Sborník VČP ČSO 4/1983

BARUŠ V.: Návrh seznamu ohrožených taxonů obratlovců (Vertebrata) fauny ČSSR. Z Vertebratologických zpráv 1 – 5.

BERAN J., HROMÁDKO M.: Budníček severní (Phylloscopus borealis) v Orlických horách. 6 -7.

DIVIŠ T.: Příspěvek k potravní ekologii sýkory babky (Parus palustris). 8 – 11.

DUSÍK M.: Vliv vyvěšování hnízdních budek na populaci některých dutinohnízdošů. 12 – 15.

HAVEL S.:  Sýc rousný (Aegolius funereus) v Orlických horách. 16 – 20.

HŘÍBEK M.:  Orlovec říční (Pandion halliaeetus) na Bohdanečském rybníce. 21 – 22.

KOZA J.:  Krkavec velký (Corvus corax) na Jaroměřsku. 23 – 24.

PECHOČOVÁ J.: Akce Balt v Polsku

PLESNÍK J, PLESNÍK V.: Zajímavá hnízdění ptáků v antropogenních podmínkách. 28 – 33.

ŠTANCL F.:  Nová hnízdiště čápa černého (Ciconia nigra) a lindušky luční (Anthus pratensis) na Lanškrounsku. 33 – 35.

ŠTANCL L. & ŠTANCLOVÁ H .: Akce Lanius a výsledky výzkumu hustoty osídlení na Bohdanečsku z roku 1981. 36 – 43.

ŠTANCL L. & ŠTANCLOVÁ H .: Obsazování rybníků Bohdanečska polákem chocholatým (Aythya fuligula). 44 – 54.

ŠTANCL L. & ŠTANCLOVÁ H .: Pěvuška modrá (Prunella modularis) hnízdí na Bohdanečsku. 55 – 56.

PRSKAVEC K.: Hnízdění ptactva v intenzívních výsadbách jabloní. 57 – 62.

ŠTANCL L. & ŠTANCLOVÁ H .: Čížek lesní (Carduelis spinus) vyhnízdil na Bohdanečsku. 63.

ŠTANCL L. & ŠTANCLOVÁ H .: Časné vyhnízdění kachny divoké (Anas platyrhynchos) a pozdní hnízdění poláka velkého (Aythya ferina). 64.

ŽĎÁREK P.: Ornitologické zajímavosti. 65 – 76.

DIVIŠ T.: Ke čtyřicetinám Ing. Pavla Žďárka. 77.

ŠTANCL L.: Kroužkovatelé VČ a počet jimi okroužkovaných ptáků v roce 1981. 78 – 90.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *