Panurus 24/2015

Kadava L., Petera V., Bělka T. & Mach J.: Hnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea) v litorálních porostech ve východních Čechách .  1 – 10

Řepa P.: Jak se vyrovnal bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) s novými pracovními metodami v zemědělství na Tachovsku. 11 – 20

Kadava L. & Vrána J.: Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) ve východních Čechách v roce 2014 . 21 – 28

Mach J.: Mimořádná pozorování dravců na Svitavsku v roce 2013. 29 – 34

Praus L. & Weidinger K.: Úspěšné hnízdění skřivana polního (Alauda arvensis) na holé zemi . 35 – 40

Diviš T.: Víkendový výzkumný tábor 2014 – „Podorličí“ . 41 – 46

Vaněk J.: VVT „Jičínsko 2015“. 47 – 56

Kohoutek M.: První historicky doložené hnízdění kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na Pardubicku. 57 – 60

Jasso L.: První hnízdění husice nilské (Alopochen aegyptiaca) v Českém ráji. 61 – 64

Hudeček J.: Zmizelý hrob českého ornitologa Karla Kněžourka . 65 – 66

Praus L. (ed.): Ornitologické zajímavosti. 67 – 68

Vrána J. & Kadava L.: Ornitologická pozorování . 69 – 108

 

Contents

Kadava L., Petera V., Bělka T. & Mach J.: Breeding of the Grey Heron (Ardea cinerea) in the littoral vegetation in eastern Bohemia . 1 – 10

Řepa P.: Farmland intensification does not affect population size of the Whinchat (Saxicola rubetra) in the Tachov district, western Bohemia. 11 – 20

Kadava L. & Vrána J.: Red-footed Falcon (Falco vespertinus) in the eastern Bohemia in 2014. 21 – 28

Mach J.: Unusual observations of Birds of prey in the Svitavy region in 2013. 29 – 34

Praus L. & Weidinger K.: Succesfull nesting of the Skylark (Alauda arvensis) on bare ground. 35 – 40

Diviš T.: The weekend research camp “Podorličí 2014”. 41 – 46

Vaněk J.: The weekend research camp “Jičínsko 2015” . 47 – 56

Kohoutek M.: The first nesting record of the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) in Pardubice district. 57 – 60

Jasso L.: The first breeding record of the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiaca)in the “Český ráj” region. 61 – 64

Hudeček J. : Lost grave of Karel Kněžourek, famous Czech ornithologist . 65 – 66

Praus L. (ed.): Ornithological notes. 67 – 68

Vrána J. & Kadava L.: Ornithological observations. 69 – 108