Články autora: Dušan Rak

Monitoring sokola stěhovavého v Praze

20120601a

Holešovice, dospělá samice sokola. Foto – Martin Černý.

Praha Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) je kriticky ohrožený druh dravého ptáka. Tento úžasný lovec téměř vyhynul v 60. letech 20. století zejména v důsledku hromadění DDT v potravním řetězci. Celosvětový kolaps populací se u nás projevil jeho kompletním vymizením na dlouhá desetiletí. První novodobá hnízdění v České republice se datují až od poloviny devadesátých let. Díky zákazu výroby a používání DDT a díky následné systematické ochraně sokoli v současné době postupně znovu osidlují svoje historická hnízdiště. Těmi jsou u nás zejména vysoké a klidné skalní stěny. Vhodných nerušených lokalit ovšem v přírodě stále ubývá a tak zůstávají počty hnízdících párů nízké – aktuálně v ČR hnízdí přibližně 50 párů.

Sokol se živí jinými ptáky střední velikosti, které loví v letu. Při střemhlavém útoku volným pádem dokáže vyvinout až rekordních rychlostí, blížících se 300 km/h. Oblíbenou potravu sokolů tvoří holubi. Pravděpodobně právě díky atraktivitě všudypřítomných hejn zdivočelých holubů sokoli stále častěji překonávají svoji přirozenou plachost a objevují se i ve velkých městech a jejich okolí. Pro odpočinek a pro vyhlížení kořisti si tady vybírají dominantní vysoké stavby, jako jsou televizní vysílače, vysoké kostelní věže nebo tovární komíny.

Celý článek →