Panurus 9

ČESÁK J.: Ptactvo Bohumilečského rybníka a jeho okolí – 3
ŽĎÁREK P.: Výsledky prvního výzkum avifauny Vraních hor – 29
LEMBERK V., KALOUSKOVA N., STŘEDOVÁ K.: Vývoj hnízdní populace havrana polního (Corvus frugilegus) v chrudimsko-pardubické aglomeraci – 41
HORÁK Z.: Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997 – 53
PORKERT J.: Zimní ptačí společenstva různých typů prostředí na území města Hradce Králové – 63
BÁRTA F.: Výsledky odchytu ptáků v PP Farář u Bítovan – 75
DVOŘÁK L.: Sovy přírodního parku Údolí Křetínky – 83
KALOUSKOVÁ N.: Havran polní (Corvus frugilegus) a jeho zimování v okrese Pardubice v sezóně 1997/98 – 93
KVEREK P.: Dochází ke křížení slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) se slavíkem tmavým (Luscinia luscinia)? – 99
REIF J.: Výskyt dravců (Falconiformes) v okolí Dolního Újezda u Litomyšle – 103
VOLF V: Potravní specializace výra velkého (Bubo bubo) při výchově mláďat – 109
ZAJÍC J.: Zajímavé deniště kalousů ušatých (Asio otus) – 111
PACLÍK M.: Zajímavé hnízděni pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) na Bohdanečsku – 115
PACLÍK M.: Zajímavý nález mrtvého samec motáka pilicha (Circus cyaneus) – 116
PACLÍK M.: Smíšená snůška sýkor koňadry (Parus major) a modřinky (P. caeruleus) v budce – 117
REJL J., HORÁK M.: Pozdní zástih rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaeeus Linnaeus, 1758) ve východních Čechách – 121
URBÁNEK L.: Další zimní výskyt bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata) v České republice – 122
ČESÁK J.: Pět let hnízdění husy velké (Anser anser) na rybníku Baroch – 123
LEMBERK V. (ed.): Ornitologická pozorování – 125
Errata k Panuru 9/1998

Contents
ČESÁK J.: Birds of Bohumilečský fishpond and its neighbourhood (Pardubice district, East Bohemia) – 3
ŽĎÁREK P.: The first approach to understanding of thc avifauna of the Vraní hory mountains (North-east Bohemia) – 29
LEMBERK V, KALOUSKOVÁ N., STŘEDOVÁ K.: Development of Rook (Corvus frugilegus) breeding population in Chrudirn-Pardubice agglomcration (East Bohemia) – 41
HORÁK Z.: Birds around Staré Labe u Cihelny in neighbourhood of Pardubice in 1984-1997 – 53
PORKERT J.: Winter bird communities of different types of biotopes in the environs of the city of Hradec Králové (East Bohemia) – 63
BÁRTA F.: Results of mist-netting of birds in Farář Wildlife Preserve near Bítovany (Chrudim district, East Bohemia) – 75
DVOŘÁK L.: Owls in Wildlifc Preserve Údolí Křetinky (Svitavy district, East Bohemia) – 83
KALOUSKOVÁ N.: The wintering of Rook (Corvus frugilegus) in the Pardubice district (East Bohemia) in the wintertime of 1997/98 – 93
KVEREK P.: A crossing of Nightingale (Luscinia megarhychos) and Thrush nightingale (Luscinia luscinia) occurs? – 99
REIF J.: On occurence of raptors (Falconiformes) in the vicinity of Dolní Újezd near Litomyšl town (East Bohemia) – 103
VOLF L.: Food specialization of Eagl owl (Bubo bubo) in provisioning nestling – 109
ZAJÍC J.: Interrsting day roost of Long-eared Owls (Asio otus) – 111
PACLÍK M.: An interesting breeding of Blackcap (Sylvia atricapilla) in Bohdaneč region (East Bohemia) – 115
PACLÍK M.: An interesting finding of dead Hen harrier´s (Cireus cyaneus) – 116
PACLÍK M.: Mixed breeding of Great tit (Parus major) and Blue tit (Parus caeruleus) – 117
REJL J., HORÁK M.: The latest autumn occurence Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus Linnaeus, 1758) in Eastern Bohemia – 121
URBÁNEK L.: Another winter occurence of Stonechat (Saxicola torquata) in Czech Republic – 122
ČESÁK J.: Five years of Grey lag Geese (Anser anser) breeding on Baroch fishpond near Pardubice (East Bohemia) – 123
LEMBERK V. (ed.): Ornitological observations – 125
Errata k Panuru 9/1998

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *