Sborník VČP ČSO 1/1980

OBHLÍDAL F.:  Pět let Pobočky Československé ornitologické společnosti při ZK TESLA Pardubice. 1 – 3.

OBHLÍDAL F. & ŽĎÁREK P.: Činnost Východočeské pobočky Československé ornitologické pobočky při ZK TESLA Pardubice za dobu od r. 1975 do r. 1980. 4 – 6.

ŠTANCL L. & ŠTANCLOVÁ H .: Z biologie potápky malé (Tachybaptes r. ruficollis /Pall./) na rybnících Bohdanečska a Přeloučska. 7 – 14.

PRŮCHOVÁ Z.: Hnízdění břehule říční (Riparia riparia L.) na Pardubicku. 15 – 17.

HARANT K.: Ptactvo Skutečska. 18 – 30.

ŠTANCL L. & ŠTANCLOVÁ H .: Potápka rudokrká (Podiceps griseigena) a potápka žlutorohá (Podiceps auritus) na Bohdanečsku v letech 1974 – 1979. 31 – 32.

DUSÍK M.: Ochrana poštolek na Královehradecku. 33 – 35.

PLESNÍK J. & PLESNÍK V.: Výskyt plameňáka růžového (Phoenicopterus ruber) v ČSSR. 36 – 40.

DUSÍK M.: Celostátní akce SSM „Na ochranu našemu ptactvu“. 41.

ŽĎÁREK P.: Ornitologické poznámky z východních Čech. 42 – 47.

OBHLÍDAL F.: Opustil nás Zdeněk Klůz. 48 – 49.

HLAVÁČ V.: Zemřel Bohumil Semerád. 50.

ŠTANCL L.:  Kroužkovatelé a počet jimi okroužkovaných ptáků v roce 1979. 51 – 60.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *