Panurus 28 / 2019

Kavka M.: Porovnání stavu avifauny na Vrabcovsku (Kutnohorsko) v letech 1938 – 1955 a 1998 – 2018

Škobluk P.: Kroužkování ptáků na Josefovských loukách v letech 1975 – 2017

Mach J.: Výsledky Víkendového výzkumného tábora „Malá Haná 2017“

Kadava L. & Vaněk J.: Výsledky Víkendového výzkumného tábora „Kopidlnsko 2018“

Mach J.: První úspěšné hnízdění husy velké (Anser anser) v okrese Svitavy

Jasso L.: Maximální počty pěvušky podhorní (Prunella collaris) na Sněžce a ve Sněžných jamách v letech 2015 – 2018

Kadava L.: Vysoká agregace čápa černého (Ciconia nigra) na Třesickém rybníku na Královéhradecku´v roce 2018

Vrána J. & Kadava L.: Ornitologická pozorování