Exkurze ČSO do Ptačích oblastí Žehuňský rybník a Rožďalovické rybníky

Zvědavý orel mořský z rybníku Nečas. Foto Lubor Urbánek

V sobotu 24.března 2018 se uskutečnila exkurze České společnosti ornitologické do dvou Ptačích oblastí ve středním Polabí – na Žehuňský rybník a některé rybníky na Rožďalovicku.

Krátce po osmé hodině raní dorazil na hráz Žehuňského rybníka luxusní autobus a účastníci exkurze po krátkém úvodu věnovanému historii založení rybníka, popisu různých biotopů PO a seznámení s místní avifaunou se mohli věnovat vlastnímu pozorování.

Hladina rybníka byla ještě částečně pokryta zbytky ledu, které využívali racci bělohlaví a chechtaví. Mezi nimi byl objeven i jeden racek bouřní. Na hladině se zdržovali mimo obligátních kachen divokých i hvízdáci euroasijští, čírky obecné a hejno 20 morčáků velkých. U hráze lovilo několik roháčů, na přeletu se objevili kormoráni, v rákosí se ukrývaly volavky popelavé. Zamračené a větrné počasí nepřálo příliš ptačímu zpěvu, ale hlasitě zpívali drozdi zpěvní, zvonci a pěnkavy, ze starých topolů hvízdali špačci. Po přesunu na ostroh Na Hradě jsme objevili 2 páry hus velkých, objevili se orli mořští. V nedalekém sadu se zdržovalo hejno asi 60 strnadů lučních a mezi vrabci polními, kosy a sýkorami se objevil i jeden jíikavec a budníček menší. Dále jsme se přesunuli na pozorovací místo u bývalého přívozu do Choťovic. Tady, bohužel, již úřadovali další orli mořští, celkem 4 mladí ptáci, takže hladina byla mimo racků bělohlavých prázdná.

Strnadi luční u Žehuňského rybníka. Foto Lubor UrbánekPo desáté hodině odjíždíme přes Městec Králové na Velenice, Dymokury, Nouzov do Břístve na rybník Nečas. Cestou jsme doufali v setkání s kulíky zlatými, ale mimo stovek kvíčal, kání lesních a poštolky obecné nebylo nic zajímavého k vidění. Nečas nás přivítal velkým množstvím vodních ptáků. Hned u hráze se zdržovalo hejno desítek lysek černých, kopřivek, hvízdáků a čírek obecných. Daleko nejhojnějšími byly husy běločelé, okolo 700 ptáků, dále tu byla asi stovka hus velkých a dalekohledy objevily i 32 hus tundrových. Zlepšilo se i počasí, a dokonce na chvíli vyhlédlo z oblaků i sluníčko. Byli jsme svědky toku a páření luňáků červených, přelétl jeřáb, čáp bílý, čejka a majestátní orel mořský si zvědavě prohlížel hemžení na hrázi. V severní části rybníka odpočívalo na stromech hejno 57 hřivnáčů, na vysokých topolech odpočívali tři kormoráni a v křovinách číhal ťuhýk šedý.

Pozorování ptáků na Nečaském rybníku. Foto Lubor Urbánek

Část hejna hus na Nečasu. Foto Lubor Urbánek

Krátce před polednem následoval přesun do Rožďalovic a pochod k Bučickému mlýnu, kde mimo pozorování ptáků čekal oběd. A bylo z čeho vybírat! K mání pro labužníky byli i raci. Sám rybník obklopený lesy ptáky příliš neoplýval. Na Mrlině i na rybníku poletoval ledňáček a pár konipasů horských, přeletoval pár jeřábů, 2 luňáci červení a krahujec obecný. Podél Mrliny zpívali střízlíci a bylo tu i hejnko pěti jikavců. Další zastávkou byl zdejší největší rybník Zrcadlo v Mlýnci. To už obloha byla opět silně zatažená a ani na hladině toho moc k vidění nebylo. Přelétlo hejno 130 čejek, pár jeřábů, na hladině běžné druhy kachen. Fascinující podívanou byl rozlet hus z Nečasu, který vytvořil na východním konci rybníka černý závoj. Exkurze byla zakončena návštěvou Dlouhopolského rybníka, kde však už nic nového pozorováno nebylo. Zde se účastníci exkurze rozloučili s oběma průvodci, Jirkou Vyskočilem a autorem tohoto příspěvku. Celkový přehled pozorovaných druhů přinese web ČSO.

Lubor Urbánek

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation