Náhradní hnízda pro černé čápy

    Orlické hory, Broumovsko – Čáp černý je tajemný pták, který si získává pozornost mnoha pozorovatelů. V Královéhradeckém kraji jsou známá čapí hnízda pravidelně kontrolována, a to nejen v čase hnízdění, ale také v předjaří před příletem ptáků ze zimovišť. Při letošních kontrolách jsme zjistili, že došlo ke zřícení několika letitých hnízd. Příčinou byla bohatá sněhová nadílka, zatížené větve pak nevydržely zvýšenou váhu a ulomily se. Protože je dohledávání nových hnízd čápa černého velmi náročné a také proto, že chceme čápům nabídnout bezpečné hnízdění na již osvědčených a pro ně známých místech, rozhodli jsme se alespoň dvě ze spadlých hnízd obnovit.

   
První hnízdo v CHKO Broumovsko bylo umístěné na boční větvi buku, asi 2 metry od kmene. Strom je bohatě rozvětvený, proto nebylo těžké najít pro novou podložku náhradní místo. Nejvhodnější se jevila rozsocha 3 větví, ke které mají čápi dobrý přílet. Tam jsme umístili rošt z nařezané tyčoviny, dobře ho upevnili a navrch naskládali zbytky starého hnízda. Byly to převážně bukové větve do průměru 2 cm. Hnízdní kotlinku jsme pak vystlali drny, takže výsledek vypadal hodně přesvědčivě.

   
Podobným způsobem bylo obnoveno i druhé hnízdo v CHKO Orlické hory, které bylo původně umístěno na vodorovné větvi buku více jak 3 m od kmene. Tohoto zříceného hnízda velmi litujeme, neboť se jednalo o esteticky nejpůsobivější čapí stavbu na Rychnovsku. Avšak po pečlivé prohlídce nosné větve jsme s povděkem kvitovali, že k pádu hnízda došlo právě v zimě, neboť nosná větev byla ztrouchnivělá. Podložku jsme na stejný strom umístili těsně před pravidelným příletem čápů.

   
S instalací náhradních podložek za spadlá hnízda černých čápů máme na Náchodsku víceleté zkušenosti. V roce 2004 spadlo pravidelně obsazované hnízdo v Pekelských lesích. Čápi si sice postavili hnízdo nové, ale na místě, které je často navštěvováno lidmi a probíhají zde probírkové těžby. Na původní strom byla tedy umístěna nová podložka. Tou čápi zprvu pohrdali, ale když došlo k pádu náhradního hnízda, podložku přijali a zahnízdili na ní. Poté došlo ke smýcení stromu i s podložkou a čápi od té doby hnízdí na neznámém místě.

   
Druhá podložka byla zhotovena po pádu hnízda s mláďaty z vysokého smrku v roce 2006 na Broumovsku. V následujícím roce byla na podložce úspěšně vyvedena 4 čápata a vloni hnízdo obsadila káně lesní.

   
Tyto výsledky nás naplňují optimismem a doufáme, že se budou nové podložky čápům líbit a že na nich budou spoustu let úspěšně hnízdit. Závěrem bychom rádi poděkovali příslušným správám CHKO a správcům lesa za podporu záměru, jakož i kolegům za pomoc při instalaci podložek v terénu.

  
Za fanatické čápaře Petr Kafka a Josef Vrána

Snímky původního hnízda a podložky z Broumovska

 

 

 

 

 

 

Snímky původního hnízda, podložky a nově stavěného hnízda z Orlických hor

{mxc}

0 Thoughts on “Náhradní hnízda pro černé čápy

  1. Anonym on 8.4.2009 at 21:08 píše:

    velmi záslužná činnost – kdyby čápi mohli, dajli by medaili 🙂

  2. Anonym on 10.4.2009 at 16:52 píše:

    Tak snad bude snaha korunována úspěchem! Dobrý článek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation