Panurus 21

ČESÁK J.: Ptáci přírodní rezervace Baroch v letech 2001–2011 – 3

JASSO L.: Podzimní tah ptáků v Krkonoších v letech 2001–2010 – 53

PRSKAVEC K.: Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní – 63

KAVKA M. & KŘIVSKÝ J.: Potáplice (Gaviiformes) na Kutnohorsku – 73

DIVIŠ T.: Osmnáctý ročník VVT „Broumovsko 2011“ – 79

KVEREK P. & TLÁSKAL I.: První dva záznamy pelichání slavíka tmavého (Luscinia luscinia) v České republice – 89

PACLÍK M.: Zimování jeřába popelavého (Grus grus) na Bohdanečsku – 97

KADAVA L.: Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce – 103

DIVIŠ T.: Pamětní knihy jako doplňkový zdroj dat a zajímavostí – 109

ONDROVÁ M.: Recenze knihy: Diviš T. 2011. Čáp bílý v Dolním Pometují – historie a současnost (Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při VČM, Pardubice, 67 str.) – 117

PACLÍK M. (ed.): Ornitologické zajímavosti – 119

KADAVA L. & VRÁNA J.: Ornitologická pozorování – 125

Errata k Panuru číslo 20/2011 – 152

Contents

ČESÁK J.: The birds of the Baroch Nature Reserve in 2001–2011 – 3

JASSO L.: Autumn migration of birds in the Krkonoše Mts. in 2001–2010 – 53

PRSKAVEC K.: The decrease in numbers of tits (Paridae) roosting in artificial cavities placed  in apple tree plantations – 63

KAVKA M. & KŘIVSKÝ J.: Divers (Gaviiformes) in the Kutná Hora region – 73

DIVIŠ T.: The 18th annual weekend research camp „Broumovsko Protected Landscape Area 2011“ – 79

KVEREK P. & TLÁSKAL I.: The first two records of moulting Thrush Nightingales (Luscinia luscinia) in the Czech Republic – 89

PACLÍK M.: Wintering of the Common Crane (Grus grus) in the Lázně Bohdaneč region – 97

KADAVA L.: Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk – 103

DIVIŠ T.: Chronicles as an additional source of data in natural history – 109

ONDROVÁ M.: Book review: Diviš T. 2011. [White Stork in Dolní Pometují – the past and the present]. (East Bohemian Branch of the Czech Society for Ornithology, Pardubice, 67 pp.) – 117

PACLÍK M. (ed.): Ornithological notes – 119

KADAVA L. & VRÁNA J.: Ornithological observations – 125

Errata to Panurus volume 20/2011 – 152

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *