Panurus 11

JEŘÁBKOVÁ E., HENEBERG P: Břehule říční (Riparia riparia) na Kolínsku – 3
SVOBODOVÁ L, REŠL D.: Výsledky sčítání labutě velké (Cygnus olor) ve východních Čechách v roce 2000 – 19
ČESÁK J.: Ptactvo přírodní rezervace Baroch a jejího okolí – 31
LEMBERK V: Srovnání ornitocenóz čtyř lužních lesů ve východních Čechách – 69
MILES P.: Populační dynamika a sezonní proměnlivost ptáků na Horních Mísečkách v Krkonoších – 81
MIKLISOVA D., MOSANSKY L., OBUCH J.: Dve metódy vyhodnotenia ornitocenóz agátových lesíkov Východoslovenskej nížiny – 101
DOLANSKÝ L., ŽĎÁREK P.: Hnízděni pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na spojené Orlici u Hradce Králové – 107
HLAVÁČEK J.: K hnízdnímu výskytu strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) v okolí Týniště nad Orlicí – 115
ŽĎÁREK P.: Hnízdění strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) v Hradci Králové – 119
URBÁNEK L.: Sýc rousný (Aegolius funereus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) na Svitavsku – 123
VRÁNOVÁ I., VRÁNA J.: Výskyt a hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) v Pekle u Nového Města nad Metují – 127
VOLF V: Zajímavý průběh hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) – 131
VRÁNA J.: Pozorování orla křiklavého (Aquila pomarina) na Náchodsku – 133
ČESÁK J.: Neobvyklé umístění hnízda volavky popelavé (Ardea cinerea L.) v přírodní rezervaci Baroch – 135
HORÁK J., HARANT K.: Pravděpodobné hnízděni slavíka modráčka (Luscinia svecica) v Železných – 139
HLAVÁČEK J.: Hnízdění rehka domácího (Phoenicurus ochruros) v nákladním automobilu – 141
HAMPL A., HAVEL P., RŮŽIČKA J.: Neobvyklé hnízděni kulíka říčního (Charadrius dubius) a poštolky obecné (Falco tinnunculus) – 143
KVEREK P.: Zajímavější data kroužkování z Kněžmostska a Dolnobousovska – 145
BĚLKA T., LEMBERK V. (eds.): Ornitologická pozorování – 149
Barevná příloha

Contents
JEŘÁBKOVÁ E., HENEBERG P.: Sand Martin (Riparia riparia) in Kolín region – 3
SVOBODOVÁ J., REŠL D.: The Mute Swan (Cygnus olor) Census Results from Eastern Bohemia in 2000 – 19
ČESÁK J.: Birds ofthe Baroch Pond Nature Preserve and its vicinity – 31
LEMBERK V.: Comparison of four tloodplain forest ornithocenoses in Eastern Bohemia – 69
MILES P.: Population dynamics and seasonal changes of birds in the Krkonoše Mts. – 81
MIKLTSOVÁ D., MOŠANSKÝ L., OBUCH J.: Two Methods of Abundance Evaluation of Acacia Forests Bird Communities of the East – Slovakian Lowland – 101
DOLANSKÝ L., ŽĎÁREK P.: Breeding ofthe Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) and the Little Ringed Plover (Charadrius dubius) on the Orlice river near Hradec Králové (Eastem Bohemia) – 107
HLAVÁČEK L.: Several comments on the occurence of the Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius) in the vicinity of Týniště nad Orlicí – 115
ŽĎÁREK P.: Breeding of the Syrian Woodpecker (Dendrocopos syriacus) in Hradec Králové (Eastem Bohemia) – 119
URBÁNEK L.: Tengmalms Owl (Aegolius funereus) and Eurasian Pygmy Owl (Glaucidium Passerinum) in Svitavy region (Eastern Bohemia) – 123
VRÁNOV Á I., VRÁNA J.: Occurence of the Black Stork (Ciconia nigra) in Peklo near Nové Město nad Metují – 127
VOLF V.: Interesting breeding of the Black Stork (Ciconia nigra) – 131
VRÁNA J.: Occurence of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) in the district of Náchod – 133
ČESÁK J.: Unusually Situated Nest of the Grey Heron (Ardea cinerea L.) in Natural Preserve Baroch Pond – 135
HORÁK J., HARANT K.: Probable Breeding ofthe Bluethroat (Luscinia svecica) in the Železné hory Mountains – 139
HLAVÁČEK L: Breeding ofthe Black Redstart (Phoenicurus ochruros) in a Truck – 141
HAMPL A., HAVEL P., RŮŽIČKA J.: Unusual Breeding of the Little Ringed Plover (Charadrius dubius) and the European Kestrel (Falco tinnunculus) – 143
KVEREK P.: Interesting ringing data from the Kněžmost and Dolní Bousov regions – 145
BĚLKA T., LEMBERK V (eds.): Ornithological observations – 149
Color annex

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *