Sborník VČP ČSO 7/1985

ŠTANCL L. & ŠTANCLOVÁ H .: Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) – jeho rozšíření, hnízdění a tah na území Bohdanečska. 1 – 14.

DIVIŠ T.: Výsledky výzkumu rozšíření a početnosti dravých ptáků a sov ve Východočeském kraji v roce 1975 – 1980. 15 – 40.

ŠTANCL L. & ŠTANCLOVÁ H .: Akce Acrocephalus na Bohdanečsku v roce 1984. 41 – 49.

ŠTANCL F.: Nové hnízdiště lindušky luční (Anthus pratensis) na Lanškrounsku. 40 – 51.

ZAJÍC J.: Poznámky k hnízdní bionomii vlaštovky obecné (Hirundo rustica). 52 – 53.

HLAVÁČ V.: Zvláštní hnízdění vlaštovky obecné (Hirundo rustica). 54.

KOZA J.: Neobvyklá hnízda labutě velké (Cygnus olor), lysky černé (Fulica atra) a potápky malé (Podiceps ruficollis). 54 – 56.

FLOUSEK J.: Drozd cvrčala (Turdus iliacus) v severovýchodních Čechách. 57 – 59.

ŠTANCL F.: Hromadný výskyt ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocataktes). 60 – 61.

ČESÁK J.: Zimní výskyt sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) na Újezdském rybníku. 61 – 62.

TICHÝ H.: Vliv migrace labutí velkých z Pardubicka na hnízdní populaci na Lounsku. 63 – 65.

HLAVÁČ V.: Hnízdění moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) na Českomoravské vrchovině. 66.

DIVIŠ T.: Zpráva o činnosti východočeské podskupiny Skupiny pro výzkum dravců a sov v roce 1984. 67 – 94.

ŠTANCL L.:  Kroužkovatelé VČ a počet jimi okroužkovaných ptáků v roce 1984. 95 – 109.

OBHLÍDAL F.: Stoleté výročí Josefa Musílka. 110 – 111.

OBHLÍDAL F.: Prof. RNDr. A MVDr. Vratislav Vrtiš pětaosmdesátníkem. 112 – 113.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *