rybník Závěšťák

k.ú. Králova Lhota, výměra 9,25ha              

Okres Rychnov nad Kněžnou

Ochranářský status: regionální biocentrum, významný krajinný prvek

 Popis

Široký pás rákosinového litorálu navazujícího na pás nízkých vrbin na západním a severním břehu. Pás rákosiny na západním břehu navazuje na dospívající porost topolu. Význam rybníka zvyšuje jeho poloha uvnitř rozsáhlých polí. Po hrázi rybníka vede poměrně značně frekventovaná silnice č. 308.

Využití – intenzivní chov tržní ryby, hlavně kapra. Výlov v intervalu 2 let. Rybník je běžně myslivecky obhospodařován.

Ptačí společenstva                                                                                                                                    

a) hnízdní

Silně ohrožené – chřástal vodní, lžičák pestrý, rákosník velký a žluva hajní

Ohrožené – bramborníček hnědý, kopřivka obecná, lejsek šedý, moták pochop, moudivláček lužní, potápka malá, potápka roháč a ťuhýk obecný

Ostatní – čejka chocholatá, husa velká aj.

b) transmigranti a zatoulanci

Kriticky ohrožené – břehouš černoocasý, jeřáb popelavý, ostralka štíhlá, polák malý, vodouš rudonohý, volavka červená

Silně ohrožené – bekasina otavní, čírka modrá, hohol severní, ledňáček říční, pisík obecný, slavík modráček středoevropský, sýkořice vousatá, vodouš kropenatý, volavka bílá a zrzohlávka rudozobá

Ohrožené – břehule říční, čáp bílý, čírka obecná, kormorán velký, rorýs obecný a vlaštovka obecná

Ostatní – husice liščí, husice rezavá, hvízdák euroasijský aj.

Ochranářská rizika

Nástup devastujících nebo pozměňujících, úprav v hospodaření nebo využívání lokality.

 Zavestak

 Kontaktní osoba: Tomáš Diviš, tomas.divis@email.cz, tel. 603178799

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *