Výskyt kulíka mořského na přehradě Rozkoš

20110602

Kulík mořský. Foto – Tomáš Bělka.

Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) je druh bahňáka, který obývá jižní a střední  Evropu, severní Afriku, jižní a mírnou část Asie a jihozápadní oblasti Severní Ameriky.

Navzdory svému druhovému jménu hnízdí nejen na mořském pobřeží, ale i u vnitrozemských slaných jezer. Nejbližší hnízdiště kulíka  mořského leží  nedaleko. Obývá slaná jezera Panonské pánve v Maďarsku a Rakousku, hnízdí i v sousedním Německu. Přes tuto skutečnost je tento druh kulíka u nás poměrně vzácným hostem. Do současné doby je registrováno více než 20 záznamů o výskytu tohoto druhu.  Jeho pozorování v naší republice, proto patří mezi mimořádné ornitologické zážitky.

20110602a

Kulík ve střehu odhaduje bezpečnou vzdálenost od pozorovatele. Foto – Jaroslav Vaněk.

Pozorování kulíka mořského na přehradě Rozkoš u České Skalice do roku 1986 shrnuje Ing. Žďárek  ve Sborníku Východočeské pobočky ČSO č. 9/1987. Tento přehled uvádí do roku 1986 celkem tři pozorování :

  • 18 a 19.10.1980 – 1 juv. ex (V. Koza)
  • 4.1984 – 1 ex (T. Diviš)
  • 6.1984 – 1 ad. samice (V. Koza)

Po roce 1986 mi je známé pouze jedno pozorování A. Holuba, který 15.4.2005 pozoroval 1 samici. Toto pozorování však nebylo předloženo k posouzení Faunistické komisi ČSO a není tedy registrováno.

Po několika letech byl další výskyt kulíka mořského na uvedené lokalitě zaznamenám v tomto roce.

Na Velikonoční pondělí 25.4.2011 jsem na tzv. dělící hrázi přehrady pozoroval kromě dalších ptačích druhů jednoho kulíka říčního (Charadrius dubius), který přede mnou neustále polétával, což se opakovalo i při zpáteční cestě po dělící. Díky tomu, jsem kulíkovi již nevěnoval téměř žádnou pozornost. V jednu chvíli , při pátrání po dalších ptačích druzích jsem v záběru dalekohledu opět letmo zahlédl kulíka. Již jsem se chystal dál pokračoval v prohlídce, když jsem si uvědomil , že pták, kterého jsem zahlédl má nějakou jinou postavu.

20110602b

Proti ostatním kulíkům rodu Charadrius má kulík mořský nápadně dlouhé nohy, takže vypadá vyšší. Foto – Jaroslav Vaněk.

Zvětšil jsem na dalekohledu přiblížení, zaostřil na kulíka a jasno jsem měl okamžitě. Díky tomu, že jsem tento druh již v minulosti pozoroval v Bulharsku a ve Francii,  a také naprosto zřejmým determinačním znakům jsem věděl, že mám před sebou ukázkový exemplář samce kulíka mořského.

Tento druh kulíka lze při dobrých pozorovacích podmínkách  poměrně snadno určit. Velikostí těla se příliš neliší od kulíka říčního, ale nápadné jsou jeho vysoké nohy, takže vypadá podstatně větší. Od obou, běžně se u nás vyskytujících kulíků rodu Charadrius, ke kterým patří ještě kulík písečný (Charadrius hiaticula) se liší barvou nohou, které má vždy tmavé. Černá páska po stranách volete je jen krátká, tedy vepředu nespojená, u samce je navíc nápadná rezavohnědá barva týla, také černá kresba hlavy je odlišná od dalších dvou druhů. Nápadná je rovněž poněkud zploštělá hlava s delším zobákem. Samice je zbarvena méně výrazně než samec a partie, které jsou samce černé má samice hnědé.

V době pozorování kulík hledal na koruně hráze potravu, přitom velice rychle pobíhal a často měnil směr svého pohybu.

Po provedené determinaci jsem samozřejmě zahájil pokusy o fotografickou dokumentaci vzácného druhu. Ta nebyla příliš snadná, protože kulík znatelně plašší, než jeho příbuzný na lokalitě. Většinou přede mnou ustupoval „pěšky“, jen občas, když se mu můj postup zdál příliš rychlý, tak o kousek popolétl.

Poté, co jsem usoudil, že dokumentace pro potřeby FK je dostatečná, obvolal jsem několik kolegů  o kterých jsem věděl, že by je pozorování tohoto ptačího druhu potěšilo.  Do jejich příjezdu jsem ponechal kulíka svému osudu a odešel jsem zkontroloval další části přehrady. Odpoledne na lokalitu dorazili Lojza Holub, Aleš Regner a dokonce vlakem ze Semil i Láďa Jasso. Tento kulík naštěstí nepatřil k těm, kteří lokalitu v krátké době zase opouštějí, takže i jmenovaní kolegové měli možnost se jeho pozorováním potěšit.

V úterý 26.4.2011 bylo na rozdíl od předchozího dne krajně nevlídné počasí – silně se ochladilo a téměř od rána vydatně pršelo. Přesto mě to nedalo a zajel jsem se na dělící hráz podívat, zda se zde kulík ještě zdržuje. Skutečně jsem jej tady opět nelezl, ale vzhledem k počasí jsem se již o žádnou dokumentaci nepokoušel. Následující den jsem jej již na lokalitě nezastihl.

Zprávu o pozorování jsem včetně fotografické dokumentace zaslal k posouzení  Faunistické komisi ČSO.

Jaroslav Vaněk

Použitá literatura :

Fauna ČR, Ptáci 2/I, Academia 2005

Sborník VČP ČSO č. 9/1987

Databáze Faunistické komise ČSO

20110602c

Kulík mořský ve společnosti konipase lučního. Ze záběru je zřetelně vidšt, že černá páska je jen po stranách hrudi. Foto – Jaroslav Vaněk.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation