Koliha malá podruhé na Lánském rybníce u Svitav

a   Svitavy – Mezi vzácnější, ale velmi zajímavé bahňáky patří koliha malá (Numenius phaeopus). Na území České republiky se jedná o pravidelně protahujícího, avšak nepříliš početného zástupce čeledi slukovitých. Hlavní hnízdní populace kolihy malé leží v Evropě na Islandu, v oblasti Skandinávie a Ruska. Celosvětová populace je odhadována na 1-2 miliony exemplářů (Wetlands International 2002).

Ve východních Čechách bývá koliha malá zaznamenávána nepravidelně na více lokalitách. Za jediné místo s pravidelným výskytem lze ale označit snad jen vodní nádrž Rozkoš, kde byla pozorována i početnější hejna (např. 22 ex. v roce 1981 nebo 32 ex. v roce 1976 – P. Ždárek 1987).

Na Svitavsku nebyla koliha malá zaznamenána do roku 2008, ačkoliv i do té doby došlo k několika pozorováním, při nichž prolétající kolihy nebyly jednoznačně určeny. Osobně si například pamatuji květnové pozorování menší skupiny kolih, které jsem před několika lety vyplašil na poli nad rybníkem Hvězda a Nový u Opatova, a které odletěly severním směrem bez jakýchkoliv hlasových projevů. Jejich přesné určení se mi tehdy nezdařilo, ale mohlo jít právě o kolihy malé. Výskyt kolihy malé ale neuvádí ani F. Jetmar (2000) ve své práci Výskyt a změny početnosti ptáků na soustavě rybníků u Opatova nebo J. Vrána v Avifauně svitavského Dolního a Horního rybníka v letech 2004-2007 (práce SOČ, 2008). Zkrátka koliha malá patří na Svitavsku, přestože jde o území s více rybníky, ke vzácným druhům.

Proto jsme byli potěšeni pozorováním této kolihy, kdy z druhý z autorů zaznamenal její let a následné přistání na bahnech vypuštěného Lánského rybníka dne 1.5.2008. Situace se opakovala i v letošním dubnu, kdy 22.4. Luboš Novák informoval ostatní ornitology o kolize malé opět na Lánském rybníku. Ptáka sedícího ve vegetaci vypuštěného rybníka pozoroval poprvé v 10:30 hod. Při námi pozorovaném odletu se koliha ozvala typickým opakovaným a krátkým hlasem.

K opakovanému výskytu kolihy lze dodat, že Lánský rybník patří k rybníkům pravidelně loveným v jarním období a protože kolihy malé mají výraznější jarní, nežli podzimní tah, vytváří tak uvedená lokalita jedno z mála vhodných míst k odpočinku táhnoucích bahňáků při jarní migraci.


Milan Janoušek a Luboš Novák

b.jpg

 

{mxc} 

 

0 Thoughts on “Koliha malá podruhé na Lánském rybníce u Svitav

  1. Anonym on 2.5.2009 at 0:23 píše:

    Právě jsem si na webu pobočky přečetl článek Milana Janouška a Luboše Nováka o výskytu kolihy malé na Svitavsku (Lánský rybník – 1.5. 2008 a 22.4. 2009). Podle článku se zdá, že do té doby nebyl tento druh na Svitavsku zjištěn, nicméně v roce 2006 jsme s Mariánem Polákem pozorovali 1 ex. kolihy malé, která patrně přenocovala na plovoucí vegetaci tehdy ještě poměrně zarostlého rybníka Hvězda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation