Obsah rubriky: Akce

Vítání ptačího zpěvu ve východních Čechách

Již tento víkend proběhnou v našich dvou krajích první vycházky z cyklu Vítání ptačího zpěvu. Kam na ně můžete vyrazit? To najdete v našem přehledu.

Pardubický kraj

Dolní Čermná
Sraz v neděli 5. 5. ve 4:00 na náměstí v Dolní Čermné. Cca 5 km procházka okolím obce s pozorováním a poslechem ptáků, v cíli ukázka ornitologické literatury, prezentace výsledků odchytů, volná debata, případně soutěž pro děti, občerstvení. Předpokládané ukončení v 10 – 11 h. Vedou Jan Růžička (731 070 397) a Aleš Hampl (604 208 580).

Heřmanův Městec

Sraz v sobotu 18. 5. v 6:00 před vstupem do Autokempu Konopáč. Projdeme se od Autokempu k brodu Na Průhonu, kde bude připravena ukázka kroužkování ptáků a odborné literatury. Vede František Bárta (602 225 749).

Chrudim

Sraz v neděli 28. 4. v 8:00 u Červené kapličky u Střeleckého parku. Procházka do PP Ptačí ostrovy s nahlédnutím do života jejích obyvatel s přesahem do dalších zajímavých míst města. Vede Roman Hellinger (hellingerroman@gmail.com, 602 740 053).

Lázně Bohdaneč

Sraz ve čtvrtek 9. 5. v 16:00 na vedlejší silnici k Polákovu poloostrovu za benzinkou směr Chlumec nad Cidlinou. Projdeme částí NPR Bohdanečský rybník až k Musílkově pozorovatelně. Budeme pozorovat a poslouchat hlasy ptáků. Bude připravena ukázky kroužkování odchycených ptáků a publikace o ptačích druzích. Vede František Bárta (602 225 749).

Libáň

Sraz v neděli 28. 4. v 7:00 u myslivecké chaty u rybníka Hluboký u Libáně v blízkosti Nasavrk. Ve spolupráci s ČSOP Nasavrky a mysliveckým sdružením Podlíšťany – Výžky budeme poznávat ptáky a přírodu v okolí rybníků. Součástí akce jsou poznávací a kvízové otázky a ukázky odchycených a kroužkovaných ptáků. Vede František Bárta (602 225 749).

Pardubice

Sraz v sobotu 4. 5. v 7:00 na nádvoří pardubického Zámku. Vycházka pardubickými parky podél Chrudimky k bývalému vojenskému cvičišti Červeňák. Pozorování a určování ptáků podle zpěvu. Za vhodného počasí proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vede Libor Praus, (praus@vcm.cz, 605 522 692).

Svitavy – Lánský rybník
Sraz v sobotu 27. 4 v 9:00 na hrázi Lánského rybníka. Pozorování ptáků dalekohledy, ukázka odchytu a kroužkování ptáků, soutěže pro děti. Vedou Jiří Mach (ma@gy.svitavy.cz, 603 349 088) a Jakub Vrána.

Vysoké Mýto

Sraz v neděli 5. 5. v 9:00 na železniční zastávce Džbánov u Vysokého Mýta. Hvězdicová vycházka do míst, kde za rok povede dálnice D35, zdokumentování ptactva. Vede Lubor Nováček (724 221 324).

Královéhradecký kraj

Hradec Králové I

Sraz v sobotu 11. 5. v 8:00 před Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Ornitologická a přírodovědná vycházka (cca 4 km) do přírodního parku Orlice (zachovalá říční krajina s nivními loukami a slepými říčními rameny). Pozorování a určování ptáků podle zpěvu. V případě vhodného počasí bude součástí akce i ukázka odchytu ptáků pro vědecké účely a jejich kroužkování. S sebou dalekohledy a terénní obuv. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Předpokládaný konec v 11 hodin. Pořádá Česká společnost ornitologická ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Vede Libor Praus (libor.praus@gmail.com, 605 522 692).

Hradec Králové II

Sraz v sobotu 18. 5. v 7:30 na zastávce MHD č. 16 „U Rybníka“ v těsné blízkosti rybníka Roudnička. Parkování pro auta je možné ve vedlejších ulicích v Roudničce. Cesta zpět- buď MHD Nový HK, nebo opět místo srazu. Vede Ivan Tláskal (ivantlaskal@seznam.cz, 737924523).

Hradec Králové III

Sraz v sobotu 25. 5. v 7:30 u restaurace U Letců v městské části Věkoše. Ranní procházka do okolí Ornstových jezer a Správčického písníku na okraji Hradce Králové s identifikací zpěvu ptačích druhů v terénu a zajímavosti z jejich života a hnízdění – cca 4 km (majitelé dalekohledů – vezměte je s sebou); návrat MHD (č.15) do místa srazu. Vede Ivan Tláskal (ivantlaskal@seznam.cz, 737924523).

Josefovské louky – Starý Ples
Sraz v sobotu 4. 5. v 6:00 ve vstupním areálu Josefovských luk. Vede Břeněk Michálek (tel.: 734 226 037, parky@birdlife.cz).

Mělčany

Sraz v sobotu 27. 4. v 8:00 na mělčanském tábořišti pod Chlumem u Dobrušky. Botanicko – ornitologická vycházka s kroužkováním ptactva kolem obce Mělčany. Soutěže pro děti a na konci opékání buřtů. Vedou Pavel Světlík a Filip Laštovic (775 042 228, 603 959 813).

Ostruženské rybníky

Sraz ve středu 1. 5. v 7:30 v Březině u hřbitova. Při procházce přírodní rezervací Ostruženské rybníky můžeme spatřit dříve běžné druhy polních ptáků, nebo velmi vzácné druhy vodního ptactva. Exkurzí nás provede dlouholetý a uznávaný odborník na ptáky a ochranu životního prostřední  Zdeněk Mrkáček. Kontaktní osoba David Vališka (737 203 504).

Vrchlabí – Zámecký park

Sraz v sobotu 27. 4. v 7:30 v zámeckém parku. Procházka zámeckým parkem s ukázkou kroužkování a vzdělávacím stanovištěm, tři vycházky začínají v 7:30, v 9:00 a v 10:00 hod. Vede Dušan Vodnárek (dusan.vodnarek@email.cz, 605 784 008).

Vrchlabí – rybník Vejsplachy

Sraz v sobotu 4. 5. v 7:30 u rybníka Vejsplachy. Komentovaná procházka s ukázkou kroužkování a vzdělávacím stanovištěm. Vede Dušan Vodnárek (dusan.vodnarek@email.cz, 605 784 008).

Členská schůze

Letošní členská schůze proběhne v sobotu 16. 3. v přednáškovém sále Východočeského muzea na zámku v Pardubicích. Přesněji se sejdeme v přízemí budovy č.p. 2 na hlavním nádvoří. Těším se na viděnou!

Program schůze

Zahájení9:00

1. Zprávy z pobočky (M. Staněk, J. Hlaváček, J. Vrána)

2. VVT 2023 (L. Petrilák)

3. Vystoupení zástupce ČSO

Přestávka

4. Tematická část: Vodní ptáci

  • Mezinárodní sčítání vodních ptáků ve východních Čechách (P. Bergmann)
  • Zajímavosti ze svitavských rybníků (J. Mach)

Přestávka

5. Cestopis

  • Příroda a ptáci Amazonie – přednáška s videi (M. Polák)

Předpokládané ukončení schůze do 13:30.

 

 

Akce na Orlickém Záhoří

Orlické Záhoří je malebným místem, které se pyšní úžasnou ornitologickou aktivitou. Vedle dlouhodobého kroužkování a mapování jde také o akce pro veřejnost, jako jsou Kurz praktické ornitologie a pro děti navíc Ornitologický kemp. Neváhejte se proto přihlasit. Těšíme se na viděnou!

Pozvánka na členskou schůzi

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní členskou schůzi Východočeské pobočky České společnosti ornitologické, která se uskuteční v sobotu 2. prosince 2023 v přednáškovém sále Východočeského muzea na zámku v Pardubicích. Konkrétně se sejdeme v přízemí budovy č.p. 2 na hlavním nádvoří. Další informace najdete v novém čísle pobočkového zpravodaje (sekce Ke stažení).

Program schůze

Zahájení9:00

1. Zprávy z pobočky

2. Výskyt cetie jižní v Litomyšli (L. Urbánek)

3. Vystoupení zástupce ČSO

Přestávka

4. Tematická část: Lesní ptáci

  • Budkové populace lesních druhů ptáků a jejich vliv na dřevokazný hmyz (M. Dusík)

  • Lejsek malý a další vzácné druhy ptáku v PR Psí kuchyně (F. Jetmar)

  • Tetřívek obecný v Krkonoších (K. Mikslová)

Přestávka

5. Cestopis

  • Ptáci Kostariky (J. Zajíc)

Předpokládané ukončení schůze v cca 13:00.

Pozor změna! Vítání ptačího zpěvu ve Svitavách až 8.5.

Předpověď počasí donutila organizátory Vítání ptačího zpěvu na Lánském rybníce ve Svitavách změnit termín. Místo 29. 4. se zde tak sejdeme ve sváteční pondělí 8. 5. Místem srazu je opět hráz rybníka a zůstává i stejný čas (9:00).

 

Těšíme se na viděnou!

Vítání ptačího zpěvu ve východních Čechách

Víkendy na přelomu dubna a května (a někdy i později) patří již tradičně Vítání ptačího zpěvu. Úžasným vycházkám, při nichž může široká veřejnost pod vedením zkušených ornitologů poznat táhnoucí i již hnízdící opeřence. Ve východních Čechách proběhne celkem 13 takovýchto akcí. My vám nyní přinášíme jejich souhrn:

 

 

 

Celý článek →

Úklid Josefovských luk 2020

Pozvánka na členskou schůzi VČP ČSO 30. 11. 2019

Rádi bychom Vás pozvali na podzimní členskou schůzi Východočeské pobočky České společnosti ornitologické, která se uskuteční v sobotu 30. listopadu 2019 v přednáškovém sále Jana Kašpara v budově bývalé reálky, Komenského ul. č. 125 v Pardubicích (GPS: 50.03833N, 15.78151E).

 

Zahájení – 9:00

Informace výboru VČP ČSO

Jan Krejčík: Zhodnocení výsledků „Pobočkového ptáka roku 2019“

Zdeněk Vermouzek: Zprávy z kanceláře ČSO, liniové sčítání druhů, „vymírání“ kosů

Jan Hora: Labutě: Z historie výzkumu labutě velké (Cygnus olor) ve východních Čechách

Tomáš Diviš: Výsledky sčítání labutí ve východních Čechách v roce 2019

Lubor Urbánek: 30 let odchytu rákosinových druhů ptáků na Žehuňském rybníku

 

Přestávka (cca 30 min.)

 

Václav Koza: Barevné značení racků chechtavých ve východních Čechách

Milan Růžička: Novinky z Bohdanečského rybníka, vliv proběhlé revitalizace a následného hospodaření

Břeněk Michálek: Hnízdění cílových druhů ptáků na Josefovských loukách

Jiří Zajíc: Za ptáky na Srí Lanku

 

 

 

 

Předpokládané zakončení schůze zhruba v 13:00

Vybraná placená parkoviště v blízkosti místa konání: parkoviště katastrální úřad, parkoviště okresní soud, Tyršovo nábřeží.