Sborník VČP ČSO 10/1988

ŠTANCL L. & ŠTANCLOVÁ H .: Výskyt, tah a hnízdění poláka velkého Aythya ferina (L.) v západní části Pardubicka a okolí. 5 – 23.

DIVIŠ T.: Prvý doklad o hnízdění motáka lužního Circus pygargus (L.) v okrese Náchod. 25 – 40.

PLESNÍK J., DUSÍK M., BACHURA P., ERBEN M., CIBULKA V.: Mimořádně početné snůšky poštolky obecné Falco tinnunculus L. a jejich možné příčiny. 41 – 48.

CREUTZ G.: Čápi bílí Ciconia ciconia (L.) z Východních Čech hnízdí v Horní Lužici. 49 – 52.

REJMAN B.: Stavy hnízdících párů čápa bílého Ciconia ciconia (L.) po mezinárodním sčítání v roce 1984 a některé příčiny jejich poklesu. 53 – 56.

BÁRTA F.: Kvalitativní analýza ptačího společenstva navrhovaného chráněného území Zbytka v okrese Náchod. 57 – 61.

ŠTANCL L. & ŠTANCLOVÁ H .: Z historie výskytu a hnízdění poláka malého Aythya nyroca (Güld.) v západní části Pardubicka, především na rybnících Bohdanečska. 63 – 67.

KOZA J.: K výskytu potápky žlutorohé Podiceps auritus (L.) ve východních Čechách. 69 – 71.

HAMPL A., ŠEREDA F. & ŠTANCL F.: Příspěvek k hnízdní bionomii rehka domácího Phoenicurus ochrlos (Gm.) v okrese Ústí nad Orlicí. 73 – 77.

ZAJÍC J.: Zajímavosti z budek. 79 – 81.

PRSKAVEC K.: rozdílné umisťování ptačích hnízd při prvním, druhém a náhradním hnízdění v jabloňové výsadbě. 83 – 84.

DOBROVOLNÝ A.: Další hnízdění motáka pochopa Circus aeroginosus (L.) ve střední části Českomoravské vysočiny. 85 – 86.

ČESÁK J.: Výskyt vzácnějších druhů ptáků na Újezdském rybníku u Pardubic v letech 1984 – 1987. 87 – 88.

PETERA V.: Hnízdění cvrčilky slavíkové Locustella luscinioides (Savi) u Lanžova v okrese Trutnov. 89.

PETERA V.: Hnízdění krkavce velkého Corvus corax L. u Hustířan v okrese Náchod. 90.

ŠTANCL L.:  Kroužkovatelé VČ a počet jimi okroužkovaných ptáků v roce 1986. 91 – 102.

ŠTANCL L.:  Kroužkovatelé VČ a počet jimi okroužkovaných ptáků v roce 1987. 103 – 114.

ANONYMOUS: Z činnosti VČ. pobočky ČSO v roce 1987.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *