Sborník VČP ČSO 5/1983

HROMÁDKO M. & LNĚNIČKOVÁ V.: Početnost, hustota a dominance ptáků hnízdících v pobřežních částech přehrady Rozkoš v letech 1978 – 1980. 1 – 12.

ŠTANCL. & ŠTANCLOVÁ H.: Roční pohyby a tah lysky černé (Fulica atra) na rybnících v širším okolí Bohdanečska. 13 – 24.

DIVIŠ T.: Příspěvek k nidobiologii některých našich sýkor (Parus). 25 – 42.

ŠTANCL. & ŠTANCLOVÁ H.: Potápka velká (Podiceps cristatus) a její výskyt a hnízděnína rybnících v západní části Pardubicka. 43 – 50.

DUSÍK M.: Výsledky ochrany ptactva ornitologické sekce ČSOP při KDPM v Hradci Králové. 51 – 54.

DIVIŠ T.:  Zpráva o činnosti Skupiny pro výzkum dravých ptáků a sov – podskupiny Východočeského kraje – za rok 1982. 55 – 62.

ČESÁK J.:  Hnízdění pěvušky modré (Prunella modularis) na Kunětické hoře 1982. 63 – 64.

VÁVRA V.: Neobvyklý způsob lovu poštolky obecné (Falco tinnunculus). 65.

KRECBACH K.: Hnízdění břehule říční (Riparia riparia) na Českoskalicku. 66.

PRŮCHOVÁ S.: Shrnutí prozatímních výsledků akce Acrocephalus na Pohránovském rybníku u Pardubic. 67 – 69.

ŠTANCL L.: Kroužkovatelé VČ a počet jimi okroužkovaných ptáků v roce 1982. 71 – 81.

HROMÁDKO M.: Ornitologická knihovna VČ pobočky ČSOS při ZK Tesla v Pardubicích. 83 – 85.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *