Ptačí oblast Orlické Záhoří

Území ptačí oblasti Orlické Záhoří tvoří enkláva lučních porostů při pravém břehu Divoké Orlice na polských hranicích. Ptačí oblast se rozkládá na území Královéhradeckého kraje, v katastrálních územích Bedřichovka, Jadrná, Kunštát u Orlického Záhoří a Trčkov. Je tvořena enklávou lučních, porostů ležících v rozmezí nadmořských výšek 660 až 770 m n. m. a je obklopena rozsáhlými lesy Orlických a Bystřických hor. Rozlohou 903,7 ha je šestou nejmenší SPA v České republice. Probíhá po linii SZ – JV v délce necelých 8 km a jeho šíře kolísá mezi 1 a 1,5 km. Celé území je značně ovlivněno ekologickým způsobem zemědělského hospodaření. Travní porosty jsou většinou střídavě spásány a koseny.

20091105c

Lesní louka na Trčkově. (foto L. Petrilák)

Podmáčené pozemky, které nelze sklízet mechanizací, zůstávají nepokosené a vytvářejí vhodné podmínky pro vyhnízdění chřástala polního (Crex crex), jenž zde byl akusticky zjištěn nejméně na 30 místech. Řeka Divoká Orlice, různé vodní nádrže a tůně na lokalitě jsou vhodnou potravní základnou čápa černého (Ciconia nigra), který hnízdí v okolních lesích. V ptačí oblasti se vyskytuje i ťuhýk obecný (Lanius collurio). K zahlédnutí je zde ledňáček říční (Alcedo atthis) nebo skorec vodní (Cinclus cinclus).

20091105d

Louky mezi Bedřichovkou a Trčkovem s hojným výskytem chřástala polního (Crex crex). (foto L. Petrilák)

Orgánem ochrany přírody v ptačí oblasti, který rozhoduje o souhlasech k činnostem dle zřizujícího nařízení ptačí oblasti, je Správa CHKO Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou.

Patronátní skupina PO Orlické záhoří provozuje webové stránky oblasti: http://orlickezahori.blogspot.cz/

20091105e

Pohled od Bedřichovky na polskou stranu. (foto L. Petrilák)

20091105f

Chřástal polní (Crex crex). (foto L. Petrilák)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *