Čejkování na Hradecku v roce 2014

Hnízdo čejky chocholaté nalezené na Nechanicku 29.3.2014. Foto L. Kadava

Letošní čejkování na Hradecku proběhlo od 28.-30. března na území o rozloze cca 60 km² západně od Hradce Králové. Nejseverněji položené sledované hnízdiště se nacházelo mezi Lodínem a Petrovicemi, jižní hranicí byla obec Dobřenice. Samotnému „čejkování“ předcházelo několik kontrol zájmového území, které pomohly upřesnit si letošní hnízdní výskyt čejek.

Celkem byly čejky nalezeny na 13 lokalitách, která byla zadaná do speciálního online dotazníku při faunistické databázi ČSO na www.birdlife.cz/cejka.html. Nejčastěji se jednalo o pole s jařinami, která byla v letošním roce naštěstí kromě kukuřice a řepy už zasetá, několik hnízdišť bylo v ozimé pšenici a bylo zjištěno také hnízdění na dvou loukách.

Samotné hledání hnízd začalo v pátek odpoledne u Lubna. Pracovní tým tvořili V. Štorek, M.E. Šálek a V. Zámečník. První hnízdo na sebe nenechalo dlouho čekat – s pomocí proslulé ruské „dvacítky“ a díky svým bohatým zkušenostem ho přibližně 0,5 km od pozorovacího bodu objevil prof. M.E. Šálek. Do večera se za krásného počasí podařilo najít 5 hnízd, což nás příjemně naladilo na zbylé dny. Nezbytné vyhodnocení prvního dne proběhlo v restauraci U Šimlů v Nechanicích, kde k dobré náladě přispěly čepované Svijany a výborný utopenec. V sobotu se po ranním oparu opět vyčasilo a s velkou pomocí V. Kozy a za stálého zpěvu skřivanů počet hnízd postupně narůstal. K vysněné dvacitce nám nakonec chybělo jen jediné hnízdo. Příjemným zpestřením dne bylo pozorování 6 čápů bílých, čápa černého nebo deseti bekasin otavních. Večerní program opět zajistila hospůdka U Šimlů. V neděli jsme opustili oblast Nechanicka a přesunuli jsme se jižněji na hnízdiště v okolí obce Kratonohy. Zde na nás čekala dosud největší tohoroční kolonie s přibližně 20 hnízdními páry. Bohužel nám dohledávání hnízd přerušil jestřáb lesní, který v nejméně vhodný okamžik vyplašil celou kolonii. Přesto se nám zde podařilo najít 9 hnízd a celkový celkový účet hnízd se tak zastavil na čísle 37.

Vyhodnocení nasazenosti vajec naznačuje, že v jižní části sledovaného území čejky začaly hnízdit o něco rychleji – na vejcích seděly v průměru týden. Na severnějších hnízdištích byla větší časová variabilita v nasazenosti a na spoustě míst ptáci teprve začínali snášet. Mapování také potvrdilo, že některé lokality jsou pro čejky obzvláště atraktivní a rozhodně si zaslouží zvýšenou ochranou např. zařazením do speciálního agroenvironmentálního opatření na ochranu hnízdišť čejek na orné půdě. Pozitivní je ochota obou zemědělských podniků se osobně dohodnout na možnostech ochrany nalezených hnízd.

Věříme, že jste příznivé počasí také využili a vyrazili jste za ptáky do polí a luk. Pokud ne, tak se za čejkami vydejte co nedříve – čas je teď ideální. Na vaše pozorování čejek zadaná do čejčího formuláře při faunistické databázi ČSO se těšíme.


Václav Zámečník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation