Články autora: Petr Hůlka

Volavky bílé zastřeleny v NPR Žehuňský rybník


Volavky

Zastřelené volavky s uřezanými zobáky – foto:P. Hůlka

 Žehuň – Další závažný případ ptačí kriminality byl zjištěn na území Žehuňského rybníka, který je Národní přírodní rezervací a Významnou ptačí oblastí Natura 2000. V pátek 8.2.2008 při pozorování ptáků člen České společnosti ornitologické Petr Hůlka nalezl mrtvá těla volavek. Jednalo se o dvě přísně chráněné volavky bílé (zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožený) a dále o volavku popelavou, kterou není možné lovit bez souhlasu orgánů ochrany přírody (v tomto případě udělen nebyl). Nalezená torza byla objevena nedaleko ústí řeky Cidliny do rybníka u obce Zbraň a k jejich zastřelení muselo dojít zhruba někdy před měsícem. Všechny tři volavky měly uříznuté hlavy. Tento barbarský čin má na svědomí neznámý pachatel. Kromě zastřelených ptáků je na místě nápadné množství vystřílených patron.

Celý článek →