Ptačí oblast Orlické Záhoří

Území ptačí oblasti Orlické Záhoří tvoří enkláva lučních porostů při pravém břehu Divoké Orlice na polských hranicích. Ptačí oblast se rozkládá na území Královéhradeckého kraje, v katastrálních územích Bedřichovka, Jadrná, Kunštát u Orlického Záhoří a Trčkov. Je tvořena enklávou lučních, porostů ležících v rozmezí nadmořských výšek 660 až 770 m n. m. a je obklopena rozsáhlými lesy Orlických a Bystřických hor. Rozlohou 903,7 ha je šestou nejmenší SPA v České republice. Probíhá po linii SZ – JV v délce necelých 8 km a jeho šíře kolísá mezi 1 a 1,5 km. Celé území je značně ovlivněno ekologickým způsobem zemědělského hospodaření. Travní porosty jsou většinou střídavě spásány a koseny.

20091105c

Lesní louka na Trčkově. (foto L. Petrilák)

Podmáčené pozemky, které nelze sklízet mechanizací, zůstávají nepokosené a vytvářejí vhodné podmínky pro vyhnízdění chřástala polního (Crex crex), jenž zde byl akusticky zjištěn nejméně na 30 místech. Řeka Divoká Orlice, různé vodní nádrže a tůně na lokalitě jsou vhodnou potravní základnou čápa černého (Ciconia nigra), který hnízdí v okolních lesích. V ptačí oblasti se vyskytuje i ťuhýk obecný (Lanius collurio). K zahlédnutí je zde ledňáček říční (Alcedo atthis) nebo skorec vodní (Cinclus cinclus).

20091105d

Louky mezi Bedřichovkou a Trčkovem s hojným výskytem chřástala polního (Crex crex). (foto L. Petrilák)

Orgánem ochrany přírody v ptačí oblasti, který rozhoduje o souhlasech k činnostem dle zřizujícího nařízení ptačí oblasti, je Správa CHKO Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou.

Patronátní skupina PO Orlické záhoří provozuje webové stránky oblasti: http://orlickezahori.blogspot.cz/

20091105e

Pohled od Bedřichovky na polskou stranu. (foto L. Petrilák)

20091105f

Chřástal polní (Crex crex). (foto L. Petrilák)

One Thought on “Ptačí oblast Orlické Záhoří

  1. Josef Čepek on 19.8.2021 at 17:37 píše:

    Dne 16.8. 2021jsme na zahradě chalupy v Trčkově spatřili k našemu překvapení dudka chocholatého. Nenapadlo nás, že by se mohl vyskytovat v této nadmořské výšce (725 m n. m.). Bohužel jsme neměli při ruce fotoaparát, ani mobily.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *