Panurus 22

PRAUS L.: Současné rozšíření chocholoušů obecných (Galerida cristata) ve východních Čechách – 1

ČESÁK J.: Rozměry vajec a velikost ptačích snůšek v okolí Pardubic  – 19

VANĚK J.: VVT  2012 – „Les Království a přírodní park Hrádeček“ – 36

MULÁČEK R.: První prokázané hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) na rozhraní středních a jižních Čech a „smíšená rodinka“ s kachnou divokou (Anas platyrhynchos) – 47

URBÁNEK L.: Hnízdění hýla rudého (Carpodacus erythrinus) u Litomyšle – 52

RICHTR J. & VRÁNA J.: První pozorování křivky bělokřídlé (Loxia leucoptera) na Svitavsku – 56

PEŠEK B. & ZAJÍC J.: Mandelík hajní (Coracias garrulus) na Královéhrdecku v roce 2013 – 58

HAMPL R. & SITKO J.: Úmrtí mladého čápa černého (Ciconia nigra) infikovaného motolicí Cathaemasia hians – 61

PACLÍK M. (ed.): Ornitologické zajímavosti – 64

VRÁNA J. & KADAVA L. (eds.): Ornitologická pozorování – 71

Contents

PRAUS L.: The current distribution of the Crested Lark (Galerida cristata) in the eastern Bohemia – 1

ČESÁK J.: Egg and clutch sizes of birds in the region of Pardubice  – 19

VANĚK J.: The weekend research camp „Království forest and Hrádeček nature park 2012“ – 36

MULÁČEK R.: The first documented breeding of the Goldeneye (Bucephala clangula) on the central-southern Bohemia border and a mixed brood with the Mallard (Anas platyrhynchos) – 47

URBÁNEK L.: Breeding of the Scarlet Rosefinch (Carpodacus erythrinus) near the town of Litomyšl – 52

RICHTR J. & VRÁNA J.: The first observation of Two-barred Crossbill (Loxia leucoptera) in the Svitavy District – 56

PEŠEK B. & ZAJÍC J.: An occurence of European Roller (Coracias garrulus) in the Hradec Králové District in 2013 – 58

HAMPL R. & SITKO J.: A juvenile Black Stork (Ciconia nigra) death associated with a Cathaemasia hians trematode infestation – 61

PACLÍK M. (ed.): Ornithological notes – 64

VRÁNA J. & KADAVA L. (eds.): Ornithological observations – 71

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *