2016 – Rok pobočky pro krkavce velkého

Po inspiraci v dalších regionálních pobočkách ČSO jsme dospěli k závěru, že bude dobré vyhlásit vedle Ptáka roku „republikového“ také jeho „regionálního“ zástupce.  Záměrem pobočky je zejm. touto kampaní mezi členskou základnou VČP ČSO získat aktuální data o druzích,  jejichž detailní znalost v rámci regionu umožní získat relevatní data ve správních řízeních a mít tak větší možnost lokální praktické ochrany přírody. Po volavce popelavé v roce 2015 (viz ZDE a ZDE), byl pobočkovým ptákem roku vybrán krkavec velký (Corvus corax).

Početnost krkavců doznala ve druhé polovině 20. století zásadních změn. Ještě v 70. letech se jednalo o vzácně se vyskytující druh, zatímco při mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 1985 – 1989 již byla krkavci obsazena většina kvadrátů ve východních Čechách. Početnost krkavců nadále narůstala a dnes je krkavec běžně se vyskytujícím druhem, který hnízdí od horských oblastí až do nížin. Nárůst početnosti je však také spojen s problémy, za kterými mohou krkavci stát, zejména na chovech volně pasených domácích zvířat.

Krkavec velký (Corvus corax). Foto O. Prosický

Kupříkladu v roce 2012 byl na Broumovsku řešen případ hejna o několika desítkách jedinců, kteří měli údajně napadat čerstvě narozená jehňata a působit tak chovateli značné škody. Povolen byl omezený plašivý odstřel několika jedinců, v řízení jsme se mohli setkat s velkým nedostatkem terénních informací a znalostí z biologie krkavců. Obdobný případ napadání dospělých ovcí byl zaznamenán také v roce 2013 na Královédvorsku a údaje o škodách způsobených krkavci lze zaznamenat i v jiných regionech. Další skupinou vedle chovatelů, které je krkavec často trnem v oku, jsou myslivci. Pro podporu či vyvrácení jimi tradovaného vlivu krkavců na drobnou zvěř existuje také velmi málo relevantních dat.

Uvítáme:

  • informace o potravním chování krkavců (přičemž zajímavé je nejen složení jejich jídelníčků, ale také jejich loveckých strategií). Krkavci patří k nejchytřejším ptákům, a proto je jejich vynalézavost při obstarávání potravy často obdivuhodná.
  • informace o výskytu většího počtu krkavců na jednom místě, jejich společných nocovištích
  • údaje o prosté početnosti hnízdících párů ve vámi sledované oblasti.
  • historické informace o chování krkavců nebo údaje o jejich šíření v našem regionu.

Věříme, že příležitostí k pozorování krkavců má každý z nás v okolí svého bydliště dostatek. Získané údaje pomohou získat argumentační odbornost ve správních řízeních a při nápravě „nedobrého image“ druhu, kterou krkavec mezi veřejností i orgány ochrany přírody má. Shromážděná data budou využita pobočkou v rámci konkrétních správních řízení. Data budou majetkem pobočky a bude možné je na vyžádání poskytnout k dalšímu využítí v rámci Vašeho ornitologického výzkumu.

Své poznatky nám můžete sdělit například prostřednictvím emailové schránky pobočky vcpcso@centrum.cz  popř. je můžete vložit do databáte Birds/Avif. Děkujeme!

Krkavec velký (Corvus corax). Foto O. Prosický

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *