Stávají se čápi bílí závislými na nezdravých potravních zdrojích?

Čápi bílí na hnízdě. Foto R. Waldhauser

Migrační vzory ptáků se mění v reakci na globální změny životního prostředí. Řada ptačích druhů se na tyto změny adaptuje např. častějším zimováním v místech, která doposud obývaly striktně tažné populace.  Mezi tyto druhy lze jistě zařadit i čápy bílé (Ciconia ciconia), u nichž lze fenomén relativně již častého a pravidelného zimování v našich zeměpisných šířkách vysvětlit mírnými průběhy zim a tím dostupnějšími potravními zdroji. Přesto však stále můžeme řadit záznamy zimujících čápů u nás jako neobvyklá pozorování. Jinak je tomu v jižní Evropě, zejm. ve Španělsku.

Mláďata čápů na hnízdě. Foto J. Zajíc

V oblasti Iberského poloostrova byl čáp bílý donedávna přísně tažným druhem. Skládkování odpadu s celoročním přístupem k těmto potravním zdrojům umožnil v této oblasti vznik rezidentní populace čápů.  V březnu 2016 vydané studii publikované v časopise Movement Ecology se autorský kolektiv Nathalie Gilbert zabýval otázkami jakými způsoby a v jakém rozsahu jsou skládky čápy využívány a jak mění se chování ptáků. Celkem 17 rezidentních čápů bylo vybaveno GPS a sledováno v rozmezí několika měsíců.  Výsledky jsou pozoruhodné: rezidentní čápi využívali skládky jako potravní zdroje více v mimohnízdním období (20,1% ± 2.3 GPS záznamů) než během hnízdní sezóny (14,9% ± 2,2). Taktéž bylo zaznamenáno snížení počtu návštěv skládek s rostoucí vzdáleností skládky od hnízda. Během mimohnízdního období bylo také zjištěno relativně velké procento GPS záznamů ptáků zdržujících se na hnízdě po celý den (27% ± 3,0). Studie tak poskytla potvrzení celoročního využití hnízda rezidentních čápů bílých. Procento GPS záznamů na hnízdě nebylo ovlivněno vzdáleností mezi hnízdem a skládkou. Rozdíl byl zjištěn i ve vzdálenosti, kterou čápi byli ochotni uletět od hnízda ke skládce. Mimo hnízdní sezónu létali až 48,2 km za potravním zdrojem, který skládky představují, během hnízdění tato vzdálenost poklesla na maximálně 28,1 km. Čápi, kteří hnízdí v blízkosti skládky, je používají stále více a zjištěn byl u těchto ptáků menší rozsah dalších využívaných potravních zdrojů.  V okolí hnízd, která jsou více vzdálena od skládek, čápi využívali pro sběr a lov potravy především okolí hnízda.

Čápi bílí. Foto L. Krček

Kontinuální dostupnost zdrojů potravy na skládkách umožnila celoroční využívání hnízd čápy a má vliv na jejich potravní chování. Uzavření skládek, jak je požadováno podle příslušných směrnic EU, pravděpodobně způsobí dramatické dopady na populace čápa bílého v této oblasti.

Zdroj ZDE

Z webového zdroje přeložil L. Kadava

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation