Články autora: Gedeon J. Kašpar

NEČ – mimořádná lokalita ptačí oblasti Rožďalovické rybníky

20120618a

Hnízdo moudivláčka lužního

Kopidlno, Rožďalovické rybníky – Neč, čili Nečaský rybník u Kopidlna včetně jeho nejbližšího okolí, to je vskutku neobyčejná ornitologická lokalita, dosud ještě nedoceněná. Jedná se o rybník nacházející se zhruba uprostřed ptačí oblasti „Rožďalovické rybníky“, mající poměrně členitý průběh pobřežního pásu se střídajícími se remízky křovin, litorálních i terestrických rákosin, a také lipové aleje na hrázi. Asi uprostřed rybníka je významné zúžení, jež je tvořeno jednak ostrůvkem s křovinami a vysokým topolem a jednak úzkým dlouhým poloostrůvkem (jakési „molo“), rovněž porostlým stromy a křovinami – zbytek původní selské cesty. V zadní části rybníka se nachází ještě jeden „ostrov“, který je tvořen pouze rákosinami s rákosem obecným a orobincem úzkolistým, a který je vynikajícím útočištěm pro vodní ptactvo. Na SV straně rybníka je zátoka, do níž přitéká malá vodoteč, protékající nedalekou slatinnou loukou a posléze poměrně významným pruhem rákosin, který navazuje na pobřežní rákosový pás. Hned za ním se nachází okraj listnatého a smíšeného lesa „Perna“, jehož přítomnost dále zvyšuje druhovou rozmanitost ptactva v této lokalitě.

Celý článek →