Smrtící stěna

20110618a

Skleněná stěna u Opatovic nad Labem ohrožuje život ptáků přeletujících nad mostní konstrukcí. Foto – Miroslav Dusík

Opatovice nad Labem – Pokaždé, když projíždím autem novou obří křižovatkou jižně od Opatovic nad Labem ve směru na Prahu, moji pozornost upoutá asi 300 m dlouhá prosklená stěna na severní straně stavby. Ačkoli jsou skleněné tabule vzorně polepeny siluetami letících dravců, mám jisté pochybnosti o účinnosti tohoto opatření. Zvláště když byla tato pro ptáky nebezpečná překážka umístěna podél sjezdu z nadúrovňového kruhového objezdu nejméně 20 m nad okolním terénem na mohutné mostní konstrukci. Vyšetřil jsem trochu času a dne 20. února 2011 jsem zajel kritické místo prohlédnout.

 

Z vnější strany nebezpečné stěny se kupodivu na zoraném poli a navezeném štěrku nacházela jen jediná stopa – zbytky peří po holubovi domácím (Columba livia domestica). Poněvadž ale tento prostor volně přechází v okolní krajinu relativně klidným místem, je občas navštěvován šelmami. Svědčila o tom přítomnost charakteristického trusu lišky obecné (Vulpes vulpes), některé z našich kun (Martes sp.) a také lasice hranostaje (Musela erminea). Je tedy pravděpodobné, že zabité ptáky odtud tito predátoři odklízejí.

20110618b

Nárazu do skla nezabrání ani tmavé siluety dravců. Foto – Miroslav Dusík

Na straně k vozovce však uhynulí jedinci zůstávají ležet, a to nejčastěji v prostoru mezi svodidlem a skleněnou stěnou. V den kontroly zde bylo nalezeno jedenáct kadaverů  různého stáří, některé z nich byly zcela vyschlé. Jednalo se o 1 ks krahujce obecného (Accipiter nisus), 2 ks holuba domácího  (Columba livia domestica), 1 ks holuba hřivnáče (Columba palumbus), 1 ks hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto), 1 ks kavky obecné (Corpus monedula), 1 ks drozda brávníka (Turdus viscivorus), 1 ks pěnice černohlavé (Silvia atricapilla), 1 ks strnada obecného (Emberiza citrinella) a 2 ks vrabce polního (Passer montanus).

Je tedy bez pochyb, že přeletující ptáci na siluety dravců příliš nereagují a nebo je při letu shora proti tmavému pozadí (les, pole, stavby) pravděpodobně vůbec nezaznamenají.

Prostřednictvím firmy NaruraServis s. r. o. bylo o tomto stavu vyrozuměno územní pracoviště ŘSD v Pardubicích s doporučením polepit skleněné plochy tmavými svislými pásy. Věřím, že pracovníci ŘSD tuto záležitost v krátkém čase vyřeší a pomohou omezit  ztráty přeletujících ptáků v této lokalitě.

Miroslav Dusík

20110618d

Čerstvě uhynulá kavka obecná. Foto – Miroslav Dusík

 

20110618c

Při kontrole byly některé kadávery už staršího data. Foto – Miroslav Dusík

 

 

0 Thoughts on “Smrtící stěna

  1. Anonym on 7.4.2011 at 7:15 píše:

    jak se celá věc vyvíjí ?

    došlo již ze strany ŘSD Pardubice k nějaké nápravě ?

  2. Světlana Vránová on 13.4.2011 at 17:47 píše:

    Dnes přišla zpráva od autora článku Miroslava Dusíka:

    Dne 12.4.2011 proběhl v Opatovicích kontrolní den za účasti zhotovitelů, ŘSD, Policie ČR a firmy Ekoservis s.r.o., kde byly mimo jiné projednávány také úhyny ptáků vlivem skleněné stěny. Zástupci ŘSD souhlasí s realizací opatření pro zamezení střetů ptáků a uhradí náklady spojené s polepením skel dobře viditelnými svislými pruhy. Do 30 dnů má být předložena kalkulace, aby bylo možno práce zahrnout do celkového rozpočtu.

Napsat komentář: Světlana Vránová Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation