Rybník Lodrant

Rybník Lodrant

k.ú. Trusnov (více p.c.), ORP Holice, okres Pardubice

výměra cca 23 ha (vlastní vodní hladina)

ochranářský status: ÚSES (včetně okolních lesů, součást NR biocentra), VKP (ze zákona), na hrázi památný strom

Způsob hospodaření

Intenzivní chov ryb, hlavně kapra. Běžné myslivecké hospodaření. Zcela absentují jakékoliv formy rekreačního nebo sportovního využití.

Popis

Rybník, který je z větší části obklopený rozsáhlejším smíšeným lesem, pouze na jihu přechází do polí a kulturní louky. Přechod do volné krajiny je ostrý, bez vytvořeného litorálu. Pás rákosin je po většině obvodu (kromě západní části – hráze), avšak malé šířky (metry). Souvislejší plochy rákosin jsou v jihozápadní části a zejména v severní části, kde se rybník zužuje až do tvaru špice. Přiléhající les bývá často a dlouhodobě zamokřený, zvláště v místech, kudy přitékají do rybníka lesní potoky. Na hrázi roste rada vzrostlých dubů.

Ptačí společenstva

  1. a) hnízdní

Zvláště chráněné druhy: silně ohrožené –  chřástal vodní, křepelka polní (v přilehlém poli), rákosník velký (3 – 4 páry), žluva hajní, ohrožené druhy –  kopřivka obecná (nepravidelně), lejsek šedý, cvrčilka slavíková (minimálně 1 pár), moták pochop (1 – 2 páry), moudivláček lužní, potápka malá (minimálně 2 páry), potápka černokrká (minimálně 2x průkaz. hnízdění v minulosti), potápka roháč (3 – 4 páry), strakapoud prostřední (v přilehlém lese), ťuhýk obecný.

Ostatní druhy: např. labuť velká, kachna divoká, káně lesní, bažant obecný, lyska černá, slípka zelenonohá, čejka chocholatá, kulík říční (v přilehlém poli), kukačka obecná, žluna zelená, lejsek bělokrký (více párů v přilehlém lese), rákosníci obecný a proužkovaný a zpěvný, sedmihlásek hajní, mlynařík dlouhoocasý, dlask tlustozobý, strnad rákosní aj.

  1. b) transmigranti a zatoulanci

Rybník je dosti významnou tahovou zastávkou vodních a na vodu vázaných druhů, za jistých okolností může být velmi dobrou potravní základnou i pro bahňáky. Zjištěni např. potápka černokrká, potápka rudokrká, kormorán velký, husa velká, ostralka štíhlá, lžičák pestrý, hvízdák euroasijský, čírky obecná a modrá, poláci velký a chocholačka, orlovec říční, racek chechtavý, ledňáček říční, aj.

Ochranářská rizika

Největším současným negativem je způsob (intenzita) rybničního hospodaření. Rybník má rozsáhlejší volnou hladinu a místy členité pobřeží. To spolu s místním zamokřením přilehlého lesa vytváří klidové zóny. Na rybníce lze v době jarního tahu zaznamenat řadu vzácnějších druhů ptáků. Intenzivní rybářské hospodaření způsobuje rychlé snížení kvality vody. To, spolu s plašením (odstřelem) kormorána velkého až do druhé půlky dubna má za následek brzké vymizení řady ptačích druhů z lokality.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *