Jubilejní 20. ročník letní odchytové akce na Žehuňském rybníku

a

Na Žehuňském rybníku nocují desetitisíce špačků obecných (Sturnus vulgaris). Foto – Miroslav Jelínek.

I přes organizační problémy proběhl nakonec jubilejní 20. odchyt v předem naplánovaném termínu ve dnech 9. až 15. srpna 2009. Po špatných zprávách o velmi malém množství chytaných ptáků na některých lokalitách na přelomu července a srpna jsme čekali jen nízký počet odchycených jedinců…

bb

Během odchytové akce byly všechny průseky v rákosinách zcela zaplavené. Foto – Miroslav Jelínek.

Navíc krátce po příjezdu jsme zjistili, že rybník je držen kvůli opravě jednoho z vypouštěcích zařízení na vysoké vodě a všechny průseky v rákosí jsou zcela zatopené. Z tohoto důvodu bylo nutné mírně upravit na dvou odchytových stanovištích délku natažených sítí a nebylo možné chytat chřástaly do sklopek. Nakonec se po těchto komplikacích na nás přece jen usmálo štěstí a chytili jsme rekordních 51 druhů ptáků v nadprůměrném počtu 1315 ex. (1244 ex. nově okroužkováno a 71 ex. chyceno již s kroužky).

Nejvíce se chytilo rákosníků obecných (Acrocephalus scirpaceus) – 256 ex., břehulí říčních (Riparia riparia) – 217 ex., vlaštovek obecných (Hirundo rustica) – 119 ex. a rákosníků proužkovaných (Acrocephalus schoenobaenus) – 111 ex.. Velmi potěšitelné jsou rekordní počty chycených bukáčků malých (Ixobrychus minutus) (8 ex.) a cvrčilek slavíkových (Locustella luscinioides) (34 ex.). Ze zajímavějších druhů, mimo tradiční konipasy luční (Motacilla flava), sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) a bramborníčky hnědé (Saxicola rubetra), byli chyceni 2 juv. bramborníčka černohlavého (Saxicola rubicola), 4 ex. strnada lučního (Miliaria calandra) a vůbec poprvé v historii letních odchytů i budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix). Za pomoci vycpaného výra se pak podařilo chytit 3 motáky pochopy (Circus aeruginosus) a 2 poštolky obecné (Falco tinnunculus). Asi největším překvapením pro nás ovšem zůstali chřástali, kteří nám dokazovali, že umějí dobře létat. Jen do nárazových sítí se nakonec chytilo neuvěřitelných 9 chřástalů kropenatých (Porzana porzana), 6 chřástalů vodních (Rallus aquaticus) a mladý chřástal malý (Porzana parva). Celkový přehled počtů všech odchycených druhů ptáků je uveden zde.

g

Samec bukáčka malého (Ixobrychus minutus). Foto – Miroslav Jelínek.

 

j

Vzácná chvíle odpočinku mezi kontrolami odchytových stanovišť. Foto – Miroslav Jelínek.

V kontrolních odchytech již okroužkovaných ptáků převažují pochopitelně jedinci kroužkovaní na Žehuňském rybníku v letošním roce během projektu CES či při odchytech v minulých letech. Podařilo se však chytit i samici rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) krmící ještě 2 polovzletná mláďata s kroužkem chorvatské centrály ZAGREB a rákosníka obecného s francouzským kroužkem PARIS. Z místních kontrolních odchytů je asi nejzajímavější samice bukáčka malého kroužkovaná na tomtéž místě začátkem července 2005 a mladý rákosník velký kroužkovaný předchozí den na odchytové akci na rybníku Zrcadlo. Tento pták byl přitom vyproštěn ze sítě během krátké návštěvy hlavních organizátorů odchytů na Zrcadle Vládi Šoltyse a Zbyňka Smolíka.

d

Dospělý chřástal vodní (Rallus aquaticus). Foto – Miroslav Jelínek.

h

Bekasina otavní (Gallinago gallinago). Foto – Miroslav Jelínek.

Trvalý pobyt na lokalitě po více dnů přináší i řadu zajímavých pozorování. Ze zajímavějších druhů byl pozorován např. čáp černý (Ciconia nigra), volavka bílá (Egretta alba), orlovec říční (Pandion haliaetus), orel mořský (Haliaeetus albicilla), moták lužní (Circus pygargus), ostříž lesní (Falco subbuteo), koliha velká (Numenius arquata), vodouš šedý (Tringa nebularia), vodouš tmavý (Tringa erythropus), jespák bojovný (Philomachus pugnax), racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus), racek středomořský (Larus michahellis) či rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola). Zpestřením byl pak zálet papouška zpěvavého (Psephotus haematonotus), který se rozhodl nocovat v rákosí spolu s velmi početnými špačky obecnými (Sturnus vulgaris), kterých zde nocovalo okolo 50000 ex.. Velkou diskuzi v určování racků pak způsobil melanisticky zbarvený mladý racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus). Všechna zajímavější pozorování jsou uvedena na webových stránkách Ptačí oblasti Žehuňský rybník – Obora Kněžičky zde.

Závěrem je nutné poděkovat především Vaškovi Jelínkovi, který se perfektně ujal role náhradního kroužkovatele za nepřítomného Jirku Vyskočila a nadějnému ornitologovi Jakubovi Hlaváčkovi za vydatnou pomoc při kontrolách odchytových stanovišť.

Miroslav Jelínek

c

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) je jedním z kritériových druhů pro Ptačí oblast Žehuňský rybník – Obora Kněžičky. Foto – Miroslav Jelínek.

 

i

Během 20. letní odchytové akce se na Žehuňském rybníku chytil rekordní počet cvrčilek slavíkových (Locustella luscinoides). Foto – Miroslav Jelínek.

 

e

Juvenilní bukáček malý (Ixobrychus minutus). Foto – Miroslav Jelínek.

 

b

Jeden z nejvzácnějších úlovků – juvenilní chřástal malý (Porzana parva). Foto – Miroslav Jelínek.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation