Volavky bílé zastřeleny v NPR Žehuňský rybník


Volavky

Zastřelené volavky s uřezanými zobáky – foto:P. Hůlka

 Žehuň – Další závažný případ ptačí kriminality byl zjištěn na území Žehuňského rybníka, který je Národní přírodní rezervací a Významnou ptačí oblastí Natura 2000. V pátek 8.2.2008 při pozorování ptáků člen České společnosti ornitologické Petr Hůlka nalezl mrtvá těla volavek. Jednalo se o dvě přísně chráněné volavky bílé (zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožený) a dále o volavku popelavou, kterou není možné lovit bez souhlasu orgánů ochrany přírody (v tomto případě udělen nebyl). Nalezená torza byla objevena nedaleko ústí řeky Cidliny do rybníka u obce Zbraň a k jejich zastřelení muselo dojít zhruba někdy před měsícem. Všechny tři volavky měly uříznuté hlavy. Tento barbarský čin má na svědomí neznámý pachatel. Kromě zastřelených ptáků je na místě nápadné množství vystřílených patron.

Volavky

Kadavery volavky bílé a popelavé – foto P.Hůlka

Volavky bývají obecně považovány za ptáky působící výrazné škody v rybářském hospodaření. Výsledky vědeckých studiívšak zcela jasně dokládají, že údajná škodlivost volavek je až hystericky přeceňována. U našich druhů volavek představují hlavní zdroj potravy v průběhu roku hlavně drobní hlodavci (zejména hraboš polní) a mrtvé, nemocné nebo plevelné, rybářskému hospodaření spíše škodlivé druhy ryb.
Volavka bílá je v celé Evropě přísně chráněná v ČR zatím nehnízdí. Na Žehuňském rybníce letos tento druh patrně vlivem mírné zimy poprvé přezimoval.
Nesmyslné pronásledování vzácných ptáků není v naší zemi ojedinělé, z předchozích let jsou známé případy zastřelení orlů mořských nebo orlovce říčního. Případ byl předán k šetření ČIŽP.
Text: Petr Hůlka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation