Pobočkový pták roku 2019 – jeřáb popelavý

Pár s mládětem na rybníku Smíchov v roce. 2017. Jeřábi zde hnízdili na malém rybníku uprostřed zemědělské krajiny. Foto: L. Kadava

V letech 2015 a 2016 formou vyhlášení „Pobočkového ptáka roku“ shromažďovala pobočka informace o ptačích druzích, o nichž jsme měli doposud pouze mlhavé regionální znalosti a to i přesto, že v rámci probíhajících správních řízení jsme se k těmto druhům často vyjadřovali. Také letos se výbor VČPČSO dohodl na nutnosti Pobočkového ptáka roku vyhlásit. Cílovým druhem byl vybrán jeřáb popelavý. Záměrem pobočky je touto kampaní zejména mezi členskou základnou VČPČSO získat aktuální data o ptácích,  jejichž detailní znalost v rámci regionu umožní získat relevantní argumenty ve správních řízeních a mít tak větší možnost lokální praktické ochrany přírody.

Jeřáb popelavý byl vybrán záměrně. Je to druh, jehož početnost se v regionu východních Čech zvyšuje a zjištěno bylo i obsazování poměrně malých a nenápadných lokalit. Právě tento fakt v kombinaci s neznalostí aktuálního hnízdního rozšíření, může pro jeřáby znamenat zánik hnízdiště v případě žádosti vlastníků či nájemců dotčených lokalit o jejich vyhrnutí, sečení litorálních porostů či jiných investičních akcí.

Jeřábi jsou v době vodění malých mláďat velmi opatrní a na lokalitě prakticky neviditelní. Foto: L. Kadava

Jeřáb je dle platné legislativy chráněn jako kriticky ohrožený druh, jehož přesná hnízdiště místní ornitologové často tají a dále nijak nezveřejňují. Vzhledem k aktuálním zkušenostem z probíhajících správních řízení výbor pobočky zastává názor, že tajení hnízdiště je za současného stavu pro jeřáby více nebezpečné, než vhodně zvolená forma zveřejnění hnízdiště.

Vážení kolegové a kolegyně, Východočeská pobočka ČSO uvítá Vaše data o hnízdním rozšíření a o výskytu jeřábů popelavých na území východních Čech.  Cenné jsou zejm. údaje o hnízdění: přesná lokalizace, opakovaná pozorování párů v počáteční fázi hnízdní doby, tj. březen – duben, další pozorování či hlasové projevy z období květen – červen, popř. konkrétní výsledek hnízdění v případě pozorování nevzletného či čerstvě vyvedených mláďat. Uvítáme i archivní a historické údaje o hnízdění jeřábů.

Rybník Temník na Jičínsku je pravidelným hnízdištěm jeřábů. Vzhledem k tomu, že na lokalitě neprobíhají invazní metody výzkumu, je poslední úspěšné hnízdění známé z roku 2016. Foto: L. Kadava

Shromážděná data budou využita pobočkou v rámci konkrétních správních řízení. V případě sebrání ucelenějšího souboru dat vhodného k další publikaci (např. v Panuru), bude jejich další využití konzultováno s autory dat. Věříme, že s vaší pomocí se podaří shromáždit údaje, které poskytnou nejen ucelený přehled o současném stavu populace jeřábů ve východních Čechách, ale zejména že tím pomůžete  k praktické ochraně hnízdišť v případech, budou-li ohrožena v rámci probíhajícího konkrétního správního řízení. Předem vřelé díky!

Lukáš Kadava

3 Thoughts on “Pobočkový pták roku 2019 – jeřáb popelavý

 1. Vladimír Šiška on 23.5.2020 at 19:28 píše:

  Milíře u Tachova dnes 23.5.2020 osum kusů je vidět už tři dny.

 2. RNDr. Vladimir Gladkov on 1.7.2020 at 18:29 píše:

  2 dospeli jerabi ve vysoke trave (blizko u sebe – s mladymi? ) u rybniku s mokradem Rzovak u obce Rzy mezi Chocni a Pardubicemi u zel. trati. 1.7. 2020. pozorovano odpoledne dalekohledem 12×40. jednoznacne jerabi.
  RNDr. Vladimir Gladkov

 3. Veronika on 2.7.2020 at 16:48 píše:

  Již 3 rokem pozorujeme na Šluknovsku v Království páreček Jeřábů. Každý den se hostí u nás na pastvinách. Ale posledních 14 dní zde lítá už pouze jen jeden, tak snad se nic nestalo a samička pouze sedí na vajíčkách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation