Severské husy na Proudnickém rybníku v zimě 2011/2012

20120407a

Husy běločelé na pastvě. Foto – Eva Stets.

Husa polní (Anser fabalis) a husa běločelá (Anser albifrons) patří v České republice k pravidelně protahujícím a zimujícím druhům. Největší zimoviště a shromaždiště jsou široce známa zejm. na jižní Moravě v okolí nádrží Nové Mlýny. Ve východních Čechách jsou známa shromaždiště či zimoviště zejm. v okolí přehrady Rozkoš a mezi obcemi Praskačka a Podůlšany na rozhraní Královehradeckého a Pardubického kraje. Jednou z nejzajímavějších lokalit je Proudnický rybník u Žiželic a jeho okolí na pomezí Královehradecka a Kolínska.

20120407e

PR Louky u rybníka Proudnice jsou v zimním období jedním ze stanovišť severských hus. Foto – Lukáš Kadava.

Atraktivitu této lokality pro husy podmiňuje bezesporu výhodná poloha v blízkosti Cidlinské nivy (migrační koridor), vhodná vodní plocha pro nocování (mimo Proudnického rybníka i blízký Žehuňský rybník) a vhodné potravní stanoviště (na podzim rozsáhlá strniště po sklizené kukuřici, v jarním období ozim). První husy polní letošní zimy zaznamenal na Proudnickém rybníku 28.10. 2011 v počtu 180 ex. Lubor Urbánek (in litt.). V průběhu listopadu a prosince se počty pohybovaly od 70 – 320 ex. V lednu 2012 byla pravidelně pozorována v počtu od 70 do 900 ex. Se změnou počasí (zamrznutím rybníka a vytvořením sněhové pokrývky) husy zmizely. Od  30.1. do 19.2. nebyly zjištěny. První husy se objevily se zvýšením teplot a odtátím sněhové pokrývky v polích (20.2. 2012 5 ex.) a jejich počty postupně narůstaly. Přes tisíc ptáků bylo prvně pozorováno 2.3. 2012 (1600 ex.). Vrchol  početnosti byl zaznamenán 7.3. 2012, kdy Denis Matthey (in litt.) pozoroval na lokalitě cca 6000 ex. husy polní.  Jedná se doposud o nejvyšší počet zjištěný na této lokalitě. V dalších dnech již byl počet hus polních nižší: ve dnech 9. – 16. března početnost kolísala od 2000 do 1170 ex. Výrazný úbytek byl zjištěn 17.3., kdy bylo pozorováno již jen 550 ex. (Jindřich Poříz in litt., vlastní data) a 22.3. již pouze 15 ex.  Zajímavým se jeví fakt, že většina shromážděných hus polních v okolí Proudnického rybníka patří k poddruhu A. fabalis rossicus. Např. 4.3. 2012 patřilo 80% z celkového počtu 1900 ex k tomuto poddruhu. Podobnou skutečnost zjistili Mirek Jelínek, Lubor Urbánek a Jiří Vyskočil, kteří 3.3. 2012 pozorovali v hejnu 900 ex pouze tento poddruh. Poměr poddruhů v hejnech zjišťovaných v průběhu zimy kolísal – např. M. Jelínek (in litt.) uvádí v hejnu 117 ex. pozorovaném 14.12. 2011  91 ex. (tj. 78%) se znaky  A.fabalis rossicus. Dne 29.1. 2012 jsem v hejnu 78 ex. pozoroval pouze 10 ex. (tj. 13%) A. fabalis rossicus.

20120407b

Část hejna hus polních (Anser fabalis) na Proudnickém rybníku (březen 2012). Foto – Denis Matthey.

Husa běločelá byla na lokalitě prvně zjištěna 15.10. 2011 (4 ex.), v průběhu listopadu a prosince byly počty oproti huse polní výrazně nižší: 10 – 103 ex (L. Urbánek in litt.). Početnost narůstala v průběhu ledna 2012 ( 15.1. 240 ex., 28.1. 400 ex., L. Urbánek in litt.). Situace se začala výrazně měnit po ústupu únorových mrazů: od 25.2. do 4.3. se početnosti zvýšila z 28 ex. na 650 ex. Vrchol početnosti přišel  v první dekádě března, kdy počty hus běločelých výrazně převýšily početnost husy polní. Ještě 7.3. tvořila husa běločelá 10% z celkového počtu husí na rybníku (D. Matthey in litt., vlastní data). Dne 9.3. bylo pozorováno 8000 ex. hus běločelých a podíl husy polní činil v tento den pouze 20% z celkového počtu hus na lokalitě. Od druhé dekády března začaly počty hus běločelých klesat (13.3  3200 ex., 17.3. 1150 ex.). I v tomto období tvořil podíl husy běločelé výraznou převahu (13. – 17.3  64 – 74%). Ve třetí dekádě se poměr ještě zvýšil (20. – 22.3. 86 – 97%).

Zima 2011/2012 byla co do počtu shromážděných hus zdaleka nejzajímavější a početnost v průběhu první březnové dekády 2012 je rekordní. Proudnický rybník a jeho okolí tak v současnosti představuje nejvýznamnější shromaždiště severských hus v Čechách.

Lukáš Kadava

20120407d

Dokumentační digiáalní fotografie usnadňuje při pozorování velkých hejn získání řady poznatků: zejm.druhové zastoupení hus, popř. rozlišení podruhu či stáří. Foto – Lubor Urbánek.

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation