Rybník Buben

Rybník ve východní části Jičínského okresu, který je součástí přírodní rezervace Miletínská bažantnice. Je veliký cca 400 x 650 m, jižně od silnice Jahodná-Miletín, 50 m východně od zpevněné komunikace Jahodná-hospodářský dvůr Jeníkov, ze západní a jižní strany obklopují rybník pastviny pro koně, ze zbývajících pole. Okraje a zejména pak část u přítoku je zarostlá rákosinami s jednotlivými keřovými vrbami.

Z ornitologického hlediska je lokalita významná jako nepravidelné hnízdiště bukače velkého (Botaurus stellaris), z dalších vzácnějších druhů zde pravidelně hnízdí potápka malá (Tachybaptus ruficollis), moták pochop (Circus aeroginosus), chřástal vodní (Rallus aquaticus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) a moudivláček lužní (Remiz pendulinus), v nejbližším okolí pak i čejka chocholatá (Vanellus vanellus), konipas luční (Motacilla flava) a v předchozích letech i linduška luční (Anthus pratensis). Za potravou, nebo během tahu se zde zastavují druhy jako čáp černý (Ciconia nigra), čáp bílý (Ciconia ciconia), volavka bílá (Egretta alba), v minulosti byla pozorována i volavka vlasatá (Ardeola ralloides) a volavka červená (Ardea purpurea), chřástal kropenatý (Porzana porzana), lžičák pestrý (Anas clypeata), čírka obecná (Anas crecca), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) a další mokřadní a vodní druhy ptactva. V minulosti se nedaleko rybníka během podzimu zdržoval i ťuhýk rudohlavý (Lanius serrator). Lokalita je významná i z botanického hlediska (např. bublinatka jižní, více druhů rdestů a některých vzácnějších ostřic), význam má i pro celou řadu obojživelníků (čolek velký, čolek obecný, kuňka ohnivá, ropucha obecná, rosnička zelená, skokan hnědý, skokan zelený) i pro některé vzácnější vážky jako je šídlo červené a šídlo luční.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *