Pískovna Štít

 

Pískovna Štít

Okres Hradec Králové, obec Klamoš, k.ú Štít ORP Chlumec nad Cidlinou

Seznam parcel podle katastru:

Jezero I.: 234/5, 181/1, 233/2, 230/1

Jezero II.: 234/6

Jezero III.: 177/11 Celková rozloha: 62 ha

Majitel:

Kinsky Dal Borgo a.s., Komenského 5, 503 51 Chlumec nad CidlinouNájemce:

Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Ochranářský status není

Způsob hospodaření: Chov ryb pro sportovní rybolov. Jezera jsou zarybněna více druhy ryb, vč. dravých.

Další využití

Rybářské zázemí – s možností kempování po obvodu min. ⅔ břehových partií. Probíhající těžba štěrkopísku (cca 1/10 obvodu břehových partií, těží firma BEST a.s.).

Popis

Soustava 3 středně hlubokých (2 – 4m, max. 6m) jezer (celkem 62 ha) po vytěžení suroviny (písku) oddělená úzkým pruhem pevniny. Břehové partie jsou většinou bez svahovaných stěn, sklon je mírný, travnatý, popř. porostlý dřevinami (břehové partie nejčastěji olše, bříza, na ně navazující lesní společenstva, tvořená převážně borovicí). Na několika místech (v severovýchodní části s aktivní těžbou) jsou stěny kolmé, max. 1,5m vysoké. Litorální porosty nejsou rozvinuté, pouze vzácně maloplošně (o celkové rozloze max. několik desítek m²),tvořené zejm. orobincem (Typha Sp.), popř. rákosem obecným (Phragmites communis). Na největším jezeře (jezero I., rozloha 45 ha) se nacházejí tři ostrovy (řádově o rozloze stovek m²), zarůstající náletovými listnatými dřevinami, vzácně jehličnany. Na středním jezeře (II., rozloha 10 ha) se nachází 13 maloplošných ostrůvků (nejčastěji pouze několik m²), zarůstajících dřevinami (nejčastěji vrby, Salix Sp.). Břehy nejmenšího jezera (III., rozloha 7 ha) ležícího v soustavě jižně, jsou z ½ zarostlé lesem (při březích listnaté dřeviny přecházející v borové monokultury). Z jedné třetiny jsou břehové partie porostlé vřesovišti, drobnými mokřady s odpovídající vegetací. Při severovýchodním břehu jezera I. se nacházejí rybníky Horní a Dolní Flajšar (o celkové rozloze cca 3 ha). Jedná se o tzv. „nebeské rybníky“ bez stálého přítoku, v současnosti téměř zarostlé litorálními porosty. Jejich břehové partie jsou porostlé borovými monokulturami. Při západním břehu jezera I. se nachází Přírodní památka Pamětník (od břehu jezera oddělena cca 50m pásem lesa, tvořeného zejm. borovicí). Těžební záměr počítá s aktivní těžbou do roku 2049 při roční těžbě 250 000 tun sedimentu. Cílová rozloha dobývacího prostoru by měla činit 101, 7 ha.

Ptačí společenstva:

a) hnízdní:  zvláště chráněné druhy:

silně ohrožené – rákosník velký (1 pár), zrzohlávka rudozobá (1 – 2 páry), žluva hajní (1 – 2 páry), krahujec obecný (1 pár), skřivan lesní (1 – 3 páry)

Ohrožené druhy – potápka malá (2- 4 páry), břehule říční (5 – 200 párů), lejsek šedý (0 – 1 pár).

Ostatní druhy: racek chechtavý (2016 – 2017: 30 párů, pokles za z cca 300 párů), kulík říční (1 – 2 páry)

b) transmigranti a zatoulanci

Jezera jsou významnou regionální tahovou zastávkou vodních a na vodu vázaných druhů,popř. zimovištěm.

Pravidelně: kormorán velký (zaznamenaná maxima 450 ex), volavky bílá (max. 27 ex.), husa polní (max., 1500 ex., zjištěno nocoviště, max. 80 ex.), husa běločelá (max. 40 ex.), morčák velký (max. 127 ex.), racek bělohlavý (max. 86 ex.), racek středomořský (max. 5 ex.)

Nepravidelně: potáplice malá, labuť velká, husa velká, hvízdák euroasijský, čírka obecná, poláci velký a chocholačka, orel mořský, orlovec říční, jeřáb popelavý, vodouš bahenní, pisík

obecný, racek stříbřitý, rybák černý aj.

Význam:

Pískovna Štít je jediným pravidelným hnízdištěm racka chechtavého v okrese Hradec Králové (zároveň jednou ze dvou hnízdních lokalit v Královehradeckém kraji). Lokalita je jediným hnízdištěm zrzohlávky rudozobé v v okrese Hradec Králové (společně se sousední PP Pamětník). Je významným regionálním zimovištěm (morčák velký, racek bělohlavý), popř.tahovou zastávkou.

Ochranářská rizika:

Jezera jsou vyhledávanou lokalitou pro sportovní rybolov (v období dovolených se počet rybářů pohybuje v několika stovkách), cesty po obvodu jezer jsou využívány zejm. k měkké turistice (pěší i cyklistika), v části lokality je zřejmý ruch těžby a pohyb nákladních automobilů. V období podzimu a zimy je na lokalitě klid, s výjimkou průběžné těžby v okolních lesích. Skutečnou hrozbou je zarůstání hnízdních ostrovů s kolonií racků. Do budoucna tak může dojít k zániku kolonie. Rizikem může být pohyb rybářů na člunech v těsné blízkosti hnízdiště. Rizikem se jeví nestálost hnízdního biotopu pro břehuli říční – její početnost meziročně velmi kolísá. Zaznamenáno bylo rušení hnízdících břehulí mládeží (pohyb v bezprostřední blízkosti hnízdních nor, rušení jízdou motocyklů v blízkosti kolonie). Rizikem jsou pro ptáky rybářské vlasce, či jiný odpad.

Navrhovaná opatření:

pravidelné prořezávky náletových dřevin na hnízdních ostrůvcích

– umístění bójí s oznámením omezení vstupu do blízkosti hnízdiště

– aktivní podpora vedoucí k zachování vhodných míst k hnízdění břehulí, popř.vytváření umělých stěn

– lokalita je vhodná k umístění informačních tabulí informujících o hnízdění racka chechtavého

4 Thoughts on “Pískovna Štít

 1. Ladislav on 31.1.2015 at 19:27 píše:

  Dobrý den z Chlumce,
  Vaše informace jsou velmi zastaralé – několik let již na Štítu netěží TARMAC ale BEST a i rozměnry a charakteristika jezer I., II. a III. se poněkud změnila včetně oplocení a omezení pohybu koupačů, kteří nechávali na SZ straně nejvíce odpadu atd…. na zčásti zavezeném jezeru III. s výsadbou lesní kultury na jejím delším ( ? západním ? ) svahu se již téměř nerybaří neb se tam nesmí rozdělávat bivak atd….
  S pozdravem Ladislav

  • Lukáš Kadava on 7.2.2015 at 20:38 píše:

   Hezký den, že se rozloha jezer s aktivní těžbou bude měnit, je celkem logické, proto je uvedena zamýšlená konečná rozloha ( i ta se může za několik let ještě pozměnit). Informace byly čerpány z portálu CENIA byly platné v době psaní příspěvku a je možné, že se situace již změnila. V textu není příp.ohrožení lokality rozepsáno detailně pro jednotlivá jezera, věříme, že čtenář přijme informaci generovanou úměrně k rozsahu textu. Každopádně děkujeme za Vaše upozornění!

 2. Ladislav on 13.6.2017 at 19:07 píše:

  Dobrý den, po delší odmlce se vracím k textu o pískovnách Štít.
  Při loňském (2016) kontrolním měření byla nejhlubší část zjištěna nedaleko výtoku z jezera I. s max. hloubkou 4,5 m. ( sonarem ). V zimě při malé nezamrzlé ploše se pro mne až nečekaně dlouho zdržovalo mnoho husí ( neumím odhadnout počty, ale bylo jich hodně a minimálně 2 různé druhy) .. žádný autokemp tam není a způsob hospodaření skutečně není CHOV tržní ryby – to by musela být pískovna vypustitelná aby to byl chov…. ( jako kravín, vepřín či ovčín k chovu zvířat v základu slova se vyskytujících tak k chovu ryb patří rybník a nikoliv pískovna, to by mohla být i řeka a přehrada označena jako prostor chovu ryb…. ) Pro ptactvo a brouky se jeví býti momentálně pozitivnějším místem pro sběr potravy dno vyschlého rybníka Flajšar dolní hned vedle pískovny ( ale to je též pro nepůvodní NUTRIE a další ) a v prostoru „Kokrdáče“ zase řádí divoká prasata. V letošním roce se opět vyskytuje Ledňáček ( i když to vypadalo že již po zimě nepřiletí ) a okolo i poněkud více kukaček….

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *