Ornitologické zajímavosti Svitavska v roce 2014

Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) - rybník Hvězda , Opatov (foto F. Jetmar)Zřejmě vlivem relativně teplého konce zimy jsme počátek ornitologické sezóny zaznamenali v tomto roce nezvykle brzy. Projevilo se to nejčasnějšími záznamy prvního jarního výskytu v naší oblasti u několika tažných druhů – pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla), rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus), konipase bílého (Motacilla alba), moudivláčka lužního (Remiz pendulinus), čejky chocholaté (Vanellus vanellus), kulíka zlatého (Pluvialis apricaria) nebo čápa bílého (Ciconia ciconia). Budníček menší (Phylloscopus collybita) byl dokonce pozorován v lednu ve Svitavách při přezimování. Začátkem března se u nás ještě zdržel zimní host – sněhule severní (Plectrophenax nivalis).

Další průtah migrantů na svá hnízdiště přes Svitavsko byl ve Svitavách, u Vendolí a několikrát u Opatova okořeněn pozorováním jeřábů popelavých (Grus grus) nebo ve Svitavách a v Opatově orlovců říčních (Pandion haliaetus). Bahnité dno svitavského Lánského rybníka a mokřiny v jeho okolí přilákaly i chřástala kropenatého (Porzana porzana), lindušky horské (Anthus spinoletta) a slavíka modráčka (Luscinia svecica), který zde opakovaně zpíval. V dubnu vodní hladiny ve Svitavách i Opatově oživovaly potáplice malé (Gavia stellata) a potáplice severní (Gavia arctica), které lovily a odpočívaly při své cestě na sever.

Jarní tah ptáků vrcholil v první polovině května. Ve Svitavách u Dolního a Horního rybníka bylo možné v tuto dobu slyšet slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) i slavíka tmavého (Luscinia luscinia). Díky mimořádně nižšímu stavu vodní hladiny rybníka Hvězda u Opatova nastaly dobré podmínky pro lov potravy a odpočinek dalších vzácnějších protahujících druhů jako byly koliha malá (Numenius phaeopus), lindušky horské (Anthus spinoletta) nebo jespáci šedí (Calidris temminckii). Naprostou raritou se však stalo pozorování bahňáka jespáčka ploskozobého (Limicola falcinellus). Ještě na konci května se zde opakovaně vyskytoval jeřáb popelavý (Grus grus). Nad hladinou našich největších rybníků Svitavska se pak dále objevili na tahu i vzácnější rybáci – bělokřídlý (Chlidonias leucopterus), bahenní (Chlidonias hybridus) a velkozobý (Hydroprogne caspia). Potěšeni jsme byly také z přítomnosti samce a samice hýla rudého (Carpodacus erythrinus)  u Nového rybníka.

V hnízdní době nás zajímal výsledek pobytu čápa bílého (Ciconia ciconia), „Ptáka roku“ České společnosti ornitologické. Neúspěšně se pokoušeli čápi hnízdit v Opatově. Úspěšného vyhnízdění jsme se dočkali v Opatovci, Radiměři a ve Vendolí, kde kromě páru v ZS Zelené Vendolí se na sloupu elektrického vedení v obci objevil a zahnízdil čáp, kroužkovaný na hnízdě jako mládě v roce 2010 v obci Nepolisy na Královéhradecku. V PR Psí kuchyně jsme ve zdejších bučinách s radostí objevili zpívajícího samce lejska malého (Ficedula parva). Ještě více překvapivé bylo zjištění zpěvu samce pěnkavy jikavce (Fringilla montifringilla) u Opatova v polovině května. Neobvyklé pak bylo i pozorování dvou samců hohola severního (Bucephala clangula) v počátku června na svitavském rybníku Dolní.

V letních měsících se už na pohnízdních potulkách na rybnících ve Svitavách i v Opatově objevili kvakoši noční (Nycticorax nycticorax), na polích u Svitav sokol stěhovavý (Falco peregrinus) nebo moták lužní (Circus pygargus) a luňák červený (Milvus milvus). Bohužel další zajímavé dravce jsme jako v loňském roce nepozorovali.

V podzimním období se některé druhy soustřeďovaly a zastavovaly opět na vodních plochách opatovských rybníků. Šlo například až o 33 volavek bílých (Egretta alba), potáplici severní (Gavia arctica) i malou (Gavia stellata) nebo o orlovce říčního (Pandion haliaetus). Ve Svitavách se na Horním rybníku vůbec poprvé podařilo v září doložit výskyt tří labutí zpěvných (Cygnus cygnus). Z jiného koutu Evropy v tuto dobu přilétlo do Moravského Lačnova lovit potravu 7 mladých poštolek rudonohých (Falco vespertinus), což je vůbec největší zde registrovaný počet těchto sokolovitých dravců.

Ornitologicky překvapivě úspěšné byly i měsíce listopad a prosinec. Na rybnících jsme totiž přivítali ve Svitavách vůbec poprvé severské hoholky lední (Clangula hyemalis), dále větší počty hoholů severních (Bucephala clangula), hejnko sýkořic vousatých (Panurus biarmicus), mimořádně na dvou lokalitách morčáky bílé (Mergus albellus) a příbuzné morčáky prostřední (Mergus serrator) i velké (Mergus merganser). Po dlouhých téměř 18 letech jsme na rybníku Hvězda u Opatova sledovali dvě potápky žlutorohé (Podiceps auritus). Až do druhé poloviny prosince se zdržoval neobvykle dlouho jeden chřástal vodní (Rallus aquaticus) v prostoru svitavského Dolního rybníka, který se dopouštěl po výlovu a moudivláčci lužní (Remiz pendulinus) s konipasem bílým (Motacilla alba) na opatovském Novém rybníku rovněž zkoušeli své schopnosti. To byly patrně poslední ornitologické zajímavosti roku 2014 na Svitavsku, kde se jenom u svitavských rybníků Dolní a Horní podařilo zaznamenat 136 ptačích druhů. V celé oblasti regionu Svitavska to pak bylo minimálně 193 druhů.

Jiří Mach

 

V příspěvku byla použita ornitologická pozorování těchto autorů:

Jan Havlíček, Milan Janoušek, Filip Jetmar, Jiří Mach, Petr Navrátil, Luboš Novák, Marián Polák, Lubor Urbánek, Jakub Vrána a Josef Zelený

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation