Vítání ptačího zpěvu ve východních Čechách

Již tento víkend proběhnou v našich dvou krajích první vycházky z cyklu Vítání ptačího zpěvu. Kam na ně můžete vyrazit? To najdete v našem přehledu.

Pardubický kraj

Dolní Čermná
Sraz v neděli 5. 5. ve 4:00 na náměstí v Dolní Čermné. Cca 5 km procházka okolím obce s pozorováním a poslechem ptáků, v cíli ukázka ornitologické literatury, prezentace výsledků odchytů, volná debata, případně soutěž pro děti, občerstvení. Předpokládané ukončení v 10 – 11 h. Vedou Jan Růžička (731 070 397) a Aleš Hampl (604 208 580).

Heřmanův Městec

Sraz v sobotu 18. 5. v 6:00 před vstupem do Autokempu Konopáč. Projdeme se od Autokempu k brodu Na Průhonu, kde bude připravena ukázka kroužkování ptáků a odborné literatury. Vede František Bárta (602 225 749).

Chrudim

Sraz v neděli 28. 4. v 8:00 u Červené kapličky u Střeleckého parku. Procházka do PP Ptačí ostrovy s nahlédnutím do života jejích obyvatel s přesahem do dalších zajímavých míst města. Vede Roman Hellinger (hellingerroman@gmail.com, 602 740 053).

Lázně Bohdaneč

Sraz ve čtvrtek 9. 5. v 16:00 na vedlejší silnici k Polákovu poloostrovu za benzinkou směr Chlumec nad Cidlinou. Projdeme částí NPR Bohdanečský rybník až k Musílkově pozorovatelně. Budeme pozorovat a poslouchat hlasy ptáků. Bude připravena ukázky kroužkování odchycených ptáků a publikace o ptačích druzích. Vede František Bárta (602 225 749).

Libáň

Sraz v neděli 28. 4. v 7:00 u myslivecké chaty u rybníka Hluboký u Libáně v blízkosti Nasavrk. Ve spolupráci s ČSOP Nasavrky a mysliveckým sdružením Podlíšťany – Výžky budeme poznávat ptáky a přírodu v okolí rybníků. Součástí akce jsou poznávací a kvízové otázky a ukázky odchycených a kroužkovaných ptáků. Vede František Bárta (602 225 749).

Pardubice

Sraz v sobotu 4. 5. v 7:00 na nádvoří pardubického Zámku. Vycházka pardubickými parky podél Chrudimky k bývalému vojenskému cvičišti Červeňák. Pozorování a určování ptáků podle zpěvu. Za vhodného počasí proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vede Libor Praus, (praus@vcm.cz, 605 522 692).

Svitavy – Lánský rybník
Sraz v sobotu 27. 4 v 9:00 na hrázi Lánského rybníka. Pozorování ptáků dalekohledy, ukázka odchytu a kroužkování ptáků, soutěže pro děti. Vedou Jiří Mach (ma@gy.svitavy.cz, 603 349 088) a Jakub Vrána.

Vysoké Mýto

Sraz v neděli 5. 5. v 9:00 na železniční zastávce Džbánov u Vysokého Mýta. Hvězdicová vycházka do míst, kde za rok povede dálnice D35, zdokumentování ptactva. Vede Lubor Nováček (724 221 324).

Královéhradecký kraj

Hradec Králové I

Sraz v sobotu 11. 5. v 8:00 před Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Ornitologická a přírodovědná vycházka (cca 4 km) do přírodního parku Orlice (zachovalá říční krajina s nivními loukami a slepými říčními rameny). Pozorování a určování ptáků podle zpěvu. V případě vhodného počasí bude součástí akce i ukázka odchytu ptáků pro vědecké účely a jejich kroužkování. S sebou dalekohledy a terénní obuv. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Předpokládaný konec v 11 hodin. Pořádá Česká společnost ornitologická ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Vede Libor Praus (libor.praus@gmail.com, 605 522 692).

Hradec Králové II

Sraz v sobotu 18. 5. v 7:30 na zastávce MHD č. 16 „U Rybníka“ v těsné blízkosti rybníka Roudnička. Parkování pro auta je možné ve vedlejších ulicích v Roudničce. Cesta zpět- buď MHD Nový HK, nebo opět místo srazu. Vede Ivan Tláskal (ivantlaskal@seznam.cz, 737924523).

Hradec Králové III

Sraz v sobotu 25. 5. v 7:30 u restaurace U Letců v městské části Věkoše. Ranní procházka do okolí Ornstových jezer a Správčického písníku na okraji Hradce Králové s identifikací zpěvu ptačích druhů v terénu a zajímavosti z jejich života a hnízdění – cca 4 km (majitelé dalekohledů – vezměte je s sebou); návrat MHD (č.15) do místa srazu. Vede Ivan Tláskal (ivantlaskal@seznam.cz, 737924523).

Josefovské louky – Starý Ples
Sraz v sobotu 4. 5. v 6:00 ve vstupním areálu Josefovských luk. Vede Břeněk Michálek (tel.: 734 226 037, parky@birdlife.cz).

Mělčany

Sraz v sobotu 27. 4. v 8:00 na mělčanském tábořišti pod Chlumem u Dobrušky. Botanicko – ornitologická vycházka s kroužkováním ptactva kolem obce Mělčany. Soutěže pro děti a na konci opékání buřtů. Vedou Pavel Světlík a Filip Laštovic (775 042 228, 603 959 813).

Ostruženské rybníky

Sraz ve středu 1. 5. v 7:30 v Březině u hřbitova. Při procházce přírodní rezervací Ostruženské rybníky můžeme spatřit dříve běžné druhy polních ptáků, nebo velmi vzácné druhy vodního ptactva. Exkurzí nás provede dlouholetý a uznávaný odborník na ptáky a ochranu životního prostřední  Zdeněk Mrkáček. Kontaktní osoba David Vališka (737 203 504).

Vrchlabí – Zámecký park

Sraz v sobotu 27. 4. v 7:30 v zámeckém parku. Procházka zámeckým parkem s ukázkou kroužkování a vzdělávacím stanovištěm, tři vycházky začínají v 7:30, v 9:00 a v 10:00 hod. Vede Dušan Vodnárek (dusan.vodnarek@email.cz, 605 784 008).

Vrchlabí – rybník Vejsplachy

Sraz v sobotu 4. 5. v 7:30 u rybníka Vejsplachy. Komentovaná procházka s ukázkou kroužkování a vzdělávacím stanovištěm. Vede Dušan Vodnárek (dusan.vodnarek@email.cz, 605 784 008).

Členská schůze

Letošní členská schůze proběhne v sobotu 16. 3. v přednáškovém sále Východočeského muzea na zámku v Pardubicích. Přesněji se sejdeme v přízemí budovy č.p. 2 na hlavním nádvoří. Těším se na viděnou!

Program schůze

Zahájení9:00

1. Zprávy z pobočky (M. Staněk, J. Hlaváček, J. Vrána)

2. VVT 2023 (L. Petrilák)

3. Vystoupení zástupce ČSO

Přestávka

4. Tematická část: Vodní ptáci

  • Mezinárodní sčítání vodních ptáků ve východních Čechách (P. Bergmann)
  • Zajímavosti ze svitavských rybníků (J. Mach)

Přestávka

5. Cestopis

  • Příroda a ptáci Amazonie – přednáška s videi (M. Polák)

Předpokládané ukončení schůze do 13:30.

 

 

Pozvánka na brigádu na VN Rozkoš

V této zimní sezóně byla zahájena první etapa mýcení stromové vegetace na pobřeží tzv. Ostrova na Dělící hrázi vodního díla Rozkoš. Toto místo je ornitologické veřejnosti známo jako jedna z mála aktivních kolonií racka chechtavého v Královehradeckém kraji.

Ve spolupráci se správcem vodního díla, podnikem Povodí Labe, státní podnik, byl na podzim loňského roku vypracován záměr, který byl schválen místně příslušným orgánem ochrany přírody. Cílem této aktivity je podpořit a udržet vhodné stanovištní podmínky pro hnízdění racka chechtavého.

Hydrologická situace této zimy, která je příčinou mimořádně vysokého vodního stavu na přehradě, téměř vyloučila provedení prací klasickým „dřevorubeckým“ postupem. Na počátku měsíce března jsme využili možnost spolupracovat na provedení akce s pomocí těžké mechanizace, kterou podnik Povodí plánoval  nasadit na lokalitě v rámci tzv.  provozní údržby.

V krátkém časovém úseku se podařilo většinu plánovaných prací provést s omezenou účastí jen několika zkušených dobrovolníků s motorovými pilami. Součinnost prací s těžkou mechanizaci početnější nasazení dobrovolných nadšenců vylučovala.

Závěrečný úklid lokality, především od zbytků větví, již za přispění početnější skupiny dobrovolníků, členů i nečlenů Východočeské pobočky, jsme naplánovali na sobotu 9. března 2024.

Akce se bude konat za vhodných klimatických podmínek, tj. za slabšího větru a bez trvalého deště. Zbytkovou dřevní hmotu je povoleno na místě spálit a toto možnost pravděpodobně využijeme. Akce proto není vhodná pro rodiny či kolektivy s malými dětmi.

Sraz účastníků na tzv. začátku Dělící hráze v 8:30.

 

Vyšel PANURUS č. 32

Východočeská pobočka České společnosti ornitologické a Východočeské muzeum v Pardubicích vydaly s podporou Pardubického kraje 32. číslo ornitologického časopisu Panurus. Nové číslo obsahuje sedm odborných příspěvků o výskytu a biologii ptáků převážně ve východočeském regionu. Například v něm najdete články o změnách početnosti ptáků v opuštěných vojenských výcvikových prostorech, změnách ve složení ptačích společenstev na odstavených labských ramenech v Pardubicích, výsledcích sledování hnízdišť chocholouše obecného na Pardubicku a Královéhradecku nebo o rozšíření lesních sov v ptačí oblasti Králický Sněžník. Díky plnobarevnému tisku mohly být otištěny i cenné dokumentární avifaunistické fotografie z našeho regionu.

 

 

Celý článek →

Akce na Orlickém Záhoří

Orlické Záhoří je malebným místem, které se pyšní úžasnou ornitologickou aktivitou. Vedle dlouhodobého kroužkování a mapování jde také o akce pro veřejnost, jako jsou Kurz praktické ornitologie a pro děti navíc Ornitologický kemp. Neváhejte se proto přihlasit. Těšíme se na viděnou!

Ladislav Jasso již není mezi námi

S lítostí v srdci oznamujeme, že nás před pár dny navždy opustil náš kamarád a skvělý ornitolog Ladislav Jasso. Poslední rozloučení proběhne 31. ledna od 12 hodin v krematoriu v Semilech. Rádi bychom touto cestou vyjádřili upřímnou soustrast všem pozůstalým. Čest jeho památce.

Ornitologické zajímavosti Svitavského regionu roku 2023.

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), Horní rybník, Svitavy

Tradičně nejvíce zajímavých pozorování ptáků pochází z doby jarního tahu a z území našich největších rybníků ve Svitavách a v Opatově. Husa velká (Anser anser) u Opatova hnízdí v malém počtu párů již několik let, ale poprvé jsme byli svědky vodění mláďat jedním párem i v prostoru rybníků Dolní a Horní ve Svitavách, odkud však bohužel pár i s mladými nečekaně velmi rychle zmizel neznámo kam. Zde se na hladinách obou rybníků na jaře objevila například vzácnější kachna zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), ale především jsme zde vůbec poprvé v novodobé historii mohli jeden den v květnu sledovat severskou potápku žlutorohou (Podiceps auritus) ve svatebním šatě. V polích jižně od Svitav jsme v mokřině u Vendolského potoka napočítali na jaře 19 bekasin otavních (Gallinago gallinago) na tahu, na Lánském rybníku pozorovali chřástala kropenatého (Porzana porzana)  nebo až 18 vodoušů kropenatých (Tringa ochriopus) na rybničním dně a znovu i větší hejna strnadů lučních (Miliaria calandra). Nad Lačnovem se pak koncem dubna proletěl zde vzácný kolpík bílý (Platalea leucorodia). V měsících dubnu a květnu bylo co obdivovat i na rybnících Nový a Hvězda u Opatova. Vyskytoval se neobvykle chřástal malý (Porzana parva), zastavilo se na tahu deset potápek černokrkých (Podiceps nigricollis), nad hladinou rybníka Hvězda poletovalo na 130 rybáků černých (Chlidonias niger), po celou dobu hnízdění se z rákosiny Nového rybníka ozýval typickým hlasem bukač velký (Botaurus stellaris) a začátkem června v této lokalitě (stejně jako mimořádně u Lánského rybníka ve Svitavách) zpíval hýl rudý (Carpodacus erythrinus), který zimuje až v daleké Indii. Červen přinesl překvapení v podobě pobytu dvou vlh pestrých (Merops apiaster) v bývalém lomu na písek u Svitav, kde byly náznaky na obsazení hnízdní nory, ale na skutečné vyhnízdění si v naší oblasti musíme ještě počkat. Celý článek →

Pozvánka na členskou schůzi

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní členskou schůzi Východočeské pobočky České společnosti ornitologické, která se uskuteční v sobotu 2. prosince 2023 v přednáškovém sále Východočeského muzea na zámku v Pardubicích. Konkrétně se sejdeme v přízemí budovy č.p. 2 na hlavním nádvoří. Další informace najdete v novém čísle pobočkového zpravodaje (sekce Ke stažení).

Program schůze

Zahájení9:00

1. Zprávy z pobočky

2. Výskyt cetie jižní v Litomyšli (L. Urbánek)

3. Vystoupení zástupce ČSO

Přestávka

4. Tematická část: Lesní ptáci

  • Budkové populace lesních druhů ptáků a jejich vliv na dřevokazný hmyz (M. Dusík)

  • Lejsek malý a další vzácné druhy ptáku v PR Psí kuchyně (F. Jetmar)

  • Tetřívek obecný v Krkonoších (K. Mikslová)

Přestávka

5. Cestopis

  • Ptáci Kostariky (J. Zajíc)

Předpokládané ukončení schůze v cca 13:00.

Pozvánka na dobrovolnickou brigádu na Josefovských loukách

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Zazimování Ptačího parku Josefovské louky. Akce proběhne v sobotu 21. 10. od 9:00. Sraz ve vstupním areálu u Starého Plesu. Těšíme se na viděnou!

 

Pozvánka na ptačí festivaly ve východních Čechách

Také letos se na počátku října konají populární Festivaly ptactva, při nichž se široká veřejnost může pokochat krásou migrujících opeřenců. Pozvánku na Josefovské louky jste již na našem webu viděli. Za sebou máme též vycházku v Krkonoších. Pojďme si ale shrnout i další festivaly na území východních Čech, které můžete příští víkend navštívit. Konkrétně jde o:

 

Celý článek →