Panurus 18

SCHRÖPFER L. & ČERNÝ M.: Nová data o pobytu Zdeňka Klůze na Ptačím ostrově v roce 1944 – 3
KVEREK P.: Poznámky k juvenilnímu pelichání slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) – 23
KADAVA L. & VOSÁHLOVÁ S.: Výskyt a hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na Novobydžovsku v roce 2008 – 29
KAVKA M.: První odchyt vodouše malého (Xenus cinereus) v České republice – 35
MALINA J.: Doplňující data k hnízdnímu rozšíření bekasiny otavní (Gallinago gallinago) na území Prahy – 39
ŠŤASTNÝ V.: Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) vyhnízdil u Turnova v Českém ráji – 43
BARTONÍČEK J.: VVT 2008 „Podkrkonošská nížina“ – 53
REJL J., KOHOUTEK J., KOHOUTEK M. & NOVOTNÝ M.: Další nález hnízda výra velkého (Bubo bubo) v přeloučských Železných horách – 57
JASSO L.: Bude alexandr malý (Psittacula krameri) novým členem naší avifauny? – 59
PRAUS L.: Neobvykle umístěné hnízdo ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na Chrudimsku – 63
KLÁPŠTĚ J.: Neobvyklé zbarvení opeření u kachny divoké (Anas platyrhynchos) – 69
VOLF V.: Budníček menší (Phylloscopus collybita) s výrůstkem na zobáku – 73
KAFKA P. & LITERÁK I.: Sýkora uhelníček (Periparus ater) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) parazitovaní motolicí Collyriclum faba – 77
VRÁNOVÁ S.: Vrána šedá (Corvus cornix) v zimním hejnu havranů polních (Corvus frugilegus) a kavek obecných (Corvus monedula) – 81
CHYTIL J.: Recenze na publikaci: Hromádko Miloslav, Čihák Kamil, Hromádková Věra & Porkert Jiří 2005: Ptáci Orlických hor. OS Libri, Dobré – 83
PACLÍK M.: Ornitologické zajímavosti – 87
VRÁNA J. & ŽĎÁREK P.: Ornitologická pozorování v roce 2008 – 95
Errata k Panuru 18/2009
Barevná příloha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *