Abstrakty

Abstrakty jsou nezbytnou součástí každé přednášky. Dávají posluchačům možnost snáze pochopit prezentované téma a dosažené výsledky. Zároveň mohou na Vaši přednášku přilákat větší množství posluchačů. Všechny abstrakty budou publikovány ve speciálním sborníku, který dostane každý účastník konference. Po jejím ukončení bude jeho PDF verze navíc volně ke stažení na těchto stránkách.

Abstrakt bude nutné vložit nejpozději do 31.7. ve formuláři níže.

(Termín přihlášení přednášky však končí již 15.7.! Více v sekci přihlášení)

 

Při tvorbě abstraktů se, prosím, držte následujících instrukcí:

  • nezapomeňte zadat název přednášky, své jméno a kontaktní údaje
  • maximální délka abstraktu v češtině je 350 slov
  • pokud máte možnost, pošlete svůj abstrakt i s anglickým překladem v rozsahu 200-250 slov; pokud nejste schopni si překlad zajistit, zajistí ho organizátoři
  • celkový rozsah české i anglické části abstraktu nesmí překročit 550 slov; v případě překročení rozsahu si organizátoři konference vyhrazují právo příspěvky krátit dle potřeby
  • jasně v něm formulujte metody výzkumu, dosažené výsledky a jejich význam pro danou problematiku
  • text abstraktu, prosím, vložte do formuláře, pokud možno neposílejte nám ho na e-mail.

V případě jakýchkoliv problémů se nás nebojte kontaktovat na mail: vcpcso@centrum.cz .