhalena.

Využití geolokátorů tak i v malém počtu pomohlo odhalit fakta, která se nepodařila získat ani za desítky let kroužkování. O zastávce v Libérii se dosud vůbec nevědělo a zdá se, že je velmi důležitou.

Objevení migračních cest a zimovišť je velmi důležité pro ochranu rorýsů a zjištění možných příčin jejich úbytku v Evropě. V Evropě je kladen velký důraz na ochranu ptáků a jejich hnízdišť, ale pro zajištění komplexní ochrany je důležité znát, zda příčiny úbytku nejsou na migračních cestách či zimovištích.

Luděk Petrilák

20121004b

zimoviště 6 rorýsů ze Švédska, 2 z nich se na zimovišti přemístili

20121004a

migrační trasy rorýsů ze Švédska, vlevo podzimní a vpravo jarní tah::

 

zdroj:

BTO News May – June 2012: Swifts start to share thein secrets.

Ǻkesson S, Klaassen R, Holmgren J, Fox JW, Hedenström A (2012) Migration Routes and Strategies in a Highly Aerial Migrant, the Common Swift Apus apus, Revealed by Light-Level Geolocators. PLoS ONE 7(7): e41195. doi:10.1371/journal.pone.0041195

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation