Pozvánka na VVT 2019 na Rozkoši

Potvrdí se při VVT předpoklady u úbytku hnízdících moudivláčků? Foto: J. Vaněk

Jak již byli členové pobočky informováni ve Zpravodaji č. 73/2019 a na jarní členské schůzi dne 2.3.2019 v Pardubicích, letošní Víkendový výzkumný tábor (VVT) proběhne na jedné z nejznámějších lokalit ve východních Čechách – vodní nádrži Rozkoš u České Skalice ve dnech 24 – 26. 5. 2019.

Vodní nádrž Rozkoš je široké ornitologické veřejnosti známa především jako významná zastávka pro mnoho ptačích druhů v rámci jarní, ale zejména podzimní migrace. V tomto období je lokalita hojně navštěvována ornitology a birdwatchery, takže v ornitologické databázi Birds/Avif, lze nalézt množství dat o protahujících ptačích druzích. Poněkud v menší míře platí to samé i pro zimní období, kdy lze na lokalitě zastihnout ptačí návštěvníky ze severu. Nejméně dat z lokality je pak k dispozici z hnízdního období a téměř úplně scházejí kvantitativní data u druhů, které na lokalitě hnízdí.

V roce 2018 bylo na Rozkoši poprvé prokázáno hnízdění husic nilských. Prokážeme jejich hnízdění i v rámci VVT v roce 2019? Foto: J. Vaněk

Volba místa letošního VVT byla proto vedena snahou, alespoň částečně tuto mezeru zacelit a motivovat i do budoucna ornitology a birdwatchery ke shromažďování dat o hnízdících druzích. Právě tato data jsou totiž nezbytná pro správní řízení, která pobočka vede a v budoucnu bude nepochybně vést při prosazování ochrany ptáků na lokalitě. Monitoring v rámci VVT bude prováděn neinvazními metodami, to znamená, že nebudou záměrně vyhledávána hnízda, ale přímým pozorováním a zejména pak zaznamenáváním hlasových projevů ptáků na lokalitě. Podrobněji budou s metodikou seznámeni účastníci VVT přímo na místě. S ohledem na datum konání VVT je zřejmé, že v tomto období ještě doznívá jarní migrace některých ptačích druhů, takže je samozřejmé, že i těmto druhům budeme věnovat dostatečnou pozornost.

Samozřejmostí všech VVT je jejich společenská stránka, kdy v rámci přátelského posezení je dostatek prostoru pro výměnu zkušeností a vzpomínání na doby minulé.

Koncem května doznívá migrace řady ptačích druhů – mezi nimi i kameňáčků pestrých. Při troše štěstí bychom je mohli vidět i v průběhu VVT. Foto: J. Vaněk

Jak již bylo uvedeno shora, akce se uskuteční v termínu 24 – 26. 5. 2019. Ubytování je rezervováno v autokempu Rozkoš, kde budou účastníkům k dispozici čtyřlůžkové chatky se sociálním zařízením a kuchyňkou. V kempu, ale i širším okolí přehrady je samozřejmě poměrně široká možnost stravování. V současné době je v řešení žádost o grant na tuto akci, takže je předpoklad, že ubytování bude pro členy pobočky zdarma. Vzhledem k tomu, že závaznou objednávku přesného počtu ubytovaných je třeba v autokempu učinit do konce měsíce dubna, žádáme o zaslání přihlášek do 25.4.2019. Přihlášky, případně žádosti o doplňující informace zasílejte na e-mailovou adresu pobočky: vcpcso@centrum.cz.

Přihlášení členové obdrží v dostatečném předstihu před akcí podrobné informace o místě a času zahájení.

Jaroslav Vaněk

Tzv. Domkovská zátoka má stupeň ochrany jako VKP – právě odtud bude třeba získat co nejvíce dat. Foto: J. Vaněk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation