Otazník nad hnízděním slavíků tmavých u nás stále trvá

a

Slavík tmavý. Foto – Pavel Kverek.

Česká republika (Východní Čechy) – Existuje nepochybně celá řada ornitologů, kteří slavíka tmavého (Luscinia luscinia) u nás viděli či slyšeli. Od příbuzného slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) jej rozpoznali podle zpěvu, s dobrým dalekohledem pak i podle zbarvení. Mnohem jednodušší to mají kroužkovatelé při možnosti určení v ruce.

Většina slavíků tmavých je na území České republiky zastižena buď v čase jarního, zejména však podzimního průtahu. Existují ovšem případy, kdy byl zjištěn i v hnízdní době. Ve většině případů se jednalo o zpívajícího samce. Jak však prokázat případné hnízdění páru slavíků tmavých jinak, než samotným odchytem ptáků, nejlépe pak v čase, kdy samici lze bezpečně určit podle hnízdní nažiny? Jsou v literatuře zmiňovaná hnízdění na našem území takto doložena či existuje fotografie, zachycující zřetelně oba rodiče? Domnívám se, že nikoliv.

Přesto je velmi pravděpodobné, že hnízdění „čistých“ párů slavíka tmavého u nás v omezené míře probíhá. Nejblíže naší republice tento druh hnízdí na Slovensku, v Polsku a Německu. Jedno z nejbližších takových hnízdišť jsem měl možnost s přáteli z jara navštívit v nivě Prosny – řeky, která si v polské krajině dělá spolu s bobry doslova co chce.

   Také na našem území došlo v posledních letech k zvýšení zájmu o oba „rezavé“ slavíky, což přineslo řadu nových zjištění. Především se ukázalo, že spíše, než k zahnízdění čistého páru slavíků tmavých, dochází k tvorbě smíšených párů. Tak tomu bylo například poblíž Josefova u Jaroměře. Z pětikusové snůšky tam tehdy samice slavíka tmavého vyseděla dvě vejce. Mláďata, která byla kolegou Tomášem Divišem okroužkována, byla zřejmě také úspěšně vyvedena. Zbývalo už pouze tyto hybridní jedince v přírodě objevit. Věc se nakonec podařila a dnes se lze právem domnívat, že se kříženci dál pokouší sami reprodukovat. Případy byly k dnešku zaznamenány tři, vždy se jednalo o dospělého samce.

t

Slavík tmavý – detail křídla. Foto – Pavel Kverek.

Co se týče slavíka tmavého, zdá se, že jeho výskyt na území České republiky je rok od roku častější. I v letošním roce přibylo zástihů z hnízdního období. Miroslav Jelínek např. hlásí zpívajícího samec, zdržujícího se několik dnů na začátku května u Žehuňského rybníku v okrese Nymburk. Na Bohdanečském rybníku byla koncem května Františkem Bártou zjištěna a okroužkována samice s vytvořenou hnízdní nažinou. Ani mnou sledované území Mladoboleslavska nezůstalo pozadu – 27. května zde byl chycen a označen dvouletý samec v bažantnici na okraji Mnichova Hradiště. Přestože tento pták chvílemi ještě zpíval, pohlavní aktivitu nevykazoval. Prokázána nebyla ani přítomnost samice. Případ je však zajímavý spíše místem výskytu. Narozdíl od všech předešlých případů šlo o suchý typ prostředí, představovaný křovitým lemem přibližně stoleté doubravy, v sousedství železničního koridoru Praha-Liberec. Příbuzný slavík obecný zde hnízdí v počtu 4 – 5 párů.

o

Slavík obecný – detail křídla pro porovnání. Foto – Pavel Kverek.

Pro získání většího přehledu o výskytech šířícího se slavíka tmavého by bylo žádoucí věnovat mu větší pozornost ze strany ornitologů i kroužkovatelů a v duchu tohoto příspěvku nepodceňovat ani zdánlivě nevhodné sušší biotopy.
Pavel Kverek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation